Case Ainu hero

Case Ainu

Pitkäkestoinen sisältöyhteistyö näkyi myynnissä

Vuoden kestänyt sisältöyhteistyö kasvatti Ainun tunnettuutta sekä vaikutti positiivisesti myyntiin ja brändimittareihin.

Kampanjan tavoite

Case_6

Ainun teettämän tutkimus- ja brändityön pohjalta yhteistyön tavoitteeksi otettiin Ainun aseman ja brändiin liittyvän mielikuvan muuttaminen kuluttajien silmissä. Lisäksi tavoitteena oli kommunikoida Ainun laajasta tuotevalikoimasta.​

Ensisijaisiksi mittareiksi valittiin mielikuvan muuttaminen ja valittujen viestien läpimeno. Erityisesti keskityttiin tunteiden herättämiseen ja tiettyjen määritteiden (kotimainen, vastuullinen, turvallinen, välittävä) liittämiseen Ainu-brändiin.​

Kampanjalla haluttiin tavoittaa erityisesti alle 3-vuotiaiden vanhemmat sekä raskaana olevat.​

Toteutus

Ainulle räätälöitiin monikanavainen, vuoden pituinen jatkuva sisältöyhteistyö, jonka keskiöön otettiin oikeat kuluttajat ja heidän arkensa. ​

Ainu ja Vauva hakivat pitkäaikaiseen yhteistyöhön mukaan erilaisia vanhempia ja perheitä, joille tarjottiin erilaisia palveluita ja tukea. Perheet pääsivät testaamaan eri tuotekategorioita, ja Ainu-neuvojat jalkautuivat heidän avukseen.​

Viestit ja teemat kiinnitettiin Ainun keskeisiin tuotekategorioihin, esimerkiksi ruokailuun ja ihonhoitoon. Perheiden kokemusten pohjalta tuotettiin kahdeksan eri artikkelia.​ Artikkelit julkaistiin Vauva.fi:ssä ja HS.fi/perhe-osiossa.​

Lisäksi yhteistyö näkyi brändien sosiaalisessa mediassa sekä blogiyhteistöinä Vauva.fi:n alla.​

​Ainulle toteutettiin verkkomateriaalia täydentämällä  kaksi liitettä. Liitteet jaeltiin Vauva-lehden välissä ja Ainun omissa kohtaamisissa kuluttajien kanssa.​ Mainosliitteet suunniteltiin kahden yhteistyön keskeisen teeman ympärille: kosketus ja ihonhoito sekä ruokailu ja imettäminen. Liitteet suunniteltiin aikakauslehtimaiseksi konseptiksi, joka tarjoaa lapsiperheille mielekästä ja säilytettävää sisältöä.​

Tulokset

Ainu-kollaasi.png

Kampanja keräsi verkossa sekä Vauva.fissä että HS.fissä yli 40 000 aktiivista lukijaa.​

​Sisällöt koettiin kiinnostavina ja parhaillaan artikkeleilla oli jopa 98 % lukuarvo. ​​Lukuajat olivat ennätyksellisen pitkät, parhaimmillaan yli 3:30 minuuttia ja kautta linjan yli keskiarvon.

Yhteistyön lopuksi Ainun tuotteet tunnettiin paremmin kaikissa keskeisissä kategorioissa.​

​Vaikuttavuutta saatiin kaikkiin brändimittareihin. Mainonnalle altistuneiden joukossa erityisesti ostoaikomus nousi vahvasti  ​

  • Vauva.fin ympäristössä prosentuaalinen muutos 1120 %​
  • HS.fin ympäristössä prosentuaalinen muutos 225 % ​

​Ainun brändiin liittyvät määritteet viestittiin onnistuneesti. Kampanjan alkuun verrattuna ”kotimaisuus” sai 110 % enemmän mainintoja ja nousi esiin spontaanisti, kun kuluttajilta kysyttiin Ainusta mieleen tulevia asioita.

”Turvallinen” korostui Ainun brändissä hyvin. Kampanjan lopuksi jopa 88 % vastaajista oli tätä mieltä.​ Myös ”lämmin ja välittävä” oli kampanjan lopuksi hyvällä tasolla.  Noin 80−77 % vastaajista yhdisti nämä ominaisuudet Ainuun.

Case asiakkaan kommentti

Yhteistyö Sanoman kanssa varmisti sen, että sisältö sopi mediaan erinomaisesti. Koemme, että Sanoman tiimi on osa omaa tiimiämme. Olemme yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä.

Category Manager Heidi Miessmer, Berner

Katso myös: 

Vuoden kestänyt sisältöyhteistyö toi Ainulle erinomaisia tuloksia