Alalla: Senior Consultant Pasi Saukkonen

Alalla Pasi Saukkonen

Pasi Saukkonen nauttii työnsä datavetoisesta luonteesta.

Miten päädyit alalle?

Aloitin digimarkkinoinnin parissa 2010-luvun alussa työstämällä inbound-markkinoinnin toimintasuunnitelmaa ja silloista lopputyötäni ohjelmistoalan (SaaS) start-upille. Työllistyin lopputyöni ansiosta ensi alkuun osa-aikaiseksi kansainvälisen matkailualan yrityksen eli ebookersin Suomen organisaation ja hyvin nopeasti täysipäiväisesti globaaliin SEO-tiimiin analyytikoksi. Ennen siirtymistäni digitoimistoon vuonna 2016 vastasin ebookersin brändien markkinoiden hakukonenäkyvyydestä ja myynnistä Euroopan markkinoilla. Digitoimistopuolella vastuullani ovat olleet suuret asiakkaat suurine sivustoineen ja sisäisesti tiimin osaamisen sekä hakukoneoptimointiin liittyvän palvelutarjooman kehittäminen.

Mitä työhösi kuuluu?

Kehitän yritysten hakukonenäkyvyyttä ja web-analytiikkaa liiketoimintalähtöisesti ja dataan perustuen. Parannan verkkosivustojen ja sisältöjen kaupallista arvoa sekä käytettävyyttä teknisin ja sisällön keinoin, ja autan yrityksiä ymmärtämään verkon merkitystä heidän liiketoiminnalleen datan avulla. Luomme uusia sisältöjä, parannamme olemassaolevia laskeutumissivuja sekä optimoimme web-teknologiaa vastaamaan käyttäjien tarpeeseen entistä paremmin. Roolini on käytännössä sekoitus digimarkkinoinnin ammattilaista, käyttäytymistutkijaa, analyytikkoa, web-kehittäjää ja kouluttajaa.

Mikä on parasta työssäsi?

Hyvin erilaisille liiketoiminnan aloille alistuminen, niiden nyanssien ymmärtäminen sekä näihin liittyvien lainalaisuuksien soveltaminen webin kontekstissa. Nautin kehittämisen datavetoisesta luonteesta ja tulosten käytännön mitattavuudesta tiedostaen toki tähän liittyvät rajoitteet. Lisäksi ohjaan ja koulutan asiakkaita työssäni käytännön esimerkkien ja sovellusten kautta, mikä on ajoittain hyvin palkitsevaa. Tekemisen taustalla vaikuttava Hopkinsin yrityskulttuuri, jossa luodaan puitteet syvälliselle ajattelulle, kokeilemiselle sekä väistämättäkin virheille ja niistä oppimiselle, on itselleni niin ikään hyvin tärkeää.

Miten poikkeuksellinen aika on vaikuttanut työhösi?

Ensimmäinen koronakevät oli todella kova, suorastaan kaoottinen, mitä asiakasrajapinnassa työskentelyyn tulee. Sittemmin toiminta on vakiintunut, investoinnit verkkoon oikeutetusti lisääntyneet ja ylipäätään kiinnostus digimarkkinointia ja analytiikkaa kohtaan kasvaneet laajemmiin kuin vain digimaturiteetiltaan korkeissa yhtiöissä. Nykyisellä työnantajalla Hopkinsilla poikkeusaika on lisännyt palveluiden kysyntää, mikä ohjaa terveellä tavalla meitä tekijöitä panostamaan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Kokonaisuutena muutos on ollut hyvin positiivinen, joskin tunnen suurta sympatiaa yrityksiä ja entisiä asiakkaitani (mm. matkailualan suurimmat toimijat) kohtaan, missä liiketoiminnan edellytykset ovat merkittävästi heikentyneet.

Mitä kampanjaa ihailet?

Mielestäni kampanjalla käsitteenä on huono kaiku aina johtoryhmätasolta operatiiviseen toimeenpanoon.  Kampanja-ajattelu ohjaa usein toimintaa vääriin asioihin ja yksinkertaistaa asioita tarpeettomasti. Digikontekstissa kampanjoilla ei saada lähes koskaan kiinni koko kysyntää, ja kampanjoiden tulkintaan liittyvät yksinkertaistukset erilaisine kognitiivisine vääristymineen ovat ajoittain jopa häiritseviä. Kampanjoiden luova puoli sekä hyvin toteutetun targetoinnin tarkkuus on toki ihailtavaa. 

Omasta mielestä kiehtovimpia ja strategiselta kannalta kiinnostavia ovat organisaatiot, jotka kykenevät aidosti muuttamaan toimintaa, teknologioita ja rakenteita kasvaneiden asiakasvaatimusten johdosta. OP ketterä oli esimerkki onnistuneen suuntaisesta strategisesta muutoksesta, jota tosin hidastanee yhä niin kasvava tekninen velka kuin hankaluus mitata ja kerätä aidosti toimintaa ohjaava dataa. Kansainvälisiä keissejä siitä, miten asiakasymmärrys jalostuu asiakaslähtöiseksi toiminnaksi löytyy mm. Googlen sivustolta.

Mitä toivoisit näkeväsi markkinoinnissa enemmän?

Yritysten markkinointifunktioita ja ylipäätään liiketoiminnan kehittämistä yhdistävät käytännössä aina niukat resurssit ja toisaalta tulospaine, mikä johtaa loputtomilta tuntuviin kehitysjonoihin. Vauhti on usein suuntaa tärkeämpää. Nähdäkseni terve lähtökohta markkinoinnin kehittämiselle olisi lääketieteen peruja oleva “iatrogeniikka”, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa, että hyvät aikomukset johtavat epätoivoittuihin lopputuloksiin. Asioita, joilla on suuret kustannukset tai kauaskantoiset seuraukset, tulisi analysoida entistä perusteellisemmin, ja toisaalta hankkeita, joiden toteutettavuus on helppoa ja riski negatiivisille seurauksille olematon, tulisi kokeilla rohkeammin ja jatkuvasti. Toisin sanoen kaipaan suurempiin hankkeisiin enemmän analyysia ja datavetoisuutta ja yksityiskohtiin enemmän ennakkoluulotonta toimintaa ja autonomiaa.  

Kenellä on mielestäsi aina sanomista?

Entinen kollegani ja nykyinen ystäväni Ilari Viippola osaa varmasti jatkaa syvällisellä linjalla yllämainituista aiheista – fire away!

Aiemmat Alalla-sarjan artikkelit

Kari Eilola Alalla somejako

Alalla: Founder ja luova strategi Kari Eilola

Bob the Robotin Kari Eilola nauttii työssään siitä, että saa jatkuvasti sukeltaa uusiin asioihin.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: Founder ja luova strategi Kari Eilola
Minni Jaakola Alalla somejako

Alalla: Minni Jaakola, Vice President, Marketing

Minni Jaakolan mielestä markkinoinnin tekemisessä on äärimmäisen tärkeää, että ollaan yhdessä ja otetaan aikaa luovaan ideointiin.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: Minni Jaakola, Vice President, Marketing
Charlotta Harald Alalla somejako

Alalla: markkinointi- ja viestintäjohtaja Charlotta Harald

Charlotta Harald haaveili lukiolaisena geenitutkimuksesta ja taiteilijan urasta. Nyt hän edistää monimuotoisempaa työelämää Accenturella.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: markkinointi- ja viestintäjohtaja Charlotta Harald
Alalla Maria Sillanpää somejako

Alalla: CEO & Co-Founder Maria Sillanpää

Bonfire Agencyn Maria Sillanpää kertoo, miksi ajatusjohtajuudesta kannattaa kiinnostua.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: CEO & Co-Founder Maria Sillanpää
Teemu Suutari jakokuva

Alalla: Senior Advisor Teemu Suutari

Pelkkä käytetyimpien ja tavoittavimpien medioiden ostaminen eri riitä, Teemu Suutari toteaa Alalla-juttusarjan haastattelussa.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: Senior Advisor Teemu Suutari