Case Biolan hero

Case Biolan

Natiivikampanjalla vaikuttavuutta vastuullisuusviestintään

Biolanin natiiviartikkelit HS.fi:ssä ja IS.fi:ssä tarjosivat kiinnostavaa sisältöä mullan ekologisuudesta. HS.fi:n artikkelia luettiin kaksinkertaisesti sivuston vertailulukuihin nähden.

Kampanjan tavoite

Case_6

Biolanin tavoitteena oli kertoa osana vastuullisuusohjelmaansa tekemästään tutkimuksesta: mitä suomalaiset tietävät puutarhamullasta ja minkälaisin perustein he sitä hankkivat.  

Ratkaisu

Kaksi natiiviartikkelia, joissa avattiin multavalinnan ekologisuutta ja ohjattiin lukemaan lisää Biolanin vastuullisuustavoitteista.  

HS.fi: Moni haksahtaa multaostoksilla epäekologiseen vaihtoehtoon – kiinnitä huomiota näihin asioihin multaa valitessasi

IS.fi: Multien välillä on hämmästyttäviä eroja – katso ammattilaisen vinkit kevään ostoksille

Tulokset

Case Biolan kollaasi

Toinen natiiviartikkeleista julkaistiin HS.fi:ssä, toinen IS.fi:ssä. Artikkelit keräsivät yhteensä yli 44 000 sivunäyttöä ja lähes 36 000 kävijää. HS.fi:ssä julkaistu artikkeli tavoitti lukijat erittäin hyvin, sillä sivulataus- ja kävijämäärät olivat kaksinkertaisia sivuston keskimääräisiin tavoittavuuslukuihin verrattuna.

Myös IS.fi:ssä artikkeli keräsi hyvän määrän lukijoita ja tavoittavuudet olivat linjassa sivuston vertailulukujen kanssa. IS.fi:ssä lukuajat olivat keskimääräisiä lukuaikoja pidemmät, eli sisällön parissa on viihdytty hyvin.

IS.fi:n artikkelin yhteydessä ollut testi aktivoi hyvin lukijoita.  

Case asiakkaan kommentti

Sanomalla on tarjolla paljon erilaisia mahdollisuuksia ja vahvoja brändejä. Natiiviartikkelit toimivat erinomaisesti, kuten tuloksistakin voi päätellä.”

Anna Perttu, markkinointipäällikkö, Biolan

Katso myös: 

Natiivikampanjalla vaikuttavuutta Biolanin vastuullisuusviestintään