Case Lantmännen hero

Case Lantmännen

HS monikanavainen etusivu herätti kiinnostusta mainostajaa kohtaan

Lantmännenin mainos oli informatiivinen, mielenkiintoinen ja erottui muusta mainonnasta.

Kampanjan tavoite

Case_6

Tavoitteena oli rakentaa maatalousosuuskunta Lantmännenin Ilmasto & Luonto -viljelyohjelman tunnettuutta.

Toteutus

HS monikanavainen etusivu 8.9.2021.

Tulokset

Case Lantmännen kollaasi

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen mukaan ilmoitus onnistui kiinnittämään lukijoiden huomion. Yli kahdeksan kymmenestä vastaajasta muisti nähneensä mainoksen. Valtaosan mielestä mainos oli heille relevantti, ja mainoksen pääviestit välittyivät vastaanottajille hyvin.

Mainosta pidettiin informatiivisena, mielenkiintoisena ja muusta mainonnasta erottuvana. Kiinnostus mainostajaa kohtaan heräsi, ja yli kolmannes vastaajista aikoi etsiä lisää tietoa aiheesta mainonnan perusteella.

Case asiakkaan kommentti

Meillä oli teemana kestävä viljely, joten kontekstin pitää olla uskottava ja luotettava. Haluamme tavoittaa valtakunnallisella ohjelmalla mahdollisimman laajasti suurta yleisöä.”

Mari Dunderfelt, viestintäjohtaja, Lantmännen Unibaken Suomen ja Baltian tuoreleipäliiketoiminta

Katso myös: 

Lantmännen viesti Ilmasto & Luonto -viljelyohjelmastaan HS monikanavainen etusivun välityksellä