hero-kuva.jpg

Case Visit Saimaa ja Visit Mikkeli

Tuloksia monikanavaisella kampanjalla

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein mainonta HS:n etusivulla ja Kuukausiliitteen mainosliitteessä herätti kiinnostusta. Radiokampanja Radio Aallossa ja Suomipopilla toimi hyvin kaikissa mediaelementeissä ja toi odotettua parempia tuloksia.     

Kampanjan tavoite

Case_6

Kampanjan tavoitteena oli herättää matkailijoiden kiinnostusta Mikkelin ja Saimaan alueisiin kesälomakohteina. Mikkelin seudun tarjoamien matkailumahdollisuuksien tunnettuutta haluttiin kasvattaa pääkaupunkiseudulla sekä erottautua muista matkailukohteista Suomessa.

Toteutus

Visit Mikkeli: Helsingin Sanomien monikanavainen etusivu 7.6.2019

Visit Saimaa: Mainosliite Kuukausiliitteessä 1.6.2019 

Kahden viikon radiopromootio 3.−16.6.2019 Radio Aallon Iltapäivässä ja Radion Suomipopin Popin Viikonlopuissa.

  • Radio Aallon Jenni Alexandrova ja Suomipopin Milla Mattila ohjasivat kuuntelijoita kampanjasivulle ja osallistumaan kilpailuun, jossa arvottiin erilaisia Saimaan alueen matkailuun liittyviä palkintoja.
  • Promootiospotit ohjasivat kuulijat kilpailun pariin läpi päivän ja ohjelmayhteistyötunnisteet kiinnittivät Visit Saimaan osaksi Radio Aallon Iltapäivän lähetystä.
  • Cross Screen -paraatibanneri datakohdennuksella kotimaan matkailusta kiinnostuneet.
  • Lisäksi kampanjaa tuettiin digimainonnalla sekä sosiaalisen median nostoilla.

Tulokset

case-miksei

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksen mukaan Visit Mikkelin mainoksen huomasi 82 % ja Visit Saimaan mainosliitteen 79 % lukijapaneeliin vastanneista. Visit Mikkelin mainoksen lukuarvo oli 94 % ja Visit Saimaan 87 %

Visit Mikkelin mainoksen huomioarvo oli linjassa toimialan keskiarvon kanssa. Toimialan keskiarvoa useampi vastaaja luki mainoksen ja koki kuuluvansa sen kohderyhmään.

Mainosta pidettiin erityisen tietoa antavana, selkeänä ja kiinnostavana. Lisäksi toimialan keskiarvoa selvästi useampi vastaaja koki mainoksen vaikuttaneen positiivisesti heidän mielikuvaansa mainostajasta. Vastaajien mielestä mainoksesta oli myös helppo erottaa mainostaja.

Visit Saimaan mainosliitteen huomioarvo ja lukuarvo olivat hieman korkeampia kuin toimialan keskiarvojen verrokkiluvut. Tämän lisäksi selvästi toimialan keskiarvoa useampi vastaaja koki kuuluvansa mainonnan kohderyhmään.  Mainosliitettä pidettiin paitsi visuaalisesti miellyttävänä myös tietoa antavana, selkeänä, kiinnostavana ja muusta mainonnasta erottuvana.

Mainosliitteen keskiarvoa parempi kohderyhmän tavoittamisen aste näkyi myös lukijoiden aktivoitumisessa: toimialan keskiarvoa useampi vastaaja koki liitteen lisänneen heidän kiinnostustaan Saimaata kohtaan, ja lähes puolet vastaajista kertoi aikovansa vierailla visitsaimaa.fi-verkkosivuilla.

Radiokampanja toimi hyvin kaikissa mediaelementeissä. Visit Saimaan kampanjasivu sai hyvin kävijöitä (lähes 4000 kävijää) ja kilpailuun osallistuttiin erittäin aktiivisesti (lähes 3000 osallistujaa). 

Cross screen -paraatibanneri ja cross screen -boxi keräsivät hyvin klikkejä. Cross screen -boxin klikkiprosentti ylitti reippaasti Sanoman keskiarvon.

Case asiakkaan kommentti

”Yhteistyö oli tehokasta, saumatonta ja erittäin miellyttävää. Tulokset olivat odotettuja parempia. Esimerkiksi markkinointilupia saatiin huima määrä enemmän kuin olisin uskaltanut toivoa. Sisällöt olivat ilmiselvästi kohdeyleisöä kiinnostavia ja siinäkin Sanoman tiimin ohjaus ja apu oli merkittävässä roolissa.”

Projektipäällikkö Minna Gurney, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Katso myös: 

Pikavoittojen asemasta pitkäjänteistä kumppanuutta