Sanoman Vastuullisuuskartta avaa kuluttajien odotuksia brändien vastuullisuudesta

Tiina Kosonen artikkelikuva

18.5.2021

Vastuullisuus ei ole pelkästään pientä porukkaa kiinnostava aihepiiri. Jo 70 % kuluttajista pitää vastuullisuutta tärkeänä omissa arjen päätöksissään ja valinnoissaan, Sanoman insight strategi Tiina Kosonen kirjoittaa.

Koronapandemia on vaikuttanut kuluttajien näkemykseen vastuullisuudesta. 45 % suomalaisista kiinnittää nykyään enemmän huomioita ostopäätöksiinsä kuin aikana ennen pandemiaa, Sanoman Koronan vaikutukset suomalaiseen kuluttajaan -tutkimuksesta selviää. Kasvu on valtava, etenkin kun huomioi, että arvot ja asenteet eivät useinkaan muutu kovin nopeasti. Osasyynä kasvuun ovat juuri poikkeustilan aiheuttamat pohdinnat. On huomattu, että omalla käyttäytymisellä on vaikutusta kokonaisuuteen. 

Vastuullisuus on siis muuttanut muotoaan viimeisen vuoden aikana. Kuluttajat suosivat aiempaa enemmän brändejä, tuotteita ja yrityksiä, joiden arvomaailma vastaa heidän omaansa. Vastuullisuus mielletään vahvimmin ympäristö- ja sosiaalivastuun kautta. Tärkeinä teemoina nousevat esiin esimerkiksi miten hyvin materiaaleja voidaan uusiokäyttää, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää tai millaisissa työoloissa yrityksen henkilökunta työskentelee. Yrityksillä ja valtiolla on myös taloudellinen vastuu, joka ei Sanoman Vastuullisuuskartan mukaan vielä nouse kuluttajille merkityksellisissä teemoissa, mutta alkaa vähitellen vahvistua. Esimerkiksi pandemian myötä paikallisuutta suositaan aiempaa enemmän – kuluttajat kokevat vastuulliseksi jättää rahat nimenomaan Suomeen.

Puheet ja teot eivät aina kohtaa. Näin on myös vastuullisessa kuluttamisessa. Pienet vastuulliset teot on helppo kiinnittää omaan arkeen, puhuttiinpa vaikka jätteiden lajittelusta tai kierrättämisestä, mutta mitä enemmän kompromisseja kuluttaja joutuu tekemään, sitä vähemmän vastuullisuus valinnoissa näkyy.

Vastuullisuus on kuluttajalle arvona tärkeä, 
mutta se ei ole vielä jalkautunut kulutukseen

70 %
Pidän vastuullisuutta tärkeänä omissa arjen päätöksissä ja valinnoissa.
68 %
Teen helppoja asioita arjessa. (Esimerkiksi jätteiden ja tavaroiden kierrätys)
40 %
Vähennän tietoisesti oman kuluttamisen määrää (vesi, sähkö, tavarat).
21 %
Vastuullisuuspohdinta vaikuttaa ostopäätöksiini. Valitsen vastuullisempia tuotteita.*
* Vastuullisia ostopäätöksiä tekevät erityisesti edelläkävijät ja he, jotka tuntevat voivansa vaikuttaa omilla teoillaan.

 

Yritykset voivat auttaa kuluttajaa tekemään vastuullisempia päätöksiä ja helpottamaan ratkaisun tekoa ostopolulla. Yli puolet suomalaisista kokee, että tuotteiden tai palveluiden vastuullisuutta on vaikea arvioida tai vaihtoehtoja vertailla keskenään. Melkein 40 % kokee hankalaksi luopua tutuista ja turvallisista tuotteista tai palveluista. Vastuullinen valinta ei saa viedä arjesta aikaa tai aivokapasiteettia yhtään enempää kuin perinteinen vaihtoehtokaan. Helpota siis kuluttajan kiireistä arkea. Jos spagettikastikkeen jauheliha halutaan korvata vegevaihtoehdolla, älä muuta reseptiä muilla tavoin. Autoa tankatessa vihreämpi vaihtoehto pitää löytyä tankkauspistoolien rivistä.

Kirjoittaja työskentelee Sanomalla kuluttajaymmärryksen parissa.

Haluatko tietää vastuullisuudesta lisää? Jos haluat kuulla Sanoman Vastuullisuuskartasta syvällisemmin, ole yhteydessä omaan yhteyshenkilöösi Sanomalla tai Tiina Kososeen.

Lue myös: 

Millä tavalla vastuullisuudesta pitäisi viestiä?

Yrityksiltä kaivataan tukea ja apua siihen, miten toimia vastuullisemmin

Liittyvät artikkelit
Naomi ja Wanda Holopainen artikkelikuva

Tulevaisuuden maailma luodaan tänään

Sosiaalisen vastuun tulisi olla osa yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa eikä yksittäisiä markkinointitekoja, korostavat Ataá Agencyn Wanda ja Naomi Holopainen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vastuullisuus
Tulevaisuuden maailma luodaan tänään
Markus Nieminen artikkelikuva

Kasvua taantumassa

Kasvu taantumassa kuulostaa hullulta ajatukselta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Jos tutkitaan markkinoinnin historiaa ja tieteellisesti todistettuja faktoja, voidaan todeta että kyse ei ole hulluudesta ollenkaan, kirjoittaa TBWA:n Markus Nieminen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Kasvua taantumassa
Anna Lujanen artikkelikuva

Televisio elää ajassa – samoin siihen liittyvä terminologia

Englanninkielisillä sanoilla mennään vääjäämättä kohti maailmaa, jossa käytännössä kaikkien alojen ammattisanastot jäävät ilman suomenkielisiä vastineita. On kriittisen tärkeää, että Suomeen luodaan aktiivisemmin uusia sanoja, kirjoittaa Screenforcen Anna Lujanen. 
Näkemyksiä markkinoinnista
TV & video
Vieraskynä
Televisio elää ajassa – samoin siihen liittyvä terminologia