Vuoden kestänyt sisältöyhteistyö toi Ainulle erinomaisia tuloksia

Ainu artikkelikuva

Pitkäkestoinen yhteistyö välitti tehokkaasti haluttuja mielikuvia ja vahvisti ostoaikomusta. 

Bernerin Ainu-brändi aloitti syyskuussa 2019 vuoden kestäneen, laajan yhteistyön Vauva-lehden kanssa. Ennen toimenpiteiden käynnistämistä tehtiin brändimittaus siitä, miten tunnettu Ainu-brändi on, millaisia tunteita se herättää, ja mitkä seikat vaikuttavat tuotteiden ostoon ja valintaan.

Ainun brändiatribuuteiksi määriteltiin kotimainen, vastuullinen, turvallinen ja välittävä. Yhteistyön tavoitteena oli muuttaa Ainun asemaa ja brändiin liittyviä mielikuvia sekä viestiä Ainun laajasta valikoimasta. Tammikuussa 2020 tehtiin toinen brändimittaus ja yhteistyökokonaisuuden päätyttyä kolmas. Näin saatiin tietoa siitä, miten halutut mielikuvat on saatu viestittyä.

Kampanjassa otettiin kuluttajien arki vahvasti keskiöön. Yhteistyöhön haettiin perheitä, jotka pääsivät mukaan testaamaan Ainun tuotteita. Kampanjan kohderyhmänä olivat alle 3-vuotiaiden vanhemmat ja raskaana olevat.

Yhteistyön aikana tuotettiin verkkoon kahdeksan artikkelia. Niiden teemat kiinnitettiin Ainun keskeisiin tuotekategorioihin. Artikkelit julkaistiin myös HS.fi/perhe-osiossa, jonne Vauva.fi:n toimituksellinen sisältö siirtyi kevään aikana. Yhteistyö näkyi myös brändien somessa ja blogiyhteistyönä Vauva.fi:n alla.

Lisäksi toteutettiin kaksi liitettä, joissa oli lapsiperheille mielekästä ja säilytettävää sisältöä. Vuoden 2019 marraskuussa ilmestyi imetys- ja ruokailuteema ja keväällä 2020 kosketus- ja ihonhoitoliite. Liitteitä jaettiin Vauva-lehden välissä ja Ainun omissa kuluttajakohtaamisissa.

Kampanja keräsi Vauva.fi:ssä ja HS.fi:ssä kummassakin yli 40 000 aktiivista lukijaa. Sisällöt koettiin todella kiinnostavina. Lukuarvo oli parhaimmillaan 98 %, ja artikkelien lukuajat olivat ennätyksellisen pitkiä, parhaimmillaan yli kolme ja puoli minuuttia ja kauttaaltaan yli keskiarvon.

Yhteisyön lopuksi Ainun tuotteet tunnettiin paremmin kaikissa keskeisissä kategorioissa. Vaikuttavuutta saatiin nostettua kaikissa brändimittareissa. Mainonnalle altistuneiden joukossa erityisesti ostoaikomus nousi vahvasti.

”Pitkäkestoisen yhteistyön ehdoton vahvuus on, että saamme siihen selkeän aikajanan ja tarinallisen kaaren. Kuluttajille ei tarvinnut yrittää kertoa kaikkea heti, vaan meillä oli selkeä jatkumo siinä, mitä lähdemme viestimään alussa ja mitä missäkin vaiheessa vuotta. Joustavassa yhteistyömallissa pystyimme reagoimaan siihen, mikä toimii hyvin ja missä on parannettavaa”, Ainu-brändistä vastaava category manager Heidi Miessmer Berneriltä kertoo.

Tuoteryhmä- ja kuluttajatutkimuksesta kävi selkeästi ilmi, että Ainun kohderyhmä ei halua perinteistä mainontaa.

”Toisaalta tässä elämänvaiheessa kaivataan tosi paljon tietoa nimenomaan tuotteista, koska sitä ei saa neuvolan kautta. Erityisesti toivotaan toisten kuluttajien kokemuksia ja näiden kokemuksien jakamista.”

Tämän myötä syntyi ajatus siitä, että Ainun sisältöihin haluttiin tavallisia perheitä puhumaan arkipäiväisistä kokemuksista.

”Se toimi todella hyvin. Yhteistyö Sanoman kanssa varmisti sen, että sisältö sopi mediaan erinomaisesti. Koemme, että Sanoman tiimi on osa omaa tiimiämme. Olemme yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä”, Miessmer kiittää.  

Yhteistyölle on luvassa jatkoa.

”Olemme saaneet erittäin hyviä tuloksia ja kasvatettua ostoaikomusta, mikä on näkynyt myös myynnissä. Myyntiin toki vaikuttaa moni tekijä, mutta uskon siihen, että yhteistyöllä on ollut merkitystä. Kaikki mittarit näyttävät siihen suuntaan, että yhteistyötä kannattaa jatkaa.”

Tämän vuoden aikana tehdään vielä yksi Ainun brändimittaus. Mittaus toimii pohjana siihen, mitä ensi vuoden aikana lähdetään yhdessä kehittämään.

Tutustu caseen tarkemmin 

Ainu-yhteisö, sisältöyhteistyötä ja vaikuttajamarkkinointia

Kampanjan toteutuksessa olivat mukana:

Berner

Category Manager Heidi Miessmer
Brand Manager Eila Saari
Markkinointikoordinaattori Heidi Selin
Viestintäasiantuntija Paula Larjo

Sanoma Media Finland

Client Manager Minna-Marjut Sihvola
Business Manager, Native Advertising Ria Vaahto
Luova tuottaja Tuula Waris-Vuorinen
Luova tuottaja Satu Savela
AD Joonas Jukka
Consumer Insight Strategist Tiina Kosonen

Liittyvät artikkelit
Case Valopilkku Terhi Salmi ja Tytti Stranding artikkelikuva

Sanoma on Valopilkun markkinoinnin luottokumppani

Monikanavaisella markkinoinnilla ja johdonmukaisella mittaamisella on päästy huikeisiin tuloksiin.
Aikakausmedia
Audio & radio
Case
Digiratkaisut
Luovat ratkaisut
Natiivimainonta
TV & video
Uutismedia
Sanoma on Valopilkun markkinoinnin luottokumppani