Miten pandemia vaikuttaa kuluttajaan?

Carla Buzasi artikkelikuva

Koronapandemia vaikutti meidän kaikkien elämään radikaalisti. Se näkyy myös kuluttamisessa. Maailman johtavan trendejä ennustavan yrityksen WGSN:n toimitusjohtaja Carla Buzasi kertoi näkemyksiään tulevaisuuden kuluttajasta Sanoman markkinoijille suunnatussa Get the New Tomorrow -tilaisuudessa.

Kukaan meistä ei tule unohtamaan vuotta 2020. Vuosi on ollut täynnä haasteita ja ristiriitoja. Elämä on joiltakin osin hidastunut, kun yhteiskunnan sulkeminen on tarjonnut monelle mahdollisuuden nauttia yksinkertaisista iloista kotioloissa, mutta samalla tiettyjen trendien kasvu on kiihtynyt. Joistakin WGSN:n tulevalle vuosikymmenelle ennustamista muutoksista, kuten yleisestä digitalisaatiosta, onkin tullut valtavirtaa vain muutamassa kuukaudessa.

Pandemian aiheuttamien häiriöiden ja tuhojen keskellä on päästy näkemään myös ainutlaatuista yhteisöllisyyttä, jollaista ei ole koettu moneen sukupolveen. Ihmisten hämmästyttävä sitkeys on johtanut yhteishengen ja paikallisuuden uuteen nousuun ja synnyttänyt kekseliäitä tuotteita, järjestelmiä ja ratkaisuja, joiden ansiosta voimme sopeutua tähän uuteen normaaliin ja menestyä siinä.

Maailmalla kuluttajien valintoja ohjaavat uudet tekijät taloushuolista totuuden etsintään, ja markkinoijat mukauttavat, innovoivat ja kenties jopa keksivät uusia strategioita ottaakseen nämä uudet prioriteetit huomioon.  

1. tekijä: Taloushuolet

Strategia selviytymiseen: Lisää arvoa

Haasteena on se, että vakavaraisetkaan ihmiset eivät kuluta. Kuluttajat ovat epävarmoja tulevaisuudesta ja huolissaan mahdollisista työpaikan menetyksistä ja palkanalennuksista, joten he säästävät kuluttamisen sijaan.

Brändien on kannustettava ihmisiä kuluttamaan osoittamalla, että niillä on erilaista arvoa, jota pelkkä hinta ei sanele. Arvo on perinteisesti pohjautunut tuotteen hintaan, mutta sen merkitys on nykyään laajempi. Ihmisten terveyttä ja turvallisuutta edistävät tuotteet ovat arvokkaampia, ja kuluttajat myös talousvaikeuksista kärsivissä kotitalouksissa ovat valmiit sijoittamaan niihin. Kuluttajat etsivät edullisempia versioita arjen välttämättömistä hyödykkeistä tai erikoisuuksista, jotka olivat aikoinaan ylellisyyttä. 

2. tekijä: Terveyshuolet

Strategia selviytymiseen: Tarjoa hyvinvointia

Ei ole yllätys, että pandemian aiheuttamalla stressillä on vakavia seurauksia kuluttajien mielenterveydelle ympäri maailmaa. Hyvinvointi on ollut etusijalla kuluttajien keskuudessa jo jonkin aikaa, mutta nykyinen huoli sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin puolesta on uutta. Ihmiset eivät yritä pärjätä vain pandemian aiheuttaman henkisen kuormituksen kanssa (stressi, ahdistuneisuus, eristäytyneisyys), vaan he pelkäävät myös fyysisen terveytensä puolesta. Kun mukaan lisätään vielä vastaava huoli ystävistä, perheenjäsenistä ja työtovereista, on varsin odotettavaa, että hyvinvointi on ratkaiseva kuluttajaluottamukseen vaikuttava tekijä.

Elintarvike- ja kauneudenhoitoalojen kannattaa ottaa tämä huomioon. Ruokavalio on monen mielestä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin perusta. Kuluttajat ympäri maailmaa haluavat tukea immuunijärjestelmäänsä sekä lisäravinteiden että ravinnon avulla. Tämä heijastuu myös siihen, että kauneudenhoidossa on meneillään siirtymä kohti vastustuskykyä parantavia ainesosia, adaptogeenejä ja puhdistustuotteita kuluttajien pyrkiessä suojelemaan itseään ja edistämään terveyttään.

3. tekijä: Yksinäisyysoireyhtymä

Strategia selviytymiseen: Edistä yhteenkuuluvuutta

Yksinäisyys herätti lisääntyvää huolta jo ennen pandemiaa. Sitä aiheutti muun muassa työuupumus, digitaalisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja aiemmin kohtaamisia mahdollistaneiden rutiinien eriaikaistuminen.

Kun yhteiskunnat sulkeutuvat pandemian takia, tekniset ratkaisut, joiden pelättiin köyhdyttävän tunteita, osoittautuivat kuitenkin suureksi avuksi eristyksissä eläville ihmisille. Vaikka joudumme kenties olemaan fyysisesti erossa läheisistämme, emme ole koskaan olleet näin tiiviisti yhteydessä heihin digitaalisin keinoin. 

Pelaaminen sekä muut digitaaliset sovellukset ja palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja yhteistyökuvioita brändeille. Markkinoinnin avulla on mahdollista löytää niiden kautta uusia kohderyhmiä ja laajentaa liiketoimintaa.  

Pandemia on osoittanut, että ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa uusissa yhteisöllisissä tiloissa elämysten, viihteen ja eskapismin vuoksi. 

Carla Buzasi johtaa WGSN:n asiantuntijajoukkoa, joka tuottaa näkemyksiä, analyysejä sekä konsultointipalveluja asiakkaille 94 maassa.

Lataa WGSN:n Future Consumer 2022 -raportti

Tutustu Carla Buzasin puheenvuoroon Get the New Tomorrow -tapahtumassa

 

Liittyvät artikkelit
Ruokajuttu-taco-somejako.jpg

Mikä ruokamaailmassa puhuttaa?

Mitä ovat ruokatrendit juuri nyt, ja miten ruuasta kiinnostuneiden segmenttejä kannattaisi puhutella?
Aikakausmedia
Näkemyksiä markkinoinnista
Tutkittua
Mikä ruokamaailmassa puhuttaa?
Paula Seppälä artikkelikuva

Luota vaikuttavuuden ja brändinrakennuksen voimaan

Mainontaan suhtaudutaan aikakauslehdissä myönteisesti, joten aitiopaikkoja pidempiaikaiseen mieli- ja muistikuvien jättämiseen on tarjolla, kirjoittaa ToinenPHD:n Paula Seppälä.
Aikakausmedia
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Luota vaikuttavuuden ja brändinrakennuksen voimaan
Jaakko Kuivalainen artikkelikuva

Omalla datalla tehoa display- ja videomainontaan

Evästemuutoksen jälkeenkin toimivia kohdennusratkaisuja on saatavilla jo nyt, kirjoittaa Sanoman B2B:n digijohtaja Jaakko Kuivalainen.
Digiratkaisut
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Omalla datalla tehoa display- ja videomainontaan