Kärcher hero

Case Kärcher

Natiivimainokset tarjosivat tietoa ja herättivät kiinnostusta tuotevalikoimaa kohtaan

Artikkeli auttoi kasvattamaan Kärcherin tunnettuutta ja parantamaan tuotteisiin liitettyjä mielikuvia.

Tavoite

Case_6

Kärcherin tavoitteena oli kertoa laajemmin tuotevalikoimastaan ja nostaa painepesureiden lisäksi muidenkin tuotekategorioiden tunnettuutta.

Toteutus

Keinoksi valikoitui natiivimainonta monikanavaisena kokosivuna Me Naisissa 4.5., Kodin Kuvalehdessä 4.5. ja Kuukausiliitteessä 7.5.

Nyt on aika laittaa piha kesäkuntoon! Näin puhdistat helposti kaikki pinnat

Tulokset

Kärcher kollaasi

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Kuukausiliitteessä olleen mainosartikkelin huomasi 616 000 Kuukausiliitteen lukijaa. Huomioarvo ylitti Kuukausiliitteen kokosivujen keskiarvon. Mainosartikkelin huomanneista sen sisältöön tutustui 81 %.

Mainosartikkelista oli helppo tunnistaa mainostaja, mikä on yksi keskeisimmistä mainonnan tehoon vaikuttavista asioista. 63 % vastaajista oli käyttänyt Kärcherin tuotteita, mutta 24 % tunsi Kärcherin vain nimeltä ja 12 % ei tuntenut lainkaan.

Artikkelia pidettiin tietoa antavana ja selkeänä, mikä auttaa kasvattamaan Kärcherin tunnettuutta ja parantamaan tuotteisiin liitettyjä mielikuvia.

59 % arvioi, että mainosartikkelilla oli positiivinen vaikutus brändimielikuvaan ja 40 % arvioi kiinnostuksensa Kärcheriä kohtaan lisääntyneen. 29 % vastaajista aikoi vierailla verkkosivuilla nähtyään mainosartikkelin.

Case asiakkaan kommentti

Natiivimainonta sopii hyvin tuotteille, jotka vaativat enemmän sisällöllistä avaamista. Toteutus eteni sujuvasti ja kampanja oli erittäin onnistunut.”

Tiina Ahteela, markkinointipäällikkö, Kärcher Suomi

Katso myös: 

Printillä on paikkansa sekä kuluttajien ja markkinoijien valintana – ”Natiivimainonnalla pystyy kertomaan sisällöllisesti enemmän”