Sanoma tutki: Pankkia vaihdetaan vain painavista syistä

Fina insight artikkelikuva

Kuluttajien harkintalista on erittäin lyhyt, eikä kilpailuvaiheeseen pääse kovin moni pankki, Sanoman tekemästä finanssialan toimialatutkimuksesta selviää.

Puolet Sanoman kyselyyn vastanneista hakisi asuntolainaa maksimissaan kahdesta pankista. Yli viidestä pankista lainaa hakisi vain 7 % vastanneista. Tiedonhaussa asuntolainoista korostuvat oman pankin nettisivut.

”Pankkia vaihdetaan vain painavista syistä, ja harkintalistalle pääsy on vaikeaa. Tämän takia on tärkeää, että pankki pystyy jatkuvasti potentiaalisten asiakkaiden mielessä. Olennaista on tunnistaa aktiivisessa vaihtovaiheessa olevat kohderyhmät relevanttien sisältökontekstien kautta. Sanoma voi tarjota runsaasti dataa elämänvaiheiden tunnistamisen ja ymmärtämiseen ja panostamme kohdennuskyvykkyyksiemme parantamiseen”, kertoo insight strategist Tiina Kosonen.

Vakuutusyhtiöiden harkintalista on hieman pidempi. Noin kaksi viidestä suomalaisesta kilpailuttaa kolmesta neljään vakuutusyhtiötä, usein kilpailutus korostuu iäkkäämmissä kohderyhmissä*.  

Kun tarkastellaan kaikkia vastaajia, pankin valintaan vaikuttaa eniten kokonaisasiakkuus. Omistusasunnon ostamista harkitsevien keskuudessa pankin valintaan vaikuttaa vahvimmin asuntolainan kokonaiskorko.

”Asiakaskokemuksella on iso merkitys siihen, että pankki saa pidettyä kuluttajan asiakkaanaan. Kokonaisasiakkuuden jälkeen asiakkaat arvostavat toiseksi eniten hyvää asiakaspalvelua”, Tiina Kosonen toteaa. 

Tutkimuksen mukaan 52 % väestöstä sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Yli puolet vastaajista on joko jo aloittanut kuukausisäästämisen tai on kiinnostunut aloittamaan.

Sijoituksia hallitaan yleisimmin pääasiallisen pankin palvelujen avulla. Miehet korostuvat riskinottokykyisempinä osakesijoittajina, ja naiset sijoittavat mieluummin turvallisempiin rahastoihin. Nämä asenteet näkyvät myös kysyttäessä millaiseksi sijoittajaksi kohderyhmät itsensä kokevat.

Suurin osa vastaajista sijoittaa pitkällä tähtäimellä mielessään tulevaisuuden vaurastuminen.

Pankeilta ja rahoituslaitoksilta kaivataan erityisesti selkeää, luotettavaa ja asiallista mainontaa ja asiakasviestintää. Myös henkilökohtaista ja personoitua viestintää toivotaan aiempaa enemmän.

”Erityisesti naiset ja nuoret aikuiset toivovat, että mainonta on heidän elämäntilanteeseensa sopivaa. Pankki päätyy herkemmin harkintalistalle, kun se on esillä kohderyhmälle relevantilla viestillä”, Kosonen sanoo.

Kyselyn kohderyhmänä oli 18–69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä on n=967. Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka -paneelissa loka-marraskuussa 2021.

* Lähde: Sanoma Toimialatracking, H1/2021

Tutustu finanssialan toimialasivuihin 

Liittyvät artikkelit
Ympäristöväittämät artikkelikuva

Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti tutkimushankkeessaan mainonnan ympäristöväittämiä Suomessa analysoimalla sosiaalisen median ja verkkolehtien mainoksia. Tutkimuksen mukaan jopa puolet mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tai -parannuksista vain hyvin yleisellä tasolla.
Tutkittua
Vastuullisuus
Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan