Älä odottele ihmettä. Mainosta.

Vain kasvava yritys pärjää tulevaisuuden kansainvälisessä kilpailussa. Yksi parhaista kilpailukeinoista on mainonta.

JOS JATKAMME KUTEN NYT, EI SUOMALAISIA BRÄNDEJÄ KOHTA ENÄÄ OLE.

 

Vain kasvava yritys pärjää tulevaisuuden kansainvälisessä kilpailussa.

Yksi parhaista kilpailukeinoista on mainonta.

Ja silti suomalaiset yritykset panostavat mainontaan parhaimmillaankin vain noin puolet suhteessa muuhun maailmaan.

Se tarkoittaa missattuja mahdollisuuksia ja epävarmaa tulevaisuutta.

Kasvua mainonnalla

Tälle sivulle on koottu kolme faktaa ja esimerkkiä, miksi jokaisen yrityksen tulee mainostaa – rohkeasti ja tulevaisuuden kasvua hakien.

Faktat ovat vapaasti käytössäsi: jos tarvitset perusteluita seuraavaan esitykseesi, ota tästä lause tai toinen presentaatioosi.

Jos kaipaat lisätietoa, ota yhteyttä. Luodaan yhdessä kasvua mainonnalla.

 


1. MAINONTA LUO KYSYNTÄÄ. 

Fakta: mainonta lisää tuotteiden ja palveluiden kysyntää, kauppaa ja vaihdantaa.
On helpompi myydä limu, kun yleisö tuntee itsensä janoiseksi.

 

 

 


1. MAINONTA LUO KYSYNTÄÄ.


 Mainonta on sekä lyhyen tähtäimen välittömästi myyntiä ja katetta lisääviä tekoja että pitkäjänteistä arvon ja kasvun luomista.

Yksi mainoseuro tulee tutkitusti moninkertaisesti takaisin.

Suuremmassa mittakaavassa mainonta luo edelleen työpaikkoja, kasvua, hyvinvointia ja varallisuutta – mainostajalle sekä koko yhteiskunnalle.

 

 

2. MAINONTA KASVATTAA YRITYKSEN ARVOA.
 

Suomessa ei ole varaa myydä halvalla, koska emme tuota halvalla.

 

Korkea jalostus ja kalliit tuotantokustannukset edellyttävät korkeamman tason markkinaorientoituneita kilpailukeinoja, kuten mainontaa.

Nämä kilpailukeinot generoivat kasvua, asiakaspääomaa ja brändipääomaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Eli numeerisesti mitattavaa arvoa viivan alle.

 

 

3. MAINONTA ERILAISTAA. 

Mielikuvissa erilainen. Siksi arvokkaampi.

 

 

Suomalaiset yritykset perustavat kilpailukeinonsa vähemmän markkinoinnillisiin tekijöihin kuin kansainväliset kilpailijansa.

Suomalaiset yrittävät yhä kilpailla tuotteiden teknisillä hienouksilla tai alhaisemmilla hinnoilla –

mitkä ovat kuitenkin kaikilla suhteellisen samat.

Mainonta on tehokkaimpia keinoja erottautua kilpailusta.

Mainonnan avulla luodaan haluttavuutta, uniikkeja kilpailuetuja ja vahvistetaan brändiä.

Samalla luodaan edellytykset katteellisemmalle hinnoittelulle ja kasvulle.

 

 

NAPPAA TÄSTÄ FAKTAT DEKKIIN