Sanoma tutki: Hyvinvoinnin kannalta tärkeintä on hyvä uni

Hyvinvointitutkimus artikkelikuva

Erityisesti hyvään uneen ja säännölliseen liikuntaan halutaan jatkossa panostaa enemmän, Sanoman tekemästä hyvinvointitutkimuksesta selviää.

Hyvä uni on ehdottomasti tärkein hyvinvointiin liittyvä asia. Miltei 70 % Sanoman tekemään kyselyyn vastanneista kokee unen erittäin tärkeäksi oman hyvinvointinsa kannalta. Hyvän unen lisäksi kuluttajat haluavat jatkossa panostaa enemmän säännölliseen liikuntaan. Yli 45-vuotiaiden ja naisten parissa korostuu vahvasti myös tavoite säilyä hyväkuntoisena iän karttuessa.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että hyvinvointi on hyvin monimuotoinen asia. Siihen vaikuttaa oman fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi läheisten hyvinvointi”, kertoo Sanoman insight strategi Sari Kärki.

Nuorten parissa korostuu henkinen hyvinvointi, ja yli kuusikymppisiä mietityttää oman toimintakyvyn säilyttäminen ja läheisten hyvinvointi.

Suurimpana esteenä hyvinvoinnin edistämisessä koetaan oma saamattomuus ja rahan puute. Ruuhkavuosia elävien 25─44-vuotiaiden keskuudessa korostuu myös puute ajasta.

Vastaajat ovat melko valmiita maksamaan hyvinvointiin liittyvistä tuotteista ja palveluista, hieronta- ja fysioterapiapalveluista kaikkein yleisimmin (45 % vastaajista). Laadukkaista harrastusvälineistä, -varusteista ja -vaatteista on valmis maksamaan 33 %, 25─29-vuotiaiden ikäryhmässä 43 %. Kuntosalijäsenyyksistä on valmis maksamaan 31 %. Tässäkin ryhmässä korostuvat nuoret.

Miltei 70 % suomalaisista käyttää vitamiineja hyvinvointinsa edistämiseen. D-vitamiini on vitamiineista käytetyin, ja sitä hankitaan useimmiten päivittäistavarakaupoista.

Noin kolmasosa vastaajista ei koe nukkuvansa kovin hyvin tai lainkaan hyvin. Suunnilleen sama osuus vastaajista käyttää ilman reseptiä saatavia nukahtamista helpottavia itsehoitotuotteita. Monella vastaajalla näiden tuotteiden käyttö on melko satunnaista, korkeintaan muutaman kerran vuodessa. Yleisimmin kuluttajilla olivat käytössä melatoniinia sisältävät nukahtamislääkkeet. Nukahtamista helpottavia valmisteita hankittiin useimmiten apteekista.

Huonosti nukkuvien ryhmässä korostuvat pikkulapsiarkea viettävät 30─44-vuotiaat.

Kolmasosa vastaajista on tyytyväinen tämänhetkiseen painoonsa, mutta jopa 61 % haluaisi pudottaa painoaan. Painon pudottamista toivovat ovat hieman korostuneesti naisia tai 45‒59-vuotiaita.

”Positiivisesti yllätti se, että suurin osa vastaajista pyrki syömään mahdollisimman terveellisesti. Lisäksi valtaosa pyrkii syömään riittävästi sen sijaan, että söisi liian vähän. 31 % on tyytyväinen kehoonsa sellaisena kuin se on. Tämä osoittaa sitä, että suhteemme ruokaan ja kehoomme on kehittymässä terveempään suuntaan,” Sari Kärki kertoo.

Kyselyn kohderyhmänä olivat 18─69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä on n=973. Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka-paneelissa lokakuussa 2021.

Liittyvät artikkelit
Ympäristöväittämät artikkelikuva

Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti tutkimushankkeessaan mainonnan ympäristöväittämiä Suomessa analysoimalla sosiaalisen median ja verkkolehtien mainoksia. Tutkimuksen mukaan jopa puolet mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista tai -parannuksista vain hyvin yleisellä tasolla.
Tutkittua
Vastuullisuus
Mainonnan ympäristöväittämät johtavat kuluttajia harhaan