Ole kuulolla − radio on kuuntelijan iholla myös poikkeusaikana

Artikkelikuva radio
Koronakriisin aikana on tärkeää saada tietoa luotettavasta lähteestä sekä helpotusta ahdistavaan tilanteeseen viihteen, myötäelämisen ja läsnäolon muodossa.

”Radion rooli korostuu poikkeusaikana. Elämme kuuntelijoiden kanssa tätä hetkeä yhdessä. Olemme lisänneet uutisten määrää, ja juontajat ottavat sisällöissä monin tavoin huomioon poikkeuksellisen ajan. Esimerkiksi Radio Rockissa on käynnissä lockdown-promo, jossa kansalaisia kannustetaan jäämään kotiin kuuntelemaan Radio Rockia. Aito Iskelmän Facebook-sivuilla taas käydään keskustelua elämästä koronakriisin keskellä, ja Suomipopilla on esimerkiksi haettu parhaita vinkkejä etätyön hoitamiseen sujuvasti. Tänä vaikeanakin aikana radio on ystävä, joka on läsnä ihmisten päivässä”, Nelonen Median radioiden sisältöjohtaja Johannes Saukko kertoo.

Koronakriisi on ollut otollista maaperää kaikenlaisen epäluotettavan tiedon välittämiseen. On esimerkiksi väitetty, että virus kuolee saunassa tai tartunnan saaneiden kannattaa juoda vartin välein lämmitettyä vettä. On myös pidetty totena, että aamujen työmatkakuuntelun väheneminen on romahduttanut radion kuuntelun.  

”Tuoreet luvut Suplan nettiradion käytöstä osoittavat, että ihmiset avaavat etätöissäkin aamuisin radion ja kuuntelevat sitä työskentelyn ohessa. Kuuntelun keskimääräinen kesto on myös kasvanut. Tästä syystä uskomme kampanjoiden suorittavan Sanoman radioissa vähintään yhtä hyvin kuin ennen tätä tilannetta. Kontaktitakuun vuoksi Sanoma on myös turvallinen valinta”, toteaa Sanoman radiomainonnan mainosratkaisuista vastaava business manager Kasper Kahila.

Sanoman Suomitutkassa 24.−26.3. toteutetun kyselyn mukaan mediankulutus on lisääntynyt voimakkaasti kriisin aikana. 15 % kyselyn vastaajista ilmoittaa radionkuuntelunsa lisääntyneen. Radion kuuntelu on myös yksi kriisiajan suosituimmista vapaa-ajan viettotavoista.

RadioMedian mukaan viikon 12 aikana (17.−24.3.) radion kuuntelu on noussut hieman pitkän ajan trendeihin nähden. Radiot.fi-sovelluksessa radion kuuntelu lisääntyi lähes 10 %, ja aamun kuuntelupiikki klo 9 on säilynyt ennallaan. RadioMedian aiemmin keräämän datan mukaan digitaalinen kuuntelu ja FM-kuuntelu seuraavat samaa käyrää, eli kuuntelijamäärät kasvavat ja laskevat samassa suhteessa.

RadioGaalan yleisöäänestyksen yhteydessä tehty kysely osoittaa, että suomalaiset pitävät radiota tärkeänä. Radiota arvostetaan erityisesti tiedonvälittäjänä, arjen pelastajana, työpäivien rytmittäjänä ja viihdyttäjänä.

”On vastavuoroisuuden aika. Suomalaiset haluavat auttaa kotimaisia yrityksiä pärjäämään ja yrityksillä on tarve osoittaa välittävänsä asiakkaistaan. Radio voimakkaana tunnemediana mahdollistaa tähän hetkeen sopivien viestien välittämisen ilman raskaita tuotantoja, jolloin mainostajat pystyvät reagoimaan hetkeen sopivalla tavalla turvallisesti. Sävyltään harkittu mainonta vahvistaa yrityksen brändiä ja jättää pitkäksi aikaa myönteisen muistijäljen”, Kasper Kahila sanoo.

Vinkkejä ja sisältöjä markkinoijille kriisin aikana