Porvoo hero

Case Porvoo

Natiivikampanja HS Visiossa lisäsi kiinnostusta Porvoota kohtaan

”Ostetun mainonnan osalta kampanja oli yksi viime vuoden parhaimpia onnistumisia tuloksiltaan, näkyvyydeltään ja palautteeltaan.”

Kampanjan tavoite

Case_6

Kampanjan tavoitteena oli kertoa kiinnostavalla tavalla kehittyvästä ja kasvavasta Porvoosta. Kohderyhminä olivat yritykset ja potentiaaliset kaupunkiin muuttajat.  

Toteutus

Natiivikampanja HS Vision sisältöjen yhteydessä 1.6.‒12.9.2021

Tulokset

Porvoo kollaasi

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen tulosten mukaan artikkeleita pidettiin kiinnostavina ja informatiivisina. Kolme neljästä Porvoon mainosartikkelien pariin päätyneestä luki artikkelin ainakin osittain.

Kolme viidestä vastaajasta koki mielikuvansa Porvoosta parantuneen, ja kaksi viidestä ilmoitti mainonnan lisänneen kiinnostusta Porvoota kohtaan. Sisältöjä lukeneista selvästi useampi (42 %) voisi harkita Porvooseen muuttamista verrattuna kontrolliryhmään (18 %).

Case asiakkaan kommentti

”Ostetun mainonnan osalta kampanja oli yksi viime vuoden parhaimpia onnistumisia tuloksiltaan, näkyvyydeltään ja palautteeltaan.”

Sari Myllynen, matkailu- ja markkinointipäällikkö, Porvoon kaupunki

Sanomalla mietitään, mikä vaihtoehto olisi meille sopivin, tehdään räätälöinti asiakkaan mukaan ja pohditaan oikeasti, millä tavalla saadaan tuloksia aikaan.”

Tanja Peisala, markkinointisuunnittelija, Porvoon kaupunki

Katso myös: 

Natiivikampanjassa HS Visiossa päästiin Porvooseen pintaa syvemmälle