Aina tulee sanomista

Harmaa tausta.jpg

Nyt jos koskaan ei pidä laittaa paukkuja mediaan!

Vai pitäisikö sittenkin?

Älä anna brändisi painua horrokseen

Taantuma-aikana markkinoinnista leikkaaminen ei ole fiksua. Useiden tutkimusten mukaan taantuman ja globaalin kriisin aikana markkinointipanostukset parantavat yritysten mahdollisuutta menestyä paitsi taantuman aikana myös sen jälkeen. Esimerkiksi Analytics Partnersin laaja analyysi osoittaa, että markkinointiviestintä varmistaa yritysten sekä lyhyen että pitkän tähtäimen kasvun. Analyysi kattaa yli 1000 brändiä yli 50 maasta sekä yli 20 vuoden ajalta dataa useilta eri epävarmuus- ja taantumajaksoilta.

Kuluttajat uudelleenarvioivat kulutustottumuksiaan

Päätöksenteon tueksi etsitään tietoa yhä aktiivisemmin. Lokakuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista on pohtinut viime aikoina entistä enemmän omaa kulutuskäyttäytymistään.

75 %
kuluttajista uudelleenarvioi  nykyisiä ostotottumuksiaan
64 %
pihistää jossain voidakseen panostaa toisaalla
52 %
on kokeillut uusia brändejä tai tuotteita säästääkseen rahaa

Tarjoamme palveluna kysynnän kasvattamista

Sanoman medioissa syntyy päivittäin miljoonia kohtaamisia useissa eri jakelukanavissa. Tämä ote yleisöistä eri mediaryhmissä synnyttää meille valtavan määrän asiakasymmärrystä. Hyödynnämme dataa ja osaamistamme yleisöistä, sisällöistä ja kanavista kun suunnittelemme ratkaisuja markkinoijien kanssa. Tiedämme mitä sinun asiakkaasi haluaa kuulla ja missä. Ja ennen kaikkea, voimme tarjota riittävän suuren yleisön viestillesi – myös alueellisesti.
 

Caseja, joista tuli sanomista

Lukuisat yritykset ovat onnistuneet kanssamme. Inspiroidu asiakkaidemme menestystarinoista.
 

Lue lisää

Markkinointipalveluilla saat sanomasi soimaan

Tarjoamme monipuolisia markkinoinnin palveluita, joiden avulla voit parantaa markkinointi-investointiesi tuottoa.
 

Lue lisää

Vastuullisuus on viisautta

Mitä markkinoijan tulee ymmärtää vastuullisuudesta? Tutustu markkinointipäättäjän vastuullisuussuosituksiin.
 

Lue lisää

Digimarkkinoinnin luottokumppanisi

Digiratkaisuillamme luot ja kotiutat kysyntää, oli kyse sitten brändin rakentamisesta, liikenteenohjauksesta, kaupan kotiuttamisesta tai lisämyynnistä.
 

Lue lisää

Sinä tunnet asiakkaasi – mekin tunnemme heidät

Syvällisellä toimialaymmärryksellä pystymme tarjoamaan sinulle entistä tehokkaampia ratkaisuja. Tutustu toimialatietoon.
 

Lue lisää
Kari Tervonen hero.jpg

"Vaikeina aikoina markkinoinnista leikataan usein ensimmäisenä. Se, miten Suomi menestyy taloudellisesti, on yhteisten valintojemme tulos."

– Kari Tervonen,
Omnicom Media Group
 
Kuuntele podcast

Kirjoituksia markkinoinnista

Heidi Björklöf artikkelikuva

Jos uskomme markkinoinnin tuloksellisuuteen, näyttäkäämme se

Lue lisää


Markkinoijan lyhyt muistilista

 

1. Varmista nykyasiakkaiden sitoutuminen ja etsi aktiivisesti uusia asiakkaita.

Asiakasymmärryksen rooli korostuu: Miten kohderyhmä reagoi epävarmassa taloudellisessa tilanteessa? Millaiset toimenpiteet ja viestit saavat heidät kiinnostumaan ja luottamaan brändiisi nyt? 

2. Arvioi markkinointistrategia toimintaympäristön muutosten valossa 

Vaikka tavoitteet eivät muuttuisi, vaatinee strategia niiden saavuttamiseksi vähintään hienosäätämistä. Mitä kilpailukykyä kasvattavia toimenpiteitä voimme ottaa käyttöön heti, mitä myöhemmin? 

3. Käytä markkinointiviestintää investointina asiakas- ja brändipääomaan  

Ne yritykset, jotka panostavat markkinointiviestintään myös taloudellisen epävarmuuden aikana, selviävät voittajina. Muutokset strategiassa vaativat onnistuakseen viestintää tuekseen.