Sanoma tutki: Lähes neljäsosa suomalaisista aikoo matkustaa ulkomaille vuoden 2022 aikana

Matkailututkimus artikkelikuva

15.11.2021

Matkailua kohtaan koetaan ristiriitaisia ajatuksia ja ollaan vielä varovaisia. Toisaalta ilmassa on myös haaveilua, kaipausta ja suurta innostusta.

Sanoman tekemällä kyselytutkimuksella haluttiin selvittää, miten koronaepidemia vaikuttaa suomalaisten kulutustottumuksiin ja vapaa-ajan viettoon.

Matkailu herättää kuluttajissa yhä ristiriitaisia tunteita. Osa kokee huolta tai pelkoa ja on vielä varovaisella kannalla erityisesti ulkomaan matkailun suhteen. Toisaalta haaveet, unelmointi ja kaipaus matkailuun alkavat yhä enemmän vallata kuluttajien ajatuksia.

Kuluttajat arvioivat käyttävänsä lisää rahaa erityisesti ravintola- ja kahvilapalveluihin sekä kotimaan- ja ulkomaanmatkailuun seuraavan puolen vuoden aikana.

Viidesosa vastaajista on jo matkustanut tai aikoo matkustaa ulkomaille vielä tämän vuoden aikana. Lähes neljäsosa uskoo matkustavansa ulkomaille vuoden 2022 aikana.

”Koronaepidemia on tuonut mukanaan uudenlaisia toiveita matkanjärjestäjien markkinointiviestinnälle. Tarjousten lisäksi kuluttajat toivovat viestintää käytännön järjestelyistä, esimerkiksi koronapassista, ja tarkempaa tietoa matkan terveysturvallisuudesta”, kertoo insight strategist Tiina Kosonen.

29 %:lla
on jäänyt rahaa säästöön pandemian aikana. 
33 %
vastaajista aikoo käyttää säästöjään ulkomaan matkailuun.
30 %
vastaajista kertoo matkustaneensa kotimaassa enemmän kuin aiemmin.

”Kotimaanmatkailun suosio ei osoita hiipumista ja kantaa hedelmää myös tuleville vuosille. Suurin osa koronaepidemian aikana kotimaan matkailua lisänneistä aikoo matkailla jatkossakin enemmän Suomessa”, Kosonen kertoo.

Suomi koetaan ulkomaan matkailua turvallisempana, edullisempana ja helpompana. Myös Suomen upea luonto, suomalaisten matkailuyrittäjien tukeminen sekä kotimaan matkailun vastuullisuusnäkökulma nousevat perusteluissa esiin.

Kyselyn kohderyhmänä olivat 16–74-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä on n=846. Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka -paneelissa syyskuussa 2021.

Tutustu matkailun toimialasivuihin

Katso myös:

Sanoma tutki: Pandemia muuttaa tapojamme matkustaa

Liittyvät artikkelit
Ympäristöväittämät artikkelikuva

Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti tutkimushankkeessaan mainonnan ympäristöväittämiä Suomessa analysoimalla sosiaalisen median ja verkkolehtien mainoksia. Tutkimuksen mukaan jopa puolet mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tai -parannuksista vain hyvin yleisellä tasolla.
Tutkittua
Vastuullisuus
Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan