Auton käyttövoima mietityttää kuluttajia – tietoa eri vaihtoehdoista kaivataan lisää

Autot käyttövoimatutkimus
Sanoman tekemästä auton käyttövoimatutkimuksesta selviää, että 66 prosenttia vastaajista kokee käyttövoiman erittäin tärkeäksi tai melko tärkeäksi. Sähköautojen yleistymistä ja halpenemista toivotaan ilmaston takia, mutta niiden ostoaietta jarruttaa kallis hinta ja latauspisteiden vähäinen määrä.

Joka kolmannelle vastaajalle käyttövoima on auton valinnan ensisijainen peruste, mutta joka neljäs vastaaja ei osaa vielä sanoa, mikä on heidän seuraavan autonsa käyttövoima.

73 prosenttia vastaajista voisi harkita käyttövoimaksi bensiiniä, 33 prosenttia dieseliä, 29 prosenttia ladattavaa tai itselataavaa hybridiä, 26 prosenttia täyssähköautoa, 15 prosenttia kaasuautoa ja 8 prosenttia vetyautoa. Poissuljetuista vaihtoehdoista kärjessä on diesel, 31 prosenttia vastaajista, ja täyssähköauto, 24 prosenttia vastaajista. Vastauksista käy selkeästi ilmi, että eri käyttövoimien ominaisuuksia ja sopivuutta omaan käyttöön ei vielä täysin ymmärretä. 

Auton käyttövoima koetaan tärkeäksi asiaksi, ja ilmastoasiat mietityttävät pääosaa vastaajista. Ympäristöystävällisemmät vaihtoehdot koetaan vielä melko kalliiksi, ja tietoa erilaisista vaihtoehdoista kaivataan lisää.

Sähkö- ja hybridiautojen hankintaa jarruttaa hinnan lisäksi latauspaikkojen puute. 58 prosentilla vastaajista ei olisi mahdollista ladata sähköautoa kotonaan.     

”Hybridi- ja sähköautoihin on ladattu paljon odotuksia. Auton hankintahinta, ympäristösyyt ja pienempi polttoaineen kulutus ovat tärkeitä auton käyttövoiman valinnan perusteita. Veroedun vaikutus on yllättävän alhainen, vain 12 prosenttia”, Consumer Insight Strategist Kati Heinänen-Rautee Sanoma Media Finlandista kertoo. 

”Sähköautot koetaan vielä liian kalliiksi ja niiden todellinen ekologisuus on kuluttajilta pimennossa. Uudenlaisella käyttövoimalla varustetun auton vikaantumisherkkyydestä ei myöskään koeta olevan tarpeeksi tietoa. Myös käyttövoiman vaikutus auton arvon pudotukseen mietityttää.” 

Auton valinnassa merkki koetaan tällä hetkellä tärkeämmäksi kuin käyttövoima.

”Nähtävissä on kuitenkin selvä trendi siitä, että auton käyttövoima tulee jatkossa ohjaamaan auton hankintaa enemmän. Automerkin brändiin kannattaa liittää vahvemmin käyttövoimaan liittyviä asioita. On tärkeää tunnistaa kuluttajat ja heidän valintaansa vaikuttavat tekijät sekä osata puhutella heitä oikealla tavalla.” 

Lataa tutkimus käyttöösi

Auton käyttövoima -kyselyn kohderyhmänä olivat 18−69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinläänin mukaan. Tiedonkeruu tehtiin Sanoman Suomitutka -paneelissa 15.–23.2.2019.