Kuusamon Juusto otti äänibrändäyksen avuksi tunnistettavan äänimaailman luomiseen

”Äänen avulla voidaan jättää muistijälki, johon ei muilla keinoin pystytä.”

Video on tullut yhä voimakkaammin mukaan myös Kuusamon Juuston markkinointiin, ja ääni on oleellinen osa liikkuvaa kuvaa.

”Joissain vaiheessa huomasin, että meillä ei ole yhtenäistä linjaa siitä, miltä Kuusamon Juusto kuulostaa tai miltä haluaisimme sen kuulostavan. Tein viime vuonna päätöksen, että teemme Kuusamon Juustolle äänibrändin ja äänilogon, jotta meillä on tämäkin osa brändistä kunnossa”, kertoo Kuusamon Juuston markkinointi- ja viestintäpäällikkö Laura Ollilla.

Ääni on voimakas, mutta yllättävän vähän käytetty keino kuvamaailman, tekstin ja liikkuvan kuvan lisäksi.

”Sillä miltä brändi kuulostaa, on paljon merkitystä. Äänen avulla voidaan jättää muistijälki, johon ei muilla keinoin pystytä”, Ollila sanoo.

Ensimmäisessä vaiheessa oli tavoitteena luoda ääni niin, että se on linjassa Kuusamon Juuston arvojen ja brändin kanssa.

”Tämän vuoden tavoitteenamme on jalkauttaa äänimaailma mahdollisimman laajalle yleisölle mahdollisimman monenlaisissa medioissa.”

Viime kesän radiopromo kaikilla Sanoman kanavilla toi Kuusamon Juustolle paljon kiinnostavaa dataa.

”Vietimme viime vuonna 60-vuotisjuhlavuotta. Edellisenä vuonna olimme panostaneet vahvasti videoon ja videoverkostoihin sekä televisioon. Äänen hyödyntäminen oli takaraivossa, joten halusin tehdä kampanjan, jolla voisimme saavuttaa brändikampanjan tavoitteet ja saisimme dataa tulevaan äänitekemiseen. Heitin Sanoman yhteyshenkilöllemme Henri Savilahdelle kysymyksen: voitaisiinko keksiä jotain erilaista? Hän ehdotti kaikkien Sanoman radiokanavien haltuunottoa.”

Kuusamon Juusto ei ollut aikaisemmin käyttänyt radiota, joten kampanja tarjosi runsaasti uutta oppia.

”Kahden viikon kampanjan aikana meillä oli käytössä kuusi kanavaa, joilla kullakin oli aika erilaiset kohdeyleisöt. Myös kilpailuun ohjaavat spiikit olivat hyvin erilaisia eri kanavilla. Saimme hyvin tietoa siitä, miten esimerkiksi sosiaalisen median nostot toimivat eri kanavilla. Kun lukuja on taustalla, pystyimme päättelemään mitkä kanavat palvelevat paremmin kohdeyleisömme ja tavoitteitamme. Kampanja oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut, tulimme kuulluksi ja herätimme huomiota.”

Kuusamon Juuston ydinkohderyhmään kuuluvat 3545-naiset, jotka asuvat kaupungissa perheen tai puolison kanssa. Tutkimusten mukaan myös samanikäiset miehet arvostavat Kuusamon Juuston brändiä, mutta eivät yhtä usein osta tuotteita. Tänä vuonna Kuusamon Juusto pyrkii tavoittamaan aktiivisemmin tätä joukkoa, joten mediavalinnoissa tulee näkymään vahvaa kohdentamista.

Kuusamon Juuston uuden äänibrändin ensimmäiset tutkimukset ovat juuri käynnistymässä, ja seurantatutkimus tehdään syksyllä. Äänimaailma luotiin yhteistyössä Sanoman ja äänibrändäykseen erikoistuneen Audiodraftin kanssa.

”Olen positiivisesti yllättynyt siitä, miten tarkkaan tietoon ja attribuutteihin pohjautuvaa äänibrändin luominen on ollut. On menty todella syvälle siihen, mitä äänessä saa kuulua, miltä toimiala kuulostaa ja miltä me haluamme kuulostaa. Olemme saaneet tosi paljon apua ja ideoita siihen, millä kaikilla tavoin ääntä voidaan tulevaisuudessa käyttää. Sanoman puolella on hyvät verkostot ja mediaosaamista, ja Audiodraftilta löytyy todella paljon ammattitaitoa äänimaailman rakentamisesta. Kokonaisuus on ollut erittäin hyvä.”

Kun äänibrändi on kerran luotu, ei tarvitse enää miettiä, mistä esimerkiksi videoon tai someklippiin otetaan ääni. Kun samaa äänimaailmaa hyödynnetään voimakkaalla toistolla, saadaan luotua muistijälki kuluttajille. Samasta äänimaailmasta voidaan versioida tunnistettava ääni kaikille Kuusamon Juuston brändeille.

Ollilla kiittää Sanomaa Kuusamon Juuston tavoitteiden ymmärtämisestä.

”Sanoman vahvuus moniin muihin yhteistyökumppaneihin verrattuna on, että Sanomalla ymmärretään pitkäjänteistä strategista tekemistä ja pyritään löytämään siihen ratkaisuja. Ei tehdä aggressiivista myyntityötä yksittäisten tekojen kautta vaan tunnistetaan, että meillä on tietyt tavoitteet, tietyt kohderyhmät ja tietty suunta jota noudatetaan, ja tuodaan tähän kokonaisuuteen uusia ideoita. Olemme saaneet paljon tukea tavoitteidemme toteuttamiseen”, Ollilla kiittää. 

Sanoman kanssa tehty äänibrändäys on luonut perustan Kuusamon Juuston audiomarkkinoinnille. Perinpohjaisesti tehdyn analyysin avulla löysimme brändillemme sopivan äänimaailman ja äänilogon. Jatkossa meidät tunnistaa vaikka silmät kiinni kanavasta ja mediasta riippumatta. Olemme erittäin tyytyväisiä Sanoman kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja sen tuloksiin.”

Laura Ollila, markkinointi ja -viestintäpäällikkö, Kuusamon Juusto 

Katso myös:

Avaa ovi Suomen suurimpaan viihdetaloon

Liittyvät artikkelit
Kim Sainio artikkelikuva

Radion tekijät: Kim Sainio

Monen radiojuontajan tie vie urallaan myös television puolelle. Nimenomaan tässä järjestyksessä. Poikkeus vahvistaa säännön, sillä tällä kertaa esiteltävä oleva juontaja on kulkenut urapolkunsa päinvastaiseen suuntaan.
Audio & radio
Radion tekijät: Kim Sainio