Mediaympäristö tukee natiivimainontaa

HS Visio natiivikampanjat artikkelikuva

4.2.2022

Tutkimusten perusteella oikea natiivimainonnan ympäristö kasvattaa erityisesti harkintaa ja ostoaikomusta.

Konteksti kiinnostaa yhä enemmän mainonnassa. Kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen tuo kasvavaa tarvetta löytää vaihtoehtoisia kohdennustapoja totuttujen rinnalle.

Erityisen tärkeäksi kontekstin ja mediaympäristön merkitys nähdään natiivimainonnassa, jossa jo valmiiksi aiheesta kiinnostunut kohderyhmä saadaan houkuteltua asiakkaan kaupallisen sisällön ääreen. Tätä mieltä ovat myös markkinoinnin ammattilaiset, jotka näkivät, että muuhun mainontaan verrattuna juuri natiivimainonta hyötyy eniten oikeasta julkaisukontekstista*.

Kontekstien vaikutusta on tutkittu 2021 keväällä lanseeratun HS Vision osalta. HS Vision kautta markkinoijat tavoittavat päättäjiä, nuoria talous- ja teknologia-alan ammattilaisia sekä taloutta, teknologiaa ja tulevaisuutta koskevista aiheista kiinnostuneita lukijoita.

Vertailemalla HS Visiossa toteutettujen natiivikampanjoiden mainonnan vaikuttavuustutkimuksia ja niiden tuloksia nähdään, että kampanjat kasvattivat erityisesti harkintaa ja ostoaikomusta. Harkinta kasvoi tutkituissa natiivikampanjoissa keskimäärin 313 %, ostoaikomus 174,6 %. ja tunnettuus 84,2 %.

Mainoksen brändivaikutukset todennettiin vertaamalla tuloksia kahden vastaajaryhmän välillä: sisältöjä lukeneet vastaajat ja vastaajat, jotka eivät olleet altistuneet kyseiselle mainonnalle. Tutkittujen kampanjoiden toimialat olivat ensisijaisesti tele-, talous- ja teknologiasektorilta.

Tutkituista kampanjoista harkinta kasvoi eniten Netvisorin kohdalla (558 %). Ostoaikomus kasvoi eniten Xiaomin älypuhelimien kampanjassa (375 %).

Kontekstin vaikutuksen ovat todenneet myös kampanjoiden taustalla olleet asiakkaat. Netvisorin kampanjan tavoitteena oli tavoitella uutta B2B-kohderyhmää ja kasvattaa Visma Netvisor - taloushallinto-ohjelmiston tunnettuutta valitussa kohderyhmässä.

”Mediaympäristöllä on merkitystä, kun tavoittelemme uutta kohderyhmää”, kertoo Product Marketing Speacialist Monica Andersson Visma Solutionsista. ”Olemme tosi tyytyväisiä tuloksiin. Lukijamäärä yllätti positiivisesti, kun kohderyhmä on kuitenkin rajattu.”

Markkinoinnin ammattilaiset kokevat, että oikean kontekstin merkitys on suurin erityisesti silloin, kun tavoitteena on muokata mielikuvia, eli lisätä tunnettuutta tai harkintaa*.

Samaa mieltä ovat asiakkaat.  

Porvoo houkutteli yrityksiä ja potentiaalisia muuttajia HS Vision natiivikampanjallaan kehittyvään ja kasvavaan Porvoon kaupunkiin.

”HS Visio sopi mediana sekä B2B- että B2C-kohderyhmille erittäin hyvin. Ostetun mainonnan osalta kampanja oli yksi viime vuoden parhaimpia onnistumisia tuloksiltaan, näkyvyydeltään ja palautteeltaan”, kertoo Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.

*Markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa tehty Sanoma-kysely, 04/2021, N=125, vastaajat mainontaa ostavien asiakkaiden sekä media- ja mainostoimistojen edustajia.

HS Vision natiivikampanjat 

313 %

Harkinnan kasvu 

174,6 %

Ostoaikomuksen lisääntyminen

84,2 %

Tunnettuuden kasvu

Liittyvät artikkelit
Susanne Ropponen artikkelikuva

Ketä tavoitteletkaan, me tavoitamme hänet

Natiivimainonta on vakiinnuttanut paikkansa vaikuttavana ja tehokkaana mainonnan ja markkinointiviestinnän muotona, kirjoittaa Susanne Ropponen.
Luovat ratkaisut
Natiivimainonta
Omakynä
Ketä tavoitteletkaan, me tavoitamme hänet
Sanoma palauttaa mainontaa artikkelikuva

Sanoma palauttaa mainospaikkoja uutissivustoilleen

Sanoma on sulkenut mainontaa pois uutissivuiltaan Ukrainan sodan vuoksi. Tilannetta seurataan viikoittain ja muutoksia tehdään tarvittaessa.
Digiratkaisut
Uutismedia
Sanoma palauttaa mainospaikkoja uutissivustoilleen
Finlayson artikkelikuva.jpg

Enemmän rakkautta kuin vihaa – Finlaysonin yhteiskunnallinen mainonta kannattaa

Kuukauden kamppis on Sanoman kunnianosoitus hyvälle markkinointiviestinnälle. Sellaiselle, joka säväyttää, naurattaa, koskettaa tai joka on saanut aikaan sanomista. Maaliskuun voittajaksi valikoituivat Finlaysonin kantaaottavat HS:n etusivut.
Kuukauden kamppis
Näkemyksiä markkinoinnista
Uutismedia
Vastuullisuus
Enemmän rakkautta kuin vihaa – Finlaysonin yhteiskunnallinen mainonta kannattaa