Älä unohda kommunikoida asiakkaidesi kanssa

Jorma Maaninka artikkelikuva

Unelmien ylle on kyettävä vetämään uudistumisen työhaalarit. Näy, viesti ja vaikuta ihmisten tunteisiin rohkeasti, Valveen Jorma Maaninka kirjoittaa. 

Pannaan pensselit santaan ja rukkaset naulaan, kun ei rahat riitä jukolauta...  

Tältä se varmasti monesta yrittäjästä välillä tuntuu ja varsinkin nyt, kun liiketoiminta on monilla toimialoilla pysähtynyt tai käy tyhjäkäynnillä pandemian seurauksena. 

Kun kriisi on pahimmillaan vienyt mahdollisuudet harjoittaa olemassa olevaa liiketoimintaa, miten pitää sekä oma että henkilöstön usko tulevaisuuteen yllä ja varmistaa asiakkaiden silmissä yrityksen olemassaolon oikeutus? 

Poikkeusolot täyttivät juuri vuoden ja edelleenkään emme varmuudella tiedä, kauanko tätä vielä kestää. Luovuttamisen sijaan yrityksissä on kuitenkin löydettävä keinot, joilla pitää taistelutahto yllä ja huolehtia samalla tämän päivän kilpailukyvystä ja huomisen kilpailuedusta. On tärkeää hyväksyä maailma sellaisena kuin se nyt on. On aika tunnustaa, että maailma väistämättä muuttuu kriisin seurauksena.  

Yhtä auttaa vain jumala, toista perjantainen humala... 

Suomen talous on osoittanut sitkeytensä koronakriisissä, mutta kuten viimeaikaisesta uutisvirrasta ja yhä pahenevista koronaluvuista on nähtävissä, vielä ei olla tämän kriisin suhteen maalissa. Kuten muidenkin maiden talouksissa, myös Suomessa toimialakohtaiset erot ovat suuria, mutta synkistä uutisista huolimatta valoisampiakin tarinoita löytyy. 

Yritysten, joille olemassa olevan liiketoimintansa tekeminen on nyt mahdotonta, pitäisi monista inhimillisistä ja kipeistä vaikeuksista huolimatta kyetä katsomaan tämän ajan yli ja löytää kriisin suomat mahdollisuudet sekä itselle että omalle liiketoiminnalle.  

Yhdessä henkilöstön, kumppaneiden, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa löytyvät varmimmin keinot ne, joilla yritys, mikäli se oli kilpailukykyinen ja elinkelpoinen ennen koronaa, voi tulla takaisin kentälle ja vastata muuttuneen markkinan tarpeisiin uudistuneena myös koronan jälkeen. Unelmien ylle on siis kyettävä vetämään uudistumisen työhaalarit. 

Niitä yrityksiä on onneksi edelleen paljon, jotka ovat selvinneet kriisistä vähäisemmin vaikutuksin. Kannustan näitä yrityksiä kertomaan omalla äänellään avoimesti tarinansa sekä viestimään teoista ja keinoista, joita ne ovat innovatiivisesti toimien muuttaneet. Me kaikki rakastamme aitoja ja rehellisiä tarinoita sekä etenkin niiden avulla syntyneitä tekoja. 

Markkinoinnin ja viestinnän keskeiset lainalaisuudet eivät ole muuttuneet, vaikka uusien teesien ja menetelmien saarnaajat toisin uskovat. Näy, viesti ja vaikuta ihmisten tunteisiin rohkeasti. Rakenna markkkinoinnin, viestinnän ja teknologian avulla yrityksesi brändille ja liiketoiminnan kasvulle edellytykset. Erottavat tekijät rakentuvat yhä ihmisen perusmotiiveihin vaikuttavien asioiden varaan.  

Tunneälykkäälle ja kohdeyleisölleen uskottavalla tavalla markkinoivalle ja viestivälle brändille on kysyntää. Keinoja, välineitä ja kanavia sekä myös tilaa kohdata ihminen hänelle sopivalla tavalla on enemmän kuin aikana, jolloin kaikki muutkin ovat liikkeellä.   

Yritysten välisessä kaupankäynnissä päätöksenteko on monitasoista, joten myös päätösten tekemisen sykli usein ajallisesti pitkä. Myynnin ja markkinoinnin yhteispeli ja yhteinen kommunikaatio on siksi erityisen tärkeää, jotta vältetään juoksumattoilmiö, jossa matka näennäisesti taittuu, mutta maisema ei vaihdu ja tavoitteet jäävät saavuttamatta. Kun päättäjää eli ihmistä ei kyetä kohtaamaan relevantilla sekä päätöksentekoon auttavalla ja aktivoivalla tavalla, markkinoinnin investoinnit valuvat hukkaan. 

Nyt ei ole oikea aika mennä asiakkaan kanssa mökille...  

Keinot ja välineet asiakassuhteiden ylläpitoon, luottamuksen vahvistamiseen ja kiinnostuksen kasvattamiseen brändiä kohtaan ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet nopeasti. 

Viimeisen vuoden aikana yrityksissä ja yhteisöissä on pidetty runsaasti erilaisia tiedotustilaisuuksia, tapahtumia, lanseerauksia sekä tuote- ja palveluesittelyjä. Siis kohdattu ihmisiä uudella tavalla, virtuaalisesti. Keinot on löydetty, kun tahto kohdata on olemassa. Fyysinen kohtaaminen on tärkeää, ja sillä tulee aina olemaan erityinen paikka ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Maailma ei kuitenkaan ole ihmisten välisessä kohtaamisessa enää jatkossa joko tai vaan pikemminkin sekä että. 

Markkinoinnin täytyy aina ja aivan erityisesti näissä olosuhteissa perustua oikeaan kohderyhmään, luottamuksen vahvistamiseen sekä kommunikaatioon brändin aidosta merkityksestä.  

Myynnin ja markkinoinnin pitää löytää yhdessä oikea sävy viesteihin, jotta he voivat auttaa kohdeyleisöönsä kuuluvia sellaisina kuin he ovat ja siellä missä he ovat. Kun kommunikaatiota ylläpidetään systemaattisesti ja huolehditaan siitä, että se resonoi vastaanottajaan auttavalla ja häntä motivoivalla tavalla, yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa kriisienkin keskellä ja vähintään säilyttää markkinaosuutensa. Todetaan siis yhdessä Suomen muotoisen pilven alla, että täällä pärjää ei luovuttamalla.  

Kirjoittaja on Valveen toimitusjohtaja.  

Liittyvät artikkelit
Effie Mikael Nemeschansky

Milloin viimeksi kyseenalaistit itsesi?

Kun näkee toimintaympäristönsä rajoittuneesti, ei näe kaikkia mahdollisuuksia, kirjoittaa hasan & partnersin Mikael Nemeschansky.
Effie
Vieraskynä
Milloin viimeksi kyseenalaistit itsesi?
Effie Eeva Ingnatius

Mitä Effie merkitsee mainostajalle?

Toisin kuin monet markkinointiviestinnän luovaa suoritetta mittaavat kilpailut, Effie kiinnittää huomiota koko prosessiin ja sen taustalla olevaan ammattitaitoon, kirjoittaa Hartwallin Eeva Ignatius.
Effie
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Mitä Effie merkitsee mainostajalle?