Kesälomalla suomalaiset liikkuvat autolla kotimaassa − radio on ylivoimainen kesämedia

Kesäradio
RadioMedian toukokuussa 2020 teettämän tuoreen kyselyn mukaan koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila muuttaa lähes kaikkien kesälomia: 83 % suomalaisista kertoo, että korona-aika on vaikuttanut kesälomasuunnitelmiin. Valtaosa aikoo edelleen pitää lomaa kesällä, pääasiassa autolla kotimaassa liikkuen.

Medioiden käyttö lisääntyy kaikissa ikäryhmissä kesällä ja erityisesti radion kuuntelu lisääntyy. Radio liitetään medioista vahvimmin kesään.  

Korona-ajasta huolimatta lähes puolet suomalaisista (46 %) on jo tehnyt kesälomasuunnitelmia. Kesä- ja lomasuunnitelmia tehneiden listan kärjessä ovat kotona lomailu (58 %), päiväretkien tekeminen lähialueille (48 %) sekä mökkeily perheen ja ystävien kanssa (47 %). Kesän aikana suomalaiset haluaisivat syödä ravintoloissa (76 %), vierailla kulttuurikohteissa, taidenäyttelyissä, kesäteatterissa tms. (34 %) sekä yöpyä hotelleissa (34 %). Suosituin lomailukuukausi on edelleen heinäkuu, jolloin 81 % vastaajista kertoo lomailevansa.

Loma-aikaan liikutaan lähinnä autolla (74 % matkustaa pääasiallisesti, 17 % lisäksi). Lomalaisia liikuttavat myös polkupyörä (6 % pääasiallisesti, 51 % lisäksi) ja juna (6 % pääasiallisesti, 40 % lisäksi).

Valtaosa vastaajista (71%) kertoi, ettei heidän kulutuskykynsä ole muuttunut tai heikentynyt. 29 % kertoi, että heidän kulutuskykynsä laskee merkittävästi tai jonkin verran.

Medioiden käyttö kasvaa lomalla radio ylivoimainen kesämedia

Radiomedian tutkimuksessa selvitettiin myös, miten suomalaisten median kulutus muuttuu kesällä ja kesälomalla. 32 % vastaajista kertoi kuluttavansa enemmän medioita kesällä kuin muulloin, 50 % sanoi kulutustason pysyvän ennallaan. Erityisesti nuoret  (15−24 v.) kertoivat lisäävänsä medioiden käyttöä loma-aikaan.

Kysyttäessä mitkä mediat kuuluvat vahvasti kesään ja kesälomaan, yleisin vastaus oli radio. 37 % suomalaisista totesi, että radio kuuluu kesään.  Kyselyn vastaajat eivät tienneet kyselyn toteuttajaa. Kolmasosa (33 %) kertoi, että radion kuuntelu lisääntyy kesällä, 54 % totesi sen säilyvän ennallaan.  

”Kyselymme perusteella voi sanoa, että tänä kesänä suomalaiset viettävät lomansa kotimaassa, ostavat palveluita ja liikkuvat autolla”, kertoo RadioMedian tutkimus- ja kehityspäällikkö Riina Aho.

”Radio on poikkeustilanteesta huolimatta säilyttänyt roolinsa vahvana mediana ja sitä kuunnellaan sekä kesän automatkoilla että mökeillä. Finnpanelin KRT-tilastojen mukaan 71 % suomalaisista kuuntelee radiota autossa viikoittain ja tämä pitää paikkansa myös kesällä. Mainostajille tämä on hyvin otollinen tilaisuus tavoittaa kotimaassa kesää viettäviä kulutuskykyisiä suomalaisia.”

RadioMedia selvitti toukokuussa 2020 suomalaisten kesä- ja lomasuunnitelmia tulevalle kesälle. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa mitä suomalaiset aikovat tehdä ja kuluttaa tulevana kesänä, onko heidän kulutuskykynsä muuttunut korona-ajan myötä sekä miten heidän mediakulutuksensa muuttuu kesällä. Kenttätyö toteutettiin viikoilla 19−20/2020. Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta 15−69-vuotiasta. Heitä on Suomessa noin 3,8 miljoonaa. Otos on kiintiöity iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan vastaamaan väestöä. Tutkimus toteutettiin online-kyselynä Norstatin paneelissa. Tutkimuksen toteutti RadioMedia ry:n toimeksiannosta Norstat.