Yrityksiltä kaivataan tukea ja apua siihen, miten toimia vastuullisemmin

Vastuullisuussegmentit artikkelikuva

10.6.2021

70 % kuluttajista pitää vastuullisuutta tärkeänä omissa arjen päätöksissään ja valinnoissaan. Motiivit ja tavat, joilla vastuullisuus näkyy eri kohderyhmien arjessa, vaihtelevat kuitenkin paljon.

Sanoma on jaotellut suomalaiset mediankäyttäjinä kahdeksaan eri segmenttiin. Segmenteistä löytyy kolme kohderyhmää, joille vastuullisuus on merkityksellisempää kuin muille. Yhteistä kaikille segmenteille on valmius tehdä elämäntapamuutoksia erityisesti ympäristön suojelemiseksi. Kohderyhmiltä löytyy myös valmiutta ja halua maksaa vastuullisesti tuotetuista tuotteista ja palveluista jonkin verran enemmän.

Segmenttikohtaiset erot vastuullisuudessa

Tulevaisuuden supersegmentti on muutoksen edessä

Utelias suunnannäyttäjä eli nuori kaupunkilainen aikuinen, haluaa tietää ”what’s in it for me”, miten oma hyvinvointini tai omatuntoni paranee, kun teen vastuullisen teon. Hän on myös herännyt siihen, ettei oma kuluttaminen voi jatkua sellaisenaan vaan muutoksia on tehtävä. Vastuullisuus tarkoittaa uteliaalle suunnannäyttäjälle yhteenkuuluvuutta ja auttamisenhalua, mutta samalla se aiheuttaa myös stressiä. Hän kaipaakin tukea ja apua myös yrityksiltä siihen, miten toimia vastuullisemmin.  

Lapsi on muuttanut arvomaailmaa

Kiireinen tasapainon etsijä on tuoreen lapsiperheen vanhempi ja yksi vastuullisuuden niin sanotuista vastuullisuuden supersegmenteistä. Hän pohtii vastuullisuutta ruuan, muodin, autoilun ja kodin energian näkökulmista. Näitä kaikkia teemoja hän pohtii oman lapsen kautta – mitä kaikkea minä voin tehdä ja mihin vaikuttaa, jotta tästä maailmasta tulee lapselleni parempi paikka elää tulevaisuudessa. Hän kokee, että yritysten pitäisi nostaa omassa vastuullisuusviestinnässään enemmän esille tuotantoketjuun liittyviä aiheita.

Laatu korvaa määrän

Toinen vastuullisuuden supersegmentti on Laatutietoinen tiedonhakija, kaupunkilainen aikuinen sinkku tai dinkku, jolle vastuullisuudessa on tärkeää kotimaisuus, paikallisuus ja toisaalta laatu. Hän kuluttaa mieluummin vähän ja laadukkaaseen. Laatutietoinen segmentti kaipaa kohderyhmistä eniten faktaan ja lukuihin pohjautuvaa vastuullisuusviestintää. Hänelle motiivit vastuullisuuden taustalla ovat samankaltaiset kuin kiireiselle tasapinon etsijälle. Laatutietoinen tiedonhakija miettii, miten vaikuttaa tulevaisuuteen, jossa lapsenlapset elävät.

Vastuullinen ruokakori

Ennakkoluuloton verkostoituja on näitä kolmea muuta segmenttiä jäljessä vastuullisuuden osalta. Hänellä vastuullisuus näkyy erityisesti ruuan ostopäätöksissä ja kierrättämisessä, mutta ei vielä niin vahvasti muussa kulutuskäyttäytymisessä.

Segmenttien kautta pääsemme kiinni siihen, millä tavalla ja missä kanavissa kohderyhmää pitäisi puhutella, jotta sinun vastuullisuusviestisi on varmasti relevantilla tavalla kerrottu ja tavoittaa halutun kohderyhmän.

Haluatko tietää lisää vastuullisuudesta eri kohderyhmissä? Tilaa yhteenveto jättämällä sähköpostiosoitteesi

Liittyvät artikkelit
Ympäristöväittämät artikkelikuva

Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti tutkimushankkeessaan mainonnan ympäristöväittämiä Suomessa analysoimalla sosiaalisen median ja verkkolehtien mainoksia. Tutkimuksen mukaan jopa puolet mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tai -parannuksista vain hyvin yleisellä tasolla.
Tutkittua
Vastuullisuus
Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan
Antti Isokangas artikkelikuva

Kolme vinkkiä markkinoijalle: näin vältät viherpesun

Antti Isokankaan mukaan yrityksen tulee viestiä vastuullisuustoimistaan käytännönläheisesti, vähän yksinkertaisesti ja brutaalin rehellisesti.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vastuullisuus
Vieraskynä
Kolme vinkkiä markkinoijalle: näin vältät viherpesun