Telilä Sähkötyön alueellinen verkkomainonta keräsi lähes kaksi miljoonaa silmäparia

Katso videolta, mitä Telilä Sähkötyön toimitusjohtaja Pekka Telilä kertoo yrityksestään ja miten alueellinen verkkomainonta on tuonut heille lisää asiakkaita. 

“Tavaraa lähtee, kuten selän takana näkyy. Yksikin isännöitsijä jo soitteli että olisi kiitollinen, jos en enää mainostaisi, sillä nyt taloyhtiöt ovat innostuneet kyselemään, milloin heillekin saadaan näitä uusia palveluja”, Pekka Telilä toteaa naurahtaen.

Haaste: Kolmelle eri paikkakunnalle levittäytyneen yrityksen ilmeen yhtenäistäminen sekä myynnin edistäminen ja uusasiakashankinta.

Ratkaisu: Laaja, juuri potentiaalisten ostajien silmiin osuva kohdennettu alueellinen mainoskampanja verkossa.

Telilän Sähkötyö on palvellut niin yrityksiä, yksityisasiakkaita, teollisuutta kuin julkista sektoria yli kuudenkymmenen vuoden ajan. Asiantunteva palvelurepertuaari kattaa kaiken projektin suunnittelusta sen toteutukseen.

Yritysostojen ansiosta nykyisin kolmella eri paikkakunnalla toimiva Telilä Sähkötyö halusi yhtenäistää yritysilmeen sekä tavoittaa olemassa olevan asiakaskunnan lisäksi myös uusia potentiaalisia ostajia. 

Ratkaisuksi valittiin Sanoman tehokas verkkomainonta, jonka kautta julkaistiin muun muassa hyödyllistä ja inspiroivaa artikkelisisältöä tarkasti mietityllä alueellisella kohdennuksella.

"Sanoman kanssa toteutettu alueellinen verkkomainonta toimi hienosti, koska sen avulla näkyvyys saatiin levitettyä niin laajalle. Lähes kaksi miljoonaa silmäparia on valtava määrä, etenkin kun siinä vielä onnistuttiin ajankohdallisesti niin nopeasti, eli tavoitimme lyhyessä ajassa näin suuren yleisön", Telilä kertoo.

Telilä jatkaa, ettei perinteisestä lehtimainonnasta olla kuitenkaan luovuttu. Näin siksi, etteivät kaikki ostajat vielä ole netissä. Näkyvyys oman paikkakunnan ja naapurikuntien lehdissä on edelleen tärkeää, minkä vuoksi osa mainosbudjetista käytetään verkon lisäksi printtimainontaan.

Helposti lähestyttävät aiheet tärkeässä roolissa 

"Oikeastaan ne omat tarpeet kertomalla mainonnan muodoksi valikoitui verkkoon suuntautunut kampanja, sillä paperilehtiset vaatisivat aika monen postilaatikon luona vierailua. Päätettiin yhdessä, ettei tuoda heti kärkeen liian teknistä asiaa vaan lähdetään helpolla markkinointiviestillä liikkeelle."

Varastolla käy vilske, tavaraa tilataan ja toimitetaan, ja puhelin on soinut kampanjan jälkeen erittäin mukavasti. Myyntipiikkejä näkyy hyvin kampanjan aikana mutta myös sen ulkopuolella. Kotisivujen kävijöissä nähdään isoja muutoksia jo pienellä aikavälillä. 

"Digimarkkinointi ja alueellinen verkkomainonta kyllä maksaa itsestä moninkertaisesti takaisin, se ei ole hukkaan heitettyä rahaa", Telilä toteaa tyytyväisenä.

Varaa aika omaan juttutuokioon, jossa voit keskustella erilaisten kohderyhmien tavoittamisesta ja mainonnan ratkaisuista Sanoma Markkinointi Roudan asiantuntijan kanssa.

Varaa aika