Sanoma tutki: Radion kuuntelu lähetysaikaan on edelleen selvästi eniten kulutettu audion muoto

Audiotutkimus ajankohtaista
Radio-ohjelmien kuuntelu lähetysaikaan on ylivoimaisesti suosituin audion muoto, selviää Sanoman Audio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksesta. Audion kulutus lisääntyy ja monipuolistuu. Suurimmassa kasvussa ovat äänikirjat ja podcastit.

Supla on tutkimuksen mukaan ensimmäisenä mieleen tuleva radio- ja podcast-palvelu. Suplan asema on erityisen vahva alle 45-vuotiaiden vastaajien keskuudessa, joista noin neljännes on Suplan käyttäjiä. Suplan tunnettuus ja käyttö kasvaa erityisen voimakkaasti 25−59-vuotiaiden parissa.       

79 prosenttia Audio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimuksen vastaajista kuuntelee radiota ohjelmien lähetysaikaan, mikä on ylivoimaisesti suosituin audion kulutuksen muoto. Suoran lähetyksen lisäksi radiosisältöjä kuunnellaan runsaasti ja kasvavassa määrin tallenteina radio- ja podcast-palveluiden kautta. Myös muiden podcastien sekä äänikirjojen kuuntelu yleistyy nopeasti.

Kesä on radion kulta-aikaa. Kesällä radion osuus median käytöstä kasvaa ja pysyy koko kesän ajan hyvällä tasolla. Viime kesän viikkotavoittavuus 25−54-vuotiaiden kohderyhmässä oli 91 prosenttia (lähde: Finnpanel Oy, KRT 6−8/2020). Erityisesti juhannus on oiva ajankohta olla esillä radiossa, sillä juhannusliikenteessä radion tavoittavuus on huipussaan. Esimerkiksi katkopromootiolla ja isoilla toistomäärillä markkinoija saa viestinsä radiossa tehokkaasti läpi.

Lataa Audio nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten audiopalvelujen käyttötapoja sekä käyttöä eri päätelaitteilla. Kohderyhmänä olivat 15−69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimus toteutettiin TNS Forum -vastaajakannassa, josta poimittiin edustava otos 15−69-vuotiaista suomalaisista. Vastaajia oli yhteensä 1 004. Data painotettiin vastaamaan kyseistä väestönosaa sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Sanoma Media Finlandin toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2020.