Tutkimus: Aikakauslehtien parissa rentoudutaan, inspiroidutaan ja opitaan uutta

aikakauslehtimainonta_aineistotiedot_liftup.jpg

Aikakausmedian tutkimukseen vastanneista 82 prosenttia  kertoi, että keskittyy aikakauslehden parissa vain lukemiseen eikä tee ohessa mitään muuta. Mainosten koetaan tuovan lisäarvoa aikakausmedian sisältöön. 

Kyselyyn vastanneet kuvailivat aikakauslehden parissa viettämäänsä aikaa rennoksi, kiinnostuneeksi ja tiedonhaluiseksi. Lukuhetkeen liitetyt tunteet ovat lähes poikkeuksetta positiivisia. Aikakauslehti on digitaalista mediaa mieluisampi silloin, kun lukijalla on tarve omaan aikaan, halu rentoutua tai syventyä.

56 % aikakauslehtien lukijoista lukee aikakauslehtisisältöjä myös digitaalisena. Digisisältöjä vastaajat käyttävät tilanteissa, joissa he kulutettavat aikaa, odottavat, haluavat oppia uutta tai ovat matkalla. Digisisältöihin liitettyjä tunteita ovat tiedonhalu, informatiivisuus ja ajan tasalla oleminen. Painettu aikakauslehti ja digimedia ovat yhtä suosittuja inspiroitumisen ja uusien näkökulmien lähteinä. Painetun lehden ja digisisällön yhdistelmän koetaan vahvistavan entisestään aikakausmedian sopivuutta eri aihealueiden seuraamiseen.

63 % lukee aikakauslehtiä vähintään viikoittain ja 94 % vähintään kuukausittain.  Painetun aikakauslehden lukeminen keskittyy tyypillisesti iltapäivään ja iltaan. Vastaajat kertoivat illan valikoituvan lukuhetkeksi siitä syystä, että silloin lukemiseen on mahdollista keskittyä. Lukiessaan aikakauslehteä 82 % keskittyy vain siihen, eikä käytä samaan aikaan mitään muuta mediaa. Osuus on suurin kaikista eri mediaryhmistä.

73 % vastaajista tuntee saavansa vastinetta ajalleen painetun aikakauslehden sisältöjä lukiessaan aina tai usein. Kaksi kolmasosaa vastaajista toivoo mainosten liittyvän lehden käsittelemiin aihealueisiin. Yli puolet vastaajista on samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että mainokset tuo lisäarvoa lehden sisältöön.

Aikakauslehtiä luetaan mieluiten kotona. Viikonpäivä ei määrittele lukemista, sillä aikakauslehtien parissa viihdytään sekä arkena että viikonloppuisin. Lukuhetken valintaan vaikuttaa viikonpäivää enemmän se, että lukemiselle voidaan varata aikaa.

32 % vastanneista, erityisesti naiset ja nuoret, lukevat loma-ajalla enemmän aikakauslehtiä. 54 %:lla vastaajista loma-ajalla ei ole vaikutusta lukemiseen.

Aikakauslehti jatkaa elämäänsä senkin jälkeen, kun se on luettu. 82 % säilyttää aikakauslehden lukemisen jälkeen itsellään tai antaa sen muille luettavaksi.

Yli tuhat suomalaista kertoi Aikakausmedian teettämässä tutkimuksessa aikakauslehtien lukemiseen liittyvistä tottumuksistaan ja erilaisiin mediahetkiin liittyvistä tunteista. Tutkimuksen toteutti toukokuun 2021 lopussa Taloustutkimus Oy.

Liittyvät artikkelit
Uutismedian luotettavuus artikkelikuva

Nuoret aikuiset pitävät sanomalehtiä ylivoimaisesti luotettavimpana mediana

Sanomalehdet ovat säilyttäneet vankan ykkösasemansa Suomen luotettavimpana mediana, ilmenee Uutismedian liiton tilaamasta, IRO Researchin elokuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta. Sanomalehtiin luottavat eniten nuoret.
Tutkittua
Uutismedia
Nuoret aikuiset pitävät sanomalehtiä ylivoimaisesti luotettavimpana mediana