Sanoma tutki: Automainonta toimii tiedon lähteenä ja innostuksen herättäjänä

Auton ostoprosessi artikkelikuva

14.9.2021

Auton hankintaa harkitsevat arvostavat asiantuntevaa, informatiivista, kohdennettua ja vertailevaa mainontaa.

Sanoman tekemän auton ostoprosessitutkimuksen mukaan mainonta toimii kuluttajille lähteenä eri autovaihtoehtojen vertailuun.

”Kuluttajat arvostavat asiantuntevaa ja ennen kaikkea samaistuttavaa mainontaa, jossa on kytkös omaan arkeen”, kertoo Consumer Insight Strategist Kati Heinänen-Rautee Sanomalta.

Automainonta otetaan positiivisesti vastaan, ja se toimii myös innostuksen herättäjänä.

Autokuumeen iskiessä kaivataan tietoa erityisesti auton hinnasta, käyttökustannuksista ja jälleenmyyntiarvosta. Myös auton tekniset ominaisuudet ja tieto eri automalleista kiinnostavat.

”Nykypäivän autot ovat hyvin teknisiä laitteita, joten tiedon tarve lisääntyy. Tieto tulee tarjota oikealla tavalla oikealle kohderyhmälle”, Heinänen-Rautee sanoo.

Tutkimuksen mukaan automainontaa halutaan seurata eniten TV:stä (33 %), sanomalehdistä ja niiden verkkosivuilta (30 %) ja verkkomainontana (28 %)

”TV-mainonnan suosio korostui 30─44-vuotiaiden parissa. TV on oiva kanava välittämään fiiliksiä ja tunteita kuluttajille”, Kati Heinänen-Rautee toteaa.

Sanomalehtimainonta oli suosittua niiden kuluttajien parissa, jotka aikoivat ostaa auton uutena.  

Tärkeimpinä asioina seuraavaa autoa hankittaessa korostuvat edullinen käyttö ja huolto. Myöskään luotettavuudesta ja turvallisuudesta ei haluta tinkiä. Erityisesti naisasiakkaat pitivät turvallisuutta tärkeänä.

”Tutkimuksesta käy selkeästi ilmi, että Suomessa on vanha autokanta. 42 % prosentilla vastaajista on käytössään yli 10 vuotta vanha auto. Mielenkiintoista on, että alle vuoden ikäisten autojen käyttäjissä korostuu alle 30-vuotiaiden ikäryhmä. Erityisesti nuoria kiinnostava yksityisleasing saattaa olla tämän kehityksen mahdollistaja”, Heinänen-Rautee toteaa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuluttajien ostoprosessia uusiin ja käytettyihin autoihin liittyen sekä mainontaan liittyviä asioita. Kyselyn kohderyhmänä oli 18─69-vuotiaat suomalaiset.

Tutkimuksen lähtöaineisto (n=1 037) on painotettu vastaamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinläänin mukaan. Lopulliseen tutkimukseen valikoituivat vain ne vastaajat, jotka aikovat hankkia tai vaihtaa auton lähitulevaisuudessa (n=547.)

Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka -paneelissa 8.6.–18.6.2021.

Täytä lomake ja tilaa yhteenveto auton ostoprosessitutkimuksesta 

Liittyvät artikkelit
Markku Vierula artikkelikuva

Älä etsi tuotteillesi asiakkaita, vaan luo tuotteita, joilla on kilpailuetu – ja joita halutaan ostaa

Kilpailuedun löytäminen on yrityksen toiminnan perimmäinen pyrkimys. Silti vain ani harvalla tuotteella, palvelulla, yrityksellä ja organisaatiolla on selkeä kilpailuetu. Miksi tilanne on näin surkea, pohtii Markku Vierula ja tarjoaa ratkaisuksi markkinalähtöisen ajattelun tarjoaman uuden näkökulman.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Älä etsi tuotteillesi asiakkaita, vaan luo tuotteita, joilla on kilpailuetu – ja joita halutaan ostaa
kari-tervonen-artikkeli.jpg

Pitävätkö ihmiset tuotteitamme välttämättömänä elämässään enää, nyt kun rahat ovat tiukalla?

Porvari ja duunari nukkuvat molemmat näinä aikoina huonosti. Korkeimmasta inflaatiosta reiluun neljäänkymmeneen vuoteen on tutkimusten mukaan huolissaan 90 % länsimaiden ihmisistä, ja lopuistakin osa valehtelee. OMG:n Kari Tervonen vinkkaa, miten tällaisessa tilanteessa kannattaa markkinoida.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Pitävätkö ihmiset tuotteitamme välttämättömänä elämässään enää, nyt kun rahat ovat tiukalla?
Minni Jaakola Alalla somejako

Alalla: Minni Jaakola, Vice President, Marketing

Minni Jaakolan mielestä markkinoinnin tekemisessä on äärimmäisen tärkeää, että ollaan yhdessä ja otetaan aikaa luovaan ideointiin.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: Minni Jaakola, Vice President, Marketing