Sanoma tutki: Näin koronaepidemia vaikuttaa suomalaisten kulutustottumuksiin

Tv ja perhe
Poikkeustilanteen aikana suomalaiset ostavat verkosta eniten viihdepalveluita. Median seuraaminen on lisääntynyt merkittävästi, ja suosituin keino viettää vapaa-aikaa on TV:n katselu, kyselytutkimus kertoo. Toiset toimialat kärsivät poikkeustilanteesta, kun taas joillain aloilla tuotteiden ja palveluiden kulutus jopa kasvaa.

Sanoman tekemällä kyselytutkimuksella haluttiin selvittää, miten koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne vaikuttaa suomalaisten kulutustottumuksiin, vapaa-ajan viettoon sekä median kulutukseen.

Poikkeukselliset olosuhteet vaikuttavat lähes kaikkien suomalaisten elämään. Suomalaisia on kehotettu pysymään kotona, joten normaali kulutuskäyttäytyminen on muuttunut. Toiset toimialat kärsivät poikkeustilanteesta, kun taas joillain aloilla tuotteiden ja palveluiden kulutus jopa kasvaa. Sanoman tutkimuksen mukaan suomalaiset ostavat poikkeusolosuhteissa enemmän muun muassa kodin elektroniikkaa ja viihdelaitteita, kirjoja tai äänikirjoja sekä siivoustarvikkeita.

Tuotteiden ja palveluiden kulutus on muuttanut poikkeustilan aikana muotoaan. Kivijalkamyymälöissä käyminen on vähentynyt, ja kulutus on siirtynyt verkkoon. Suosituimpia tuotteita tai palveluita verkossa ovat erilaiset viihdepalvelut, ruokakaupassa asiointi, apteekkipalvelut sekä vaatteiden ostaminen. Vajaa kolmannes vastaajista oli saanut ideoita tuotteista ja palveluista mainonnasta.

Poikkeustilan jälkeen vastaajat arvioivat jatkavansa erityisesti viihdepalvelujen, vaatteiden ja elektroniikan ostamista verkosta. Reilu kolmannes ei ole käyttänyt mitään verkkokauppoja ja -palveluja poikkeustilanteen aikana. ​Viidennes aikoo käyttää tai on käyttänyt ruokakauppojen verkkopalveluja. ​

Hamstraaminen on ollut viime viikkojen puheenaihe. Sanoman tutkimuksen mukaan alle 30 % on kerryttänyt kotivaraa. Hieman alle 50 % kertoo jatkaneensa päivittäistavaroiden ostamista kuten aikaisemminkin. Trendinä tuntuu tosin olevan, että ruokakaupasta ostetaan enemmän kerralla.

12 % vastanneista haluaa tukea pienyrittäjiä ostamalla heidän tuotteitaan.

TV on vapaa-ajanviettotapojen ykkönen

Myös vapaa-ajanvietto on muuttanut muotoaan. Suomalaisten ovat linnoittautuneet poikkeusaikana TV:n ääreen. Television katselu nousi tutkituksessa ylivoimaisesti suosituimmaksi ajanvietteeksi.

Myös suoratoistopalvelut, sosiaalinen media ja kirjojen lukeminen ovat suosittuja vapaa-ajanviettotapoja. Neljännes vastaajista mainitsi lisäksi ulkoilun, uutisten seuraamisen verkosta, radion kuuntelun ja kuntoilun kotona.

Korona ja vapaa-aika

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä ihmiset aikovat tehdä ensimmäisenä, kun rajoitukset on purettu. Selvänä ykkösenä nousi toive ystävien, perheen tai sukulaisten tapaamisesta. Tämän lisäksi suomalaiset odottavat tilaisuutta päästä syömään ravintoloissa, osallistumaan erilaisiin kulttuuritapahtumiin sekä matkailemaan kotimaassa.

Uutisten nälkä on loputon

Suomalaiset ovat lisänneet mediankäyttöään merkittävästi koronaepidemian aikana. 44 % kertoi lisänneensä median seuraamista. Eniten on kasvanut internetin, television ja sosiaalisen median käyttö. Ihmisten uutisnälkä on poikkeustilanteessa loputon. Noin kolme neljästä suomalaisesta (76 %) on seurannut uutisia kotimaisilta uutissivustoilta. Kun on tarve luotettavalle tiedolle, kotimaiset mediat ovat selvästi sosiaalista mediaa tai kansainvälisiä sivustoja suositumpia uutisten lähteitä. Painetun sanomalehden ja aikakauslehtien lukeminen on kasvanut. Myös televisiouutiset ovat keränneet isoja yleisöjä.

Kyselyn kohderyhmänä oli 15−74-vuotiaat suomalaiset.Tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinläänin mukaan.Tiedonkeruu tehtiin Sanoman Suomitutka-paneelissa 24.3. −26.3.2020Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli 868.

Vinkkejä ja sisältöjä markkinoijille kriisin aikana