Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2022?


Mitkä ovat markkinoinnin trendit vuonna 2022?

Trendit 2022.jpg

Kysyimme joukolta markkinoinnin ammattilaisia, mitkä ovat heidän mielestään merkittäviä muutoksia markkinoinnissa ensi vuoden aikana. Mainintoja saivat muun muassa vastuullisuus, merkityksellisyys, vaikuttavuus ja elämyksellisyys.
 

Trendit Tarja Malinen.png

Tarja Malinen
Head of Marketing
Luhta Sportswear Company

Läpinäkyvyys ja vastuullisuus 

”Läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat tekemisen ytimessä. Digitaalisuudesta on tullut mainstreamia. Yhteisöllisyys ja paikallisuus ovat nousseet kunniaan ja niiden merkitys kasvaa edelleen. Markkinoinnin ääneltä odotetaan varmuutta, vakautta, turvallisuutta ja optimismia. Brändeinä meidän tulee toimia sosiaalisen omatuntomme mukaisesti, tukea valitsemiamme yhteisöjä ja tarjota vakautta aikana, kun ihmiset tarvitsevat turvaa.

Markkinoinnin pelikenttä on muuttunut – polarisoitunutkin. Osa meistä odottaa brändeiltä hyviä tekoja, kannanottoja puolesta ja vastaan, rohkeita avauksia ja inhimillisiä kertomuksia. Osalle meistä hankintapäätöksissä korostuu yksinkertaisesti hinnan rooli, kun kuluttajan taloudesta tulee suurempi huolenaihe.

Muutosvauhti on valtava ja tulevina vuosina elämme varmuudella erilaisessa maailmassa. On hakeuduttava entistä lähemmäs asiakasta, kuunneltava herkällä korvalla ja rakennettava yhteisöllisyyttä, joka luo loistavan maaperän menestyä tulevassa ’normaalissa’.”

Trendit Satu Laakso.png

Satu Laakso
markkinointijohtaja
Berner

Merkityksellisyys ja aidot kohtaamiset

”Uskon, että markkinointi tulee siirtymään entistä isompiin ja merkityksellisempiin teemoihin. Brändien arvomaailma tulee ohjaamaan tekemistä ja arvomaailmasta halutaan kertoa.

Aitojen kohtaamisten merkitys kasvaa. Fyysisellä läsnäololla osoitetaan erityistä kiinnostusta ja arvostusta.

Olemme oppineet olemaan entistä ketterämpiä päätösten suhteen ja varautumaan mahdollisiin muutoksiin toimintaympäristössä.

Markkinoinnin regulaatio tulee haastamaan markkinoinnin ammattilaiset uudenlaiseen luovuuteen ja lopputuloksena voi olla jotain aiempaa parempaa."

Trendit Kati Saarela.png

Kati Saarela
markkinointijohtaja
Schibsted

Vaikuttavuus ja vahva brändi 

”Vuonna 2022 markkinoinnissa korostuu entisestään vaikuttavuus, relevanttius ja vahva brändi. Oman positioinnin kautta vahvan brändin rakentaminen on edelleen perusta, jolla kasvu markkinoilla luodaan. Asiakkaille relevanttina ja houkuttelevana pysyminen ja kasvun luominen vaatii osuvia ja rohkeita valintoja luovien ja mediaratkaisujen osalta, sillä kuluttajien mediankäyttö on pirstaloidumpaa ja huomioarvon saaminen haastavampaa.

Tuloksellinen dataohjattu markkinointi ja arvonluonti asiakkaille ratkaisevat, jotta markkinoinnilla voidaan osoittaa mitattavaa liiketoimintahyötyä. 3. osapuolen evästeiden poistuessa asiakasymmärryksen ja relevantin sisällön tuottamisen tärkeys kasvavat, samoin kuin omien asiakasrekisterien merkitys.

Vastuullisuus kokonaisvaltaisena toimintatapana tulee merkitykselliseksi – kaikki, mitä tehdään tai ei tehdä luo brändiä. Brändiyhteistyöt sekä vaikuttajamarkkinointi kukoistavat ja ensi vuonna tullaan näkemään varmasti entistä vaikuttavampia esimerkkejä näissä. Markkinoinnilta vaaditaan jatkossakin jatkuvaa uusiutumista ja vahvoja valintoja aallonharjalla pysymiseen.” 

Trendit Anna Lujanen.png

Anna Lujanen
toiminnanjohtaja
Screenforce Finland

Eettiset periaatteet

”Digitaalinen murros kiihtyy sekä median puolella että kuluttajien kohtaamisissa. Kohtaamisten merkitys kasvaa edelleen, sillä ihmiset viettävät yhä paljon aikaa kotona ja median täytyy sekä informoida luotettavasti että viihdyttää.

Yrityksen ja näin ollen mainonnan on hyvä tuoda lisäarvoa ihmisten elämään, ja mainonnan teemat tulevat tätä heijastamaan. Niin yrityksen kuin mediankin eettiset periaatteet kiinnostavat nyt ja myös ensi vuonna. Median luotettava ja turvallinen ympäristö puhuttaa, kun yhteiskunnan avaamista käsitellään entistä kiivaammin.”

Trendit Anna Porvari.png

Anna Porvari
toimitusjohtaja
Kuubi

Elämykselliset kohtaamisalustat

”Virtuaalisten kohtaamisympäristöjen merkitys korostuu ja tulee yhtä tärkeäksi kuin fyysinen presenssi. Maailmalla yhä useammat brändit ovat jo ymmärtäneet tämän, ja elämykselliset kohtaamisalustat näkyvät markkinoinnissa ja myynnin työkaluina. Markkinoinnin kumppaneiksi haetaankin nyt yhä ketterämpiä toimijoita, joiden kanssa testata ja pilotoida uusia toimintamalleja.

Myös kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen puhuttaa. Tämä nostaa digitaalisen mainonnan huomioarvo-optimoinnin työkalujen merkitystä. Attention economics nousee tärkeimmäksi mainonnan vaikuttavuuden mittariksi keksien poistumisen myötä.”

Trendit Tom Jugnell.png

Tom Jungell
toimitusjohtaja
Kärkimedia

Rohkeus ja tarinallisuus

”Kulunut vuosi jatkoi vuonna 2020 alkanutta epävarmuutta markkinoilla. Vuosi 2022 alkaa samalla tavalla, mutta nyt olemme kaikki jo oppineet, ainakin osittain, elämään tilanteen kanssa ja palaamme vaiheittain epävarmuudesta normaalimpaan. Suomessa on vuosia puhuttu markkinointiteknologiasta ja sen mahdollisuuksista. Kehitys on hyvästä, mutta pitää muistaa, että ihmisten kulutus- ja ostokäyttäytyminen muuttuu hitaasti vuosien saatossa.

Toivoisin, että tulevana vuonna näkisimme enemmän rohkeaa ja tarinallista markkinointia, joka lähtee brändin arvoista ja asiakasymmärryksestä. Tälle on jo tarve sitä kautta, että digitalisaatio on tuonut kv-toimijat lähelle kuluttajaa ja kilpailu asiakkaista kovenee jatkuvasti.

Samalla toivoisin, että yrityksissä ymmärrettäisiin laajemmin markkinoinnin tuloksellisuus, ei vain lyhyellä tähtäimellä, vaan myös pidemmällä aikavälillä. Suomessa kun on taipumus tehdä laajalti taktista markkinointia ja vähemmän brändimarkkinointia. Nämähän eivät ole toisiaan poissulkevia missään mielessä, mutta painotus on selkeästi taktisella puolella. Brändimarkkinointi on jäänyt Suomessa hieman lähtökuoppiin, ja nyt viimeistään sitä pitäisi vahvemmin hyödyntää liiketoiminnan kasvattamiseen.

Trendit Samppa Vilkuna.png

Samppa Vilkuna
CEO, Co-Founder
Superson 

Muutokseen johtavat teot

”Ensi vuonna tulemme näkemään isoja ylireagointeja ja viherpesuista syntyneitä somemyrskyjä vastuullisuuden saralla, mutta varmasti myös nerokkaita, oivaltavia markkinointitekoja, jotka oikeasti vievät itse tarkoitusta oikeaan suuntaan: niillä muutetaan maailmaa. Jokaisen brändin tulee löytää oma erottautumistekijänsä vastuullisuuden parista ja kommunikoida siitä vielä kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Kun tämä tehdään taiten, voimme ylpeänä sanoa markkinoinnin oikeasti muuttavan maailmaa.

Markkinointi ei jää pelkiksi väittämiksi tai löysiksi lupauksiksi vaan napakoiksi muutokseen johtaviksi teoiksi. Vaikka moni kokee vastuullisuuden kokeneen jo inflaatiota sanana, vastuullisuusähky on vasta alussa. Sen tulee olla jokaisen brändin ytimessä aivan kuten ’asiakaslähtöisyys’ tai ’laatu’ tänä päivänä.”

Trendit Ville Toriseva.png

Ville Toriseva
Business Development Director
Omnicom Media Group

Markkinoinnin suuntaaminen myynnin kautta

”Toivottavasti vuonna 2022 tulemme näkemään markkinoinnin ja viestinnän suuntaamisen myynnin kautta. Parempaa ’dataohjattua markkinointia’ on vaikeaa kuvitella kuin liiketoiminnan tulosten asettaminen suunnaksi oikeanlaiselle kommunikaatiolle oikeissa väylissä. Rivien eli lukujen välistä tulkitseminen vahvistuu menestyvillä yrityksillä. Voisi myös olettaa, että sisältömarkkinoinnin rooli korostuu ja sen tekemisen laadussa tulee tapahtumaan polarisaatiota entisestään.”

Trendit Minna Makinen.png

Minna Mäkinen
COO
MediaCom Finland

Side kuluttajiin

”Ensi vuosi on markkinoinnissakin paluuta normaaliin. Korona-aika on ajanut markkinoijat reagoimaan ja keskittymään paljolti mitattavuuden kehittämiseen ja dataan, joskus jopa pilkun viilaamiseen. Ensi vuonna toivottavasti otetaan hyppy kohti holistisempaa ajattelua. Muistetaan, että tämä kaikki lähtee ihmisistä ja päättyy ihmisiin. Brändien tehtävä on herättää tunteita ja rakentaa sidettä kuluttajaan, eri kanavia käyttäen.

Toisaalta taas digitaalisissa kanavissa keksittömyys realisoituu, ja sen seurauksena tapahtuu isoja kehityshyppyjä. Tästä esimerkkinä mainittakoon muun muassa vaikuttajamarkkinoinnin ostamisen ”ohjelmallistuminen” tarkoittaen alustoja, jotka tuovat skaalautuvuutta ja tuloksellisuutta perinteisinä pidettyihin tapoihin verrattuna.”

Trendit Stefan Moller.png

Stefan Möller
toimitusjohtaja
Radiomedia

Harppaus audioloikkaan

”Audion kasvu jatkuu vahvana ja radion ohella ihmiset kuluttavat yhä enemmän erilaisia suoratoistopalveluita, kuuntelevat äänikirjoja ja podcasteja. Nykyisestä pandemia-ajan vallitsevasta digiloikasta on lyhyt matka tehdä harppaus audioloikkaan.

Audio kukoistaa, mutta yhä teknologia edellä. Suurimmat haasteet löytyvät sen potentiaalin haltuunotosta. Digitaalisen markkinoinnin kumppanina audiolla on jo tehokas keino tavoittaa kohdennettuja yleisöjä, ja jatkossa se tulee jatkamaan kehitystyötään uudenlaisten bisnes – ja toimintamallien pioneerina.

Koronapandemia on vauhdittanut kehitystä monella saralla. Kuluttajien tottumusten muutos tulee haastamaan perinteisen markkinoinnin keinoja. Uskon, että audiosta tulee näkyvä markkinointikanava vuonna 2022.”

Liittyvät artikkelit
Pietari Korhonen artikkelikuva

Neljä hyvää syytä valita Sanoman uutismedia

Sanoman yhä digitaalisemmassa uutismediassa tavoitat sitoutuneet kohderyhmät kotimaisessa ja luotettavassa ympäristössä, kirjoittaa uutismedian kaupallisista ratkaisuista vastaava Pietari Korhonen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Uutismedia
Neljä hyvää syytä valita Sanoman uutismedia
IS feature_kampanja 2023 artikkelikuva

IS on myös syventävien sisältöjen koti

Ilta-Sanomat tarjoaa tiedonjanon sammutuksen lisäksi nautinnollisia ja rentouttavia hetkiä syventävien uutissisältöjen parissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien Head of Marketing Karla Louhelainen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Uutismedia
IS on myös syventävien sisältöjen koti