Case-Dansukker-hero.jpg

Case Dansukker

Natiivikampanja lisäsi ostoaikomusta

Dansukkerin joulukampanjan natiiviartikkelit keräsivät erinomaisesti lukijoita ja sisällöt kiinnostivat myös somessa. Artikkelit koettiin kiinnostaviksi, houkutteleviksi ja selkeiksi, minkä vuoksi kampanja vaikutti myönteisesti lukijoiden mielikuviin Dansukkerista ja lisäsi heidän aikomustaan ostaa Dansukkerin tuotteita.

Kampanjan tavoite

Case_6

Kampanjan tavoitteena oli viestiä Dansukkerin tummasta siirapista joulun valmistelussa. Samalla kuluttajia ohjattiin käyttämään muitakin Dansukkerin tuotteita ja reseptejä leivonnassa ja ruoanlaitossa. Pidemmän aikavälin tavoitteena oli Dansukker-brändimielikuvan vahvistaminen.

Kampanjan ydinkohderyhmä oli leivonnasta ja itse tehdystä kiinnostuneet kuluttajat. Sanoman segmenteistä ensisijaisiksi kohderyhmiksi valittiin uteliaat suunnannäyttäjät, vakiintuneet arjesta nauttijat sekä laatutietoiset tiedonhakijat. Toissijaisena kohderyhmänä oli kiireiset tasapainon etsijät.

Toteutus

Menaiset.fi:ssä julkaistiin kaksi natiiviartikkelia, joita rikastettiin videoilla.  

Artikkeleihin ohjattiin Sanoman verkostossa datakohdennuksella. Menaiset.fi:n etusivulta ohjaus oli kahden viikon ajan ja IS.fi:n natiivinäkyvyyspaikalta kahden päivän ajan. Artikkeleihin ohjattiin myös Me Naisten Facebook-sivuilta ja Ruutu-videoverkostosta.

Lisäksi reseptit julkaistiin printtimainoksena Me Naisissa ja Kodin Kuvalehdessä.   

Tulokset

Case-Dansukker-kollaasi.png

Artikkelit keräsivät yhteensä lähes 49 500 sivulatausta, joten kampanja toimi lukujen valossa erittäin hyvin.  Myös lukuajat olivat selkeästi keskiarvoa pidemmät, joten sisältöjen parissa viihdyttiin. Ruudussa videot tavoittivat yli 300 000 katsojaa.  

Kampanja oli kokonaisuudessaan onnistunut. Natiiviartikkelit keräsivät erinomaisesti lukijoita ja sisällöt kiinnostivat myös somessa. Sisällöistä saatiin visuaalisesti näyttävät. Kampanjalla tavoitettiin hyvin kaikki halutut kohderyhmät.

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Dansukkerin mainosartikkelit tavoittivat lukijat hyvin: 92 % vähintäänkin silmäili mainokset läpi. Lähes yhdeksän kymmenestä myös koki kuuluvansa mainoksen kohderyhmään.

Artikkeleiden luovaa toteutusta pidettiin keskimääräistä parempana, ja lukijat pitivät mainoksia houkuttelevana ja kauniina.

Artikkelit koettiin kiinnostaviksi ja selkeiksi, minkä vuoksi kampanja vaikutti myönteisesti lukijoiden mielikuviin Dansukkerista ja lisäsi heidän aikomustaan ostaa Dansukkerin tuotteita.

47 %

Mainonnan muistaminen kasvoi 47 %

21 %

Tunnettuus kasvoi 21 % 

50 %

Harkinta kasvoi 50 % 

205 %

Ostoaikomus kasvoi 205 %

Case asiakkaan kommentti

”Olimme oikein tyytyväisiä kampanjaan. Saavutimme asettamamme tavoitteet, ja tiettyjen mittareiden osalta jopa ylitimme ne. Natiiviartikkelit saavuttivat laajan yleisön, ja lukijat todellakin viettivät niiden parissa aikaa.”

Inari Kettula, markkinointipäällikkö, Suomen Sokeri

Katso myös: 

Dansukkerin joulukampanja tavoitti hyvin jauhopeukalot