Lähitapiola case hero

Case LähiTapiola

Terveyteen keskittynyt älyartikkeli tavoitti ennätysmäärän kävijöitä

Räätälöitävän sisällön avulla onnistuttiin puhuttelemaan lukijoita henkilökohtaisesti ja kasvattamaan tehokkaasti harkintaa. 

Kampanjan tavoite

Case_6

Kampanjan tavoitteena oli LähiTapiolan henkiturvan tuotteiden eli henkivakuutuksen ja vakavan sairauden turvan verkkomyynti ja liidien kerääminen myynnin tueksi. Lisäksi tavoitteena oli LähiTapiolan tunnettuuden kasvattaminen terveyden ja hyvinvoinnin toimijana sekä henkiturvan tuotteiden tarjoajana.

Toteutus

Kampanja koostui rikastetusta älyartikkelista Millainen loppuelämä sinua odottaa? Älyartikkeli kertoo, mitkä sairaudet sinua uhkaavat ja miten voit pienentää sairastumisen riskiä merkittävästi 

Artikkeliin ohjattiin HS.fi ja IS.fi:n etusivulta sekä HS.fi:n Elämä ja hyvinvointi -osiosta.

Tulokset

Case-Lahi-Tapiola-kollaasi.png

Kampanjalla tavoitettiin ennätysmäärä kävijöitä. Artikkelilla oli huikeat 191 827 sivunäyttöä ja 144 806 kävijää. Artikkelin aihe kiinnosti monipuolisesti lukijoita kaikista ikäryhmistä 25-vuotiaista ylöspäin. Yli 65-vuotiaat korostuivat lukijoissa hieman.

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen mukaan artikkeli tavoitti lukijat hyvin. Yli kahdeksan kymmenestä oli tutustunut artikkelin sisältöön. Lisäksi yli seitsemän kymmenestä vastaajasta koki kuuluvansa kohderyhmään, mikä on huomattavasti toimialakohtaista keskiarvoa parempi tulos.

Kampanjan vaikuttavuus oli toimialan keskiarvon yläpuolella. Noin seitsemän kymmenestä lukijasta raportoi artikkelin vaikuttaneen positiivisesti mielikuvaansa LähiTapiolasta ja noin kuusi kymmenestä kertoi kiinnostuksensa LähiTapiolaa kohtaan lisääntyneen.

Älyartikkelin luova toteutus sai lukijoilta keskimääräistä paremman arvosanan. Artikkelia pidettiin informatiivisena, viihdyttävänä, erityisesti keskimääräistä kiinnostavampana ja muusta mainonnasta erottuvana. Avoimissa vastauksissa kiiteltiin artikkelin räätälöitävyyttä, mikä onkin saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että niin moni lukija koki kuuluvansa kohderyhmään.

”Viesti on tärkeä jokaiselle iästä riippumatta. Mainos on tehty asiallisesti syyllistämättä katsojaa ja antaa mielenkiintoista faktaa siitä, miten esim. asuinpaikka korreloi mahdollisen sairastumisen kanssa.”

”Artikkelista sai helposti tuunattua henkilökohtaisen. Tekstiä oli riittävän vähän ja väljästi aseteltu. Kiva toteutus.”

Mainoksen brändivaikutukset todennettiin vertaamalla tuloksia kahden vastaajaryhmän välillä: sisältöjä lukeneiden vastaajien ja vastaajien, jotka eivät olleet altistuneet kyseiselle mainonnalle.

+42 %

Mainonnan muistaminen

+1 %

Tunnettuus

Jo ennestään vahva tunnettuus nousi 93 %:sta 94 %:iin.

+55 %

Harkinta

+36 %

Ostoaikomus

”Yhteistyö oli sujuvaa ja ideat jalostettiin yhdessä tehokkaasti valmiiksi. Niin tavoitetun yleisön koko, sisällön parissa vietetty aika kuin brändimittarit ylittivät tavoitteet.”

LähiTapiolan sisältömarkkinoinnin sisällöistä vastaava Niko Rinta

Katso myös: 

LähiTapiolan älyartikkeli tavoitti ennätysmäärän kävijöitä