Lumene viestii ympäristövastuullisuudestaan Hesarin avulla

Lumene vastuullisuus artikkelikuva
Lumene viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan, jonka teemana on ympäristövastuullisuus. Teema lanseerattiin maaliskuun alussa Lumenen 50-vuotistilaisuuden ja Helsingin Sanomien etusivun avulla.

Kampanjakokonaisuuteen kuuluu lisäksi vuoden jokaisena kvartaalina esiin nostettavat ympäristövastuullisuuden eri osa-alueet. Näissä medioina on käytössä Helsingin Sanomien lisäksi digitaaliset ratkaisut ja natiivimainonta.

Kampanjatutkimuksen mukaan Lumenen viesti ympäristövastuullisuudesta välittyi hyvin. Lumenen mainontaa pidettiin tietoa antavana, selkeänä ja muusta lehtimainonnasta erottuvana. Lisäksi mainostaja tunnistettiin selvästi keskimääräistä paremmin. Maaliskuussa julkaistulla natiiviartikkelilla tavoitettiin huomattavasti keskimääräistä enemmän lukijoita. Myös artikkelin lukuaika oli keskimääräistä pidempi.  

”Ympäristövastuullisuusteemat ja -viestit nousevat kaikkien Lumenen tuotelanseerausten yhteydessä koko juhlavuoden ajan. Näissä tuotelanseerauksissa mediavalikossa on mukana myös TV-mainontaa”, markkinointipäällikkö Anne Tuomikoski Lumenelta kertoo.

Lumenelle toteutettiin tammikuun 2020 aikana vastuullisuusraportointiin liittyvä sidosryhmäkysely, jonka tarkoituksena oli selvittää sidosryhmien odotuksia ja näkemyksiä Lumenen vastuullisuudesta. Kyselyyn osallistuivat tärkeimmät sidosryhmät henkilöstöstä yhteistyökumppaneihin sekä asiakkaisiin ja kuluttajiin.

”Lumene on tehnyt vastuullisuustyötä jo vuosikymmenien ajan. Aiemmin keskityimme lähinnä raaka-aineiden vastuullisuuteen, nyt fokuksessa on yhä enemmän toiminnan tarkasteleminen kokonaisuutena”, Lumenen tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja Tiina Isohanni kertoo.

Tutkimuksessa nousivat esiin yleiset vastuullisuusnäkökulmat: sosiaaliset sekä ympäristöön ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät näkökulmat.

”Sidosryhmien mielestä Lumenen työssä tärkeimpiä olivat muun muassa tuoteturvallisuus, ympäristölle haitallisten raaka-aineiden määrän vähentäminen sekä eettinen liiketoiminta. Sidosryhmät arvostivat Lumenen toimintaa muun muassa tuotteiden turvallisuuden, luonnosta saatavien raaka-aineiden ja innovaatioiden edistämisen vuoksi”, Anne Tuomikoski avaa tutkimuksen tuloksia.

Tuotteiden, kuluttajien ja henkilöstön turvallisuus on ollut aina Lumenen tärkein arvo. Koronapandemian ajan Lumenen myyntipisteet ovat palvellet kuluttajia noudattamalla ohjeistusta tehostetusta hygieniatasosta.

Muutokset kuluttajakäyttäytymisessä liittyvät tuotteiden hygieniaan ja turvallisuuteen.

”Tämän lisäksi vastuullisuudesta tulee yhä suurempi trendi, ja siihen liittyvät vaatimukset kasvavat. Muun muassa paikallistuotanto, läpinäkyvyys, jäljitettävyys ja lyhyemmät kuljetusketjut tulevat entistä tärkeämmiksi kuluttajille”, Isohanni toteaa. 

Pandemian aikana kuluttajien kiinnostus ihonhoitoon on säilynyt miltei ennallaan.

”Koronavirusepidemian jälkeen näemme nousevina kauneudenalan trendeinä kokonaisvaltaisen itsestä huolehtimisen ja hyvinvoinnin. Myös digitaaliset ratkaisut ja kuluttajan tavoittaminen kotoa lisääntyvät. Koronan vaikutus näkyykin kotihemmottelun sekä mieltä hellivien kauneustuotteiden ja -rituaalien nousuna. Lisäksi kauneudenhoitotuotteissa hinta-laatusuhteen merkitys korostuu, ja hyvinvointia edistävien tuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden suosio kasvaa”, Isohanni ennustaa.

Katso myös: 

Vastuullisuuden synonyymi on viisaus

Käsi ylös, jos haluat tietää, miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä