Markkinoi, niin kasvat

Tarja Virmala

Kun pandemia hellittää, alkaa patoutunut kysyntä purkautua. Kauppa käy taas. Kovimmin se käy yrityksillä, jotka markkinoivat, Tarja Virmala kirjoittaa. 

Normaali aika tulee, toivottavasti pian. Aika, jolloin voi taas myydä ja ostaa, tavata asiakkaita, juhlia, osallistua tapahtumiin, mennä teatteriin ja hengittää vapaasti.

Liikevaihtokäyrä kääntyy koilliseen, ovipumppu laulaa ja ihmiset kuluttavat.

Asiakkaat ostavat eniten ja ensiksi niiltä, jotka muistavat markkinoida. Sellaiset yritykset ja niiden tuotteet pysyvät mielissä.

Markkinointihenkiset yritykset kasvavat. Ne synnyttävät työpaikkoja, lisäävät verotuloja ja luovat hyvinvoinnin edellytyksiä.

Markkinointitaitoisia yrityksiä yhdistää muutama tekijä.

Yksi. Yritysten hallituksessa on markkinoinnin ammattilaisia. Markkinointitaustaiset hallituksen jäsenet saavat tutkitusti aikaan yrityksen liikevaihdon kasvua.

Markkinointi on strateginen asia, ja siihen liittyvät päätökset ovat hallituksen agendalla aina. Yritys ei tarvitse markkinointistrategiaa, mutta markkinoinnillinen strategia sillä pitää olla. Kasvavan yrityksen strategian ytimessä näkyy se ylivoimainen tekijä, josta asiakas on valmis maksamaan.

Markkinointi nähdään taitavissa yrityksissä investointina, ei kulueränä. Sen ymmärretään nostavan yrityksen arvoa ja tuovan kilpailuetua. Sen avulla kasvatetaan tuotteen ja palvelun tuomaa lisäarvoa, josta asiakas maksaa mielellään. Korkeampi hinta näkyy yrityksen tuloksessa.

Kaksi. Kasvuyrityksillä on markkinointia ymmärtävä toimitusjohtaja. Markkinointitaustainen toimitusjohtaja kasvattaa tutkitusti yrityksen sijoitetun pääoman tuottoa.

Markkinointi on osa kaikkia yrityksen prosesseja, ei vain pätkä tuotekehitysprosessin loppupäässä. Siksi se on toimitusjohtajan vastuulla aina. Ei ole olemassa menestyvää yritystä, joka ei markkinoi.

Markkinointilähtöisellä yrityksellä on myös ylimmässä johdossa riittävästi markkinoinnin osaajia.

Toimitusjohtaja varmistaa, että kaikilla bisnesvastuisilla on riittävästi osaamista. Muutoin heidän bisneksensä ei kasva. Hyväkään tuote ei enää myy itse itseään – jos on koskaan myynytkään.

Menestymisessä kriittisintä on kulttuuri. Sen on oltava strategian mukainen kaikessa yrityksen toiminnassa. Kasvavissa yrityksissä vaalitaan kulttuuria. Niissä valmennetaan henkilöstö toimimaan niin, että asiakkaille tulee mieleenpainuvia kokemuksia.

Kalleimmat mokat ja hienoimmat voitot sattuvat niissä kohdissa, jossa asiakas kohtaa yrityksen. Heikko kohtauspiste voi tuhota yrityksen maineen tai brändin. Ja se on kallista.

Taitavissa yrityksissä kaikki laskutuksesta lähtien ymmärtävät asiakaskokemuksen merkityksen. Ja toimitusjohtaja varmistaa, että niin on.

Menestyvissä yrityksissä markkinointi nähdään bisneksen vauhdittajana. Sitä ei kutsuta tukitoiminnoksi, koska silloin menetetään parhaat osaajat.

Kolme. Sitä saa, mitä mittaa. Kasvun vauhdittajille asetetaan mittarit. Niiden löytämiseksi joutuu ponnistelemaan joskus, mutta se on vaivan arvoista.

Ilman tavoitteita ja mittareita markkinointi on hakuammuntaa. Joskus osuu, usein ei.

Neljä. Jos yrityksessä on markkinointijohtaja, hän on johtoryhmässä. Niin on viisasta, koska se tutkitusti johtaa yrityksen markkina-arvon paranemiseen.

Markkinointiosaston ja muun yrityksen roolit markkinoinnin toteutuksessa ovat selvät

Viisi.  Markkinointijohtajan palli heiluu kaikkein herkimmin. Markkinointijohtajat vaihtuvat yrityksessä useammin kuin kollegat. Jos menee huonosti, hän saa kenkää ensimmäisenä.

Siksi hyvä markkinointijohtaja tietää olevansa osa liikkeenjohtoa ja hallitsee yrityksen bisnekset. Hän puhuu samaa kieltä muun johdon kanssa ja unohtaa markkinointislangin.

Markkinointijohtaja on sparraaja ja valmentaja. Hän vakuuttaa kollegat siitä, että hienon asiakaskokemuksen luominen on kaikkien tärkein tehtävä: toimitusjohtajan, vahtimestarin, myyjän, autonkuljettajan, laskuttajan, kirjanpitäjän, palkanlaskijan, henkilöstöpäällikön. ’

Kuusi. Markkinointihenkisen yrityksen koko henkilöstö haluaa tehdä joka päivä parhaansa, että asiakas saa parasta mahdollista palvelua. Ja heitä palkitaan nimenomaan siitä.

Tarja Virmala on pitkän linjan markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen. Virmala siirtyi vuodenvaihteessa MTL:n toimitusjohtajan paikalta taiteilijaksi ja kokopäivätoimiseksi Puulan kuningattareksi.

Liittyvät artikkelit
Effie Mikael Nemeschansky

Milloin viimeksi kyseenalaistit itsesi?

Kun näkee toimintaympäristönsä rajoittuneesti, ei näe kaikkia mahdollisuuksia, kirjoittaa hasan & partnersin Mikael Nemeschansky.
Effie
Vieraskynä
Milloin viimeksi kyseenalaistit itsesi?
Effie Eeva Ingnatius

Mitä Effie merkitsee mainostajalle?

Toisin kuin monet markkinointiviestinnän luovaa suoritetta mittaavat kilpailut, Effie kiinnittää huomiota koko prosessiin ja sen taustalla olevaan ammattitaitoon, kirjoittaa Hartwallin Eeva Ignatius.
Effie
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Mitä Effie merkitsee mainostajalle?