case kayttoauto_pori hero.jpg

Case Käyttöauto

Monikanavainen etusivu tuo asiakkaita ja vahvistaa Käyttöauton tunnettuutta

Käyttöauto on hyödyntänyt mainonnassaan useamman vuoden Satakunnan Kansan painetun lehden etusivua. Alkuvuodesta 2019 mainontaan lisättiin mukaan myös Satakunnan Kansan digietusivu ja näköislehden kokosivu vaikuttavin tuloksin.

Tavoitteena Käyttöauton tunnettuuden vahvistaminen

Case_6

Käyttöauto tavoittelee mainonnallaan laajasti auton ostajia Satakunnan alueelta. Laajalla tuotekirjolla pystytään vastaamaan monenlaiseen kysyntään, joten myös mainonnan on tavoitettava laaja yleisö. Ihmisiä houkuttelevat autokaupoille niin Käyttöauton edustamien merkkien, Audin, Seatin ja Volkswagenin uutuusmallit kuin kampanjat sekä liikkeen omat tapahtumat. Mahdollisimman laajan tavoittavuuden takaamiseksi mainontaa tehdään isoilla mainospinnoilla niin printissä kuin digissä.

Ratkaisuna monikanavainen etusivu ja näköislehti

Käyttöautolla on usean vuoden ajalta hyvät kokemukset Satakunnan Kansan painetun lehden etusivun huomioarvosta. Satakunnan Kansan verkkosivujen kävijämäärän kasvaessa voimakkaasti, Käyttöauto lisäsi mainontaan myös Satakunnan Kansan digietusivun ja näköislehden kokosivun.

Painetun lehden etusivu yhdessä digitaalisten kanavien etusivun kanssa mahdollistaa lähes 150 000 kontaktia yhden päivän aikana. Digitaalinen etusivu tavoittaa printin tavoin sivustolle saapuvat aina ensimmäisenä. Näköislehti on luettavissa verkossa ja se on täysin vastaava kuin painettu lehti. Näköislehden kokosivutkin saavat ohittamatonta huomiota digilehden sivujen välissä, kun muuta sisältöä ei ole yhtä aikaa näkyvissä.

kayttoauto-monikanavainen-etusivu.jpg

Tuloksena onnistuneita autokauppoja

Säännöllinen monikanavainen näkyvyys Satakunnan alueella on Käyttöauton aluejohtaja Jari Hakasen mukaan vahvistanut yrityksen tunnettuutta ja herättänyt kysyntää.

Case asiakkaan kommentti

”Olemme saaneet nostettua Käyttöauton tunnettuutta ennestään ja tehneet toki myös onnistuneita autokauppoja. Etusivun merkittävä huomioarvo on ollut meille tärkeä kriteeri mainospaikan valinnassa. Pyrimme jatkossakin laajaan näkyvyyteen Satakunnan alueella. Digin ja printin yhdistelmä on toiminut hyvin ja suunnittelemme tulevia markkinointipanostuksia ottaen opiksi onnistuneista kampanjoista.”
Aluejohtaja Jari Hakanen, Käyttöauto

Lähde: TNS Atlas 2018