DNAn ja Sanoman yhteistyö vietiin uudelle tasolle − #iotnextlevel-hankkeen tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä

Vaikuttava markkinointi luovuus 7
Sanoma on tehnyt DNAn kanssa sisältömarkkinointia vuodesta 2015. Sanoman konseptoimassa ja DNA:n mahdollistamassa #iotnextlevel-hankkeessa kolme yritystä, Snellman Pro, Martela ja Finnsementti, etsivät kumppanikseen teollisen internetin osaajia nostamaan liiketoimintansa uudelle tasolle digitaalisten ratkaisujen avulla.

Sanoman ja DNAn yhteistyössä on haettu uusia ja luovia kulmia teknologiateemaan, ja rakennettu niiden ympärille DNAn ajatusjohtajuutta. #iotnextlevel nosti yhteistyön aivan uudelle tasolle. 

#iotnextlevel on kilpailu, jossa puolueettoman raadin valitsemat, kolme oman toimialansa kärkiosaajaa Snellman Pro, Martela ja Finnsementti tekevät digitaalisen kyvykkyysloikan. Yritykset hakivat avoimen kilpailun kautta kumppanikseen teollisen internetin huippuosaajia kehittämään liiketoimintansa uudelle tasolle uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. Aluksi yritykset määrittivät digihaasteensa kasvuyritys Industryhackin kanssa. Haasteiden määrittämisen jälkeen niiden ratkaisemiseksi käynnistettiin avoin kilpailu. Kilpailun voittajat pääsivät pilotoimaan ehdotuksiaan kunkin yrityksen liiketoimintaympäristöön.

”IOT, eli esineiden internet, liittyy kiinteästi perusliiketoimintaamme teleoperaattorina. #iotnextlevel-hankkeessa lähdimme puheiden sijaan tekemään tekoja, eli osoittamaan käytännössä mitä digitalisaatio asiakasyrityksissämme tarkoittaa ja mahdollistamaan digiloikkaa näihin yrityksiin”, DNAn yritysliiketoiminnan markkinointijohtaja Elina Mansner kertoo. 

#iotnextlevel-konsepti sai alkunsa siitä, että DNAssa on jo pitkään pidetty sisältömarkkinoinnin strategisena viitekehyksenä työn muutosta: sitä miten digitalisaatio muuttaa suomalaista liike-elämää. 

”Teleoperaattorille on luontevaa ottaa kantaa siihen, miten liiketoiminta muuttuu, kun digitalisaatio etenee yhteiskunnassa”, Elina Mansner toteaa.  

Hankkeesta on Sanoman puolella vastannut luova tuottaja Markus Lehto. Hänen mukaansa vuosien yhteistyö DNAn kanssa on opettanut katsomaan maailmaa, teknologiaa ja yhteiskuntaa DNAn pinkkien lasien läpi.

”Konseptointityötä tehdessämme tutustuimme muun muassa Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon. Sieltä hyppäsi silmille lause, jossa todettiin: älystä tulee pula äly-yhteiskunnassa. Ajatus on ihan DNAn tekemisen ytimessä ja se päätyi myös tämän hankkeen sydämeen, sillä haluamme Sanomalla tehdä oikeasti vaikuttavaa ja merkityksellistä sisältöä”, Markus Lehto kertoo.

Hankkeeseen osallistettiin iso joukko ihmisiä, yrityksiä ja tahoja työskentelemään yhdessä yhteisen päämäärän eteen.

”#iotnextlevel ei ole luova ratkaisu vain paperilla, vaan myös käytännössä. Tämä tekee siitä erityisen ainutlaatuisen. Luovuus kertyy ja kasvaa niinä oppeina, joita asiakasyrityksissä viedään käytäntöön”, Elina Mansner sanoo.

Hankkeen ympärille koottiin ainutlaatuinen verkosto, mikä vaati luovuttaa ja johtamiskykyä. 

”On hienoa, kun kumppaniverkoston luomisessa onnistuu niin, että sen aikaansaannoksista voi olla todella ylpeä. Kyseessä oli aivan poikkeuksellinen projekti. Vastaavana tuottaja voin olla tyytyväinen siihen, että vaikka toimijoita tuli lukuisista eri paikoista ja kulttuureista, saavutettiin lopputulos, joka palveli asiakkaan tarkoitusperiä”, Markus Lehto toteaa.

Hankkeessa on nyt kerrytetty osaamispääomaa vuoden ajan.

”Voimme käyttää tätä pääomaa asiakaskohtaamisissa tulevien kuukausien ja vuosien aikana. Tässä on ollut mukana iso porukka upeita asiantuntijoita ja ammattilaisia luomassa yhdessä uutta. On tärkeää, että hankkeeseen on valittu oikeat kumppanit ja oikea joukkue”, Mansner painottaa. 

Myös Sanoman väki on oppinut kumppanina paljon.

”On ollut aivan mielettömän hienoa olla mukana hyvin poikkeuksellisessa hankkeessa, jolla on ollut todella vaikuttavat tavoitteet, kuten ruokahävikin vähentäminen, työviihtyvyyden lisääminen ja teollisten prosessien jouhevoittaminen. Tulokset näkyvät useiden yritysten liiketoimintaan vaikuttavina tekoina, eivätkä pelkkinä ROI-lukuina loppuraporteissa”, Lehto kiittää.

Hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitattiin vaikuttavuusinvestoinnin asiantuntija Jonna Heliskosken vetämässä tutkimuksessa. Yhdeksi hankkeen tavoitteeksi on asetettu, että sillä parannetaan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä. Vaikuttavuustutkimuksen osana tehtiin kysely hankkeeseen osallistuneille.

”DNA miellettiin siinä rohkeaksi ja ketteräksi toimijaksi. Mielikuva perinteisestä teleoperaattorista laajeni kattamaan digitaalisen ekosysteemin toimijan. Tämä oli meidän tavoitteemme ja onnistuimme siinä”, Mansner iloitsee.

Tutustu #iotnextlevel-hankkeeseen tarkemmin täällä: https://www.dna.fi/iotnextlevel