Kustantamossa-hero.jpg

Case WSOY

Kirjailijahaastattelut inspiroivat lukemisen pariin

Kustantamossa-kampanjan kirjailijahaastattelut kiinnostivat ja ohjasivat tehokkaasti ostoon.

Kampanjan tavoite

Case_6

Tavoitteena oli viestiä kiinnostavan sisällön avulla Werner Söderström Osakeyhtiön kiinnostavista kirjailijoista ja heidän ajankohtaisista teoksistaan. Kampanjalla haluttiin kasvattaa kiinnostusta ja ohjata ostoon.

Toteutus

IS.fi:n kumppaniosiossa julkaistiin 32 natiiviartikkelia. Kampanjassa toteutettiin 30 videohaastattelua, yksi äänihaastattelu sekä Testaa, mikä syksyn uutuuskirjoista sopii sinun makuusi -artikkeli.

Osioon ajettiin liikennettä IS.fi-etusivu- ja osionostojen sekä CPM- ja CPC-näyttöjen avulla.

Tavoitteena oli inspiroida laajasti suomalaisia lukemisen pariin.

Tulokset

Case Kustantamossa kollaasi

Kampanjalla tavoitettiin iso joukko kuluttajia. Artikkeleilla oli yhteensä lähes 150 000 sivunäyttöä ja yli 120 000 kävijää. Kampanja tavoitti tasaisesti kaikkien ikäryhmien edustajia. Suurin tavoittavuus oli 55−64-vuotiaiden kohderyhmässä.

Juuri kuumimpaan joululahjasesonkiin ajoitettu testi tavoitti eniten kävijöitä. Testin teki loppuun asti 25 000 henkilöä ja sitä jaettiin 2630 kertaa.

Mainonnan vaikuttavuustutkimuksessa selvitettiin mainonnan tehoa sekä vaikutusta mainostettavaan tuotteeseen. Tutkimus toteutettiin verkossa IS.fi -sivustolla 14.12.−19.12.

Katso parhaat kirjavinkit -mainoksen brändivaikutukset todennettiin vertaamalla tuloksia sisältöjä lukeneiden vastaajien ja mainonnalle altistumattomien vastaajien välillä. 

Mainonnan brand lift:

 

+ 141 %

Mainonnan muistaminen

+ 68 %

Tunnettuus

+ 48 %

Harkinta

+ 290 %

Ostoaikomus

Mainos tavoitti lukijansa varsin hyvin – 85 % sisällön pariin päätyneistä vähintään silmäili sisältöä ja kolme neljästä heistä myös koki kuuluvansa mainonnan kohderyhmään.

Mainosta pidettiin kiinnostavana ja tietoa antavana. Se myös paransi mielikuvia mainostajasta, kasvatti kiinnostusta Werner Söderström osakeyhtiön kirjoja kohtaan ja lisäsi oston todennäköisyyttä kahdella kolmasosalla kuluttajista.

Case asiakkaan kommentti

"Kustantamossa-projekti oli uusi kokeilu meille. Tuotanto oli helppoa, ammattitaitoista ja kivaa Sanoman väen kanssa. Werner Söderström osakeyhtiön kustantamoiden eli WSOY:n, Tammen, Bazarin, Johnny Knigan, Kosmoksen ja Readmen vuosi 2020 oli myynnillisesti ja tuloksellisesti erittäin menestynyt, ja varmasti tämä laaja Kustantamossa-näkyvyys oli myös osatekijä siihen."

Reetta Miettinen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Werner Söderström osakeyhtiö 

Katso myös: 

Kustantamossa-haastattelusarja toi kirjailijat lähelle lukijaa

Marraskuun kuukauden kamppis on WSOY:n Kustantamossa