Case Rennie hero

Case Rennie

Kontekstikohdennettu mainonta kasvatti kaikkia brändimittareita

Kohderyhmät saatiin tehokkaasti kiinni kontekstikohdennuksella.

Kampanjan tavoite

Case_6

Kampanjan tavoitteena oli maksimoida peitto kohderyhmässä ja puhutella kohderyhmää relevantilla viestillä tarkoin mietityssä ja Rennien kannalta relevantissa kontekstissa.

Toteutus

Rennie-tuotteen kontekstikohdennettua mainontaa näytettiin kävijöille, jotka kuluttivat valittujen avainsanojen mukaista sisältöä Sanoman sivustoilla. Kampanjaan kuului cross-screen videoparaati ja vertikaalivideo.

Tulokset

Case Rennie kollaasi

Brand lift -tutkimuksessa mitattiin kuluttajan suhdetta brändiin. Kysely tehtiin kampanjan aikana Sanoman sivustoilla desktop- ja mobiiliselaimessa Brand metricsin työkalulla. Kyselylomake esitettiin kyseisen mainoksen nähneille.

Aihesanoilla kontekstiin kohdennettu digimainonta vaikutti brändimittareiden seuraavasti:

4,7 %

Tunnettuus kasvoi  4,7 %

5,8 %

Harkinta kasvoi 5,8 %

6,2 %

Preferenssi kasvoi 6,2 %

5,8 %

Ostoaie kasvoi 5,8 %

Eri mainosmuodot kasvattivat brändimittareita eri tavalla: cross-screen videoparaati lisäsi harkintaa 4,7 prosenttiyksikköä ja vahvisti preferenssiä 4,2 prosenttiyksikköä. Vertikaalivideo kasvatti tunnettuutta 4 prosenttiyksikköä ja lisäsi ostoaietta 3,7 prosenttiyksikköä.

Case asiakkaan kommentti

”Sanoman tarjoama ideointi- ja tuotantoapu mahdollisti nopean ja ketterän tavan tuottaa luovaa ja kekseliästä materiaalia toimialalle, joka on hyvin säännelty.”

Jenny Jokinen, brand manager, Bayer

Katso myös: 

Kohderyhmät tehokkaasti kiinni kontekstikohdennuksella

L.FI.MKT.05.2020.6428