Espoon kaupunki hero

Case Espoon kaupunki

Natiivikampanja toimi tehokkaana rekrytoinnin työkaluna

”Sanomalta saamme laadukasta tuotantoa, ja kaikki pelaa.”

Case_6

Espoon kaupungin elinvoimajohtajan haku oli vaativa rekrytointi, johon haluttiin parhaat mahdolliset hakijat. Kiinnostusta asiaan haluttiin herättää oikeassa mediaympäristössä

Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa haluttiin tuoda esille Espoon kaupungin vahvuuksia työnantajana ja tehdä Espoon kaupunki houkuttelevaksi vaihtoehdoksi työnantajana.

Toteutus

Kaksi erillistä natiivikampanjaa HS.fi:ssä. Espoon kaupungin elinvoimajohtajan natiiviartikkeli näkyi HS etusivulla 6.─7.5. ja 9.5. ja seitsemän päivän ajan HS Visiossa.  

Espoon kaupunkiorganisaatiossa muutoksia, uusi virka hakuun – ”Kaupunkikentän kiinnostavin työpaikka joka vaikuttaa koko Suomen kilpailukykyyn” 

Sosiaalityötä koskenut natiiviartikkeli oli HS.fi etusivu 14. ─15.10. ja HS Hyvinvointi -osiossa seitsemän päivän ajan.  

Hyvä sosiaalityö turvaa yhteiskuntarauhaa – ”Merkitys korostuu pandemiaa seuraavan jälleenrakennuksen aikana” 

Tulokset

Case Espoo kollaasi

Elinvoimajohtajan hakua koskenut natiiviartikkeli toimi HS.fi:ssä erittäin hyvin. Lukijoita oli reilusti yli keskiarvon. Artikkeli keräsi yhteensä yli 9 500 sivunäyttöä ja yli 6 500 kävijää. Lukuajat olivat melko pitkät, eli artikkelin parissa oli viihdytty hyvin. Artikkelin lukijoista enemmistö oli miehiä. Kampanjalla tavoitettiin erityisesti 35–44-vuotiaat lukijat.

Sosiaalityötä koskeneella artikkelilla tavoitettiin hyvin lukijoita ja sivulatausmäärä oli hieman keskimääräisiä vertailulukuja korkeampi. Myös lukuajat olivat keskimääräisten lukujen mukaiset, eli sisällön parissa on viihdytty hyvin.

Sivunäyttöjä kertyi yli 8 300 ja kävijöitä 5 300. Artikkeli tavoitti hyvin tasaisesti sekä nais- että mieslukijoita. Lukijoiden ikäprofiilissa korostuivat selkeästi 35–44-vuotiaat.

Case asiakkaan kommentti

Luotettavuus ja laatu ovat HS.fi:n mediaympäristön tärkeitä kärkiä. Sanomalta saamme laadukasta tuotantoa, ja kaikki pelaa.”

Paula Åkerlund, johtava rekrytointiasiantuntija, Espoon kaupunki

Katso myös: 

Espoo kokeili innovatiivisia keinoja rekrytointiin