Blistex hero

Case Blistex

Kontekstikohdennettu kampanja kasvatti ostoaikomusta

Visuaaliselta ilmeeltään raikkaat mainokset jäivät hyvin kuluttajien mieleen. 

Kampanjan tavoite

Case_6

Kampanjan tavoitteena oli herättää kiinnostusta Blistexin huulivoiteisiin relevantin sisällön yhteydessä. 

Toteutus

Orkla Caren Blistex-huulivoiteiden digikokosivun mainontaa kohdennettiin talviurheilusta ja laskettelusta kertovien sisältöjen yhteyteen Sanoman verkostossa. Kampanja-aika oli 1.3. ─14.3.2021  

Tulokset

Case Blistex kollaasi

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Blistexin mainoksen muisti kolmannes vastaajista. Mainonnan kohderyhmään koki kuuluvansa neljännes vastaajista.

Luovan toteutuksen osalta mainoksia pidettiin hauskoina ja viihdyttävinä. Ne saivat myös kiitosta visuaalisesta ilmeestään ja raikkaudestaan.

Positiivinen vaikutus mielikuvaan mainostajasta koheni 51 % vastaajista, kiinnostus brändiä kohtaan lisääntyi kolmanneksella (28 %) ja 36 % aikoo ostaa tuotetta mainoksen perusteella.

Mainonnan huomanneiden keskuudessa korostuivat erityisesti mainonnan muistaminen (+164 %) ja ostoaikomus (+109 %).

Mainossivuston sisällön vaikutus mielikuvaan oli mainoksen huomanneiden keskuudessa oli 36 prosentilla myönteinen ja 60 prosentilla neutraali.

Katso myös: 

”Kontekstuaalinen mainonta on hyvä tuki brändille”

Case asiakkaan kommentti

Kontekstuaalinen mainonta on hyvä tuki brändille, joten mielellämme teemme vastaavia kampanjoita jatkossakin. Yhteistyö Sanoman kanssa oli sujuvaa ja helppoa.

Kaisa Kunnas, Brand Manager, Orkla Care Finland