HS Espoo, HS Helsinki ja HS Vantaa ovat löytäneet lukijansa – mainonta lehdissä kiinnostaa

HS-paikallisten kannet
Helsingin Sanomien paikallislehdet, HS Espoo, HS Helsinki ja HS Vantaa, ovat löytäneet lukijansa. Tuoreesta lukemistutkimuksesta käy ilmi, että yhden lehden numeron parissa viihdytään keskimäärin 18,4 minuuttia. Lehtien pariin palataan pitkin viikkoa ja niiden mainontaa pidetään kiinnostavana.

Kaksi kolmesta HS:n paikallislehtien lukijasta kokee lehden mainonnan kiinnostavaksi. Väite Katson mielelläni mitä uutta paikkakunnalla on tarjolla kuvaa 66 prosentin mielestä erittäin tai melko hyvin HS:n paikallislehtien mainontaa. 59 prosenttia vastaajista katsoo mielellään, mitä tarjouksia omalla paikkakunnalla on. Lehden mainostajiin luotaa 58 prosenttia vastaajista. Erityisen myönteisesti mainontaan suhtautuvat 30–44-vuotiaat lukijat.

Lehtien tunnettuus on erittäin hyvällä tasolla. HS Espoon tuntee 92 prosenttia, HS Helsingin 90 prosenttia ja HS Vantaan 95 prosenttia vastaajista.

HS:n paikallislehtien pariin palataan pitkin viikkoa. Eniten lehtiä luetaan torstaisin ja keskiviikkoisin. Lehtiä myös luetaan tasaisesti pitkin päivää. Aamulla lehden lukevien osuus korostuu HS:n 7-päiväisen painetun lehden tilaajien parissa.

HS Espoon lukijoista 66 prosenttia, HS Helsingin lukijoista 61 prosenttia ja HS Vantaan lukijoista 76 prosenttia vähintään silmäilee lehteä.

Katso täältä tuoreita Mainonnan huomioarvo ja vaikuttavuus HS:n paikallislehdissä -mittauksen tuloksia >

Kysy lisää mainonnan mahdollisuuksista HS:n paikallislehdissä yhteyshenkilöltäsi Sanoman mediamyynnissä.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli pääkaupunkiseudun 18–79-vuotiaat. Kantar TNS:n Forum-vastaajakannasta poimittiin otos kohderyhmästä. Vastaajamäärä oli 588. Tutkimusaineisto kiintiöitiin ja painotettiin sukupuolen, iän, asuinpaikan ja Helsingin Sanomien tilaamisen mukaan. Helsingin Sanomien 7-päiväisen painetun lehden tilaajia oli mukana noin 200 ja e- tilaajia noin 300. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Sanoma Media Finlandin toimeksiannosta.

Lue lisää Sanoman uutismediasta