Ruoka ja vastuullisuus parallax 1.jpg

Miten vastuullisuus näyttäytyy ruuan ostopäätöksissä?

Lataa maistiaiset ruokaan keskittyvästä vastuullisuuskartasta.

Vastuullisuus on yksi maailmanlaajuisista megatrendeistä, joka on kasvattanut suosiotaan koronan myötä.

”Kuluttajien arvot ovat muuttuneet radikaalisti yllättävän nopeassa ajassa. Muutos näkyy vahvasti myös ruuassa”, kertoo Consumer Insight Strategist Tiina Kosonen Sanomalta.

Sanoma on tehnyt laajaa vastuullisuuskarttatutkimusta yhdessä Franklyn kanssa. Tiina Kosonen tarjosi Vastuullinen elintarvikemarkkinointi -webinaarin puheenvuorossaan maistiaisia ruokaan keskittyvästä vastuullisuuskartasta.

”Vastuullisuus on valtaosalle suomalaisista vähintään melko tärkeää. Mielenkiintoista on, että suurin piirtein joka kolmannelle suomalaisille vastuullisuus on erittäin tärkeää sekä yhteiskunnallisesta että oman toiminnan ja yritysten toiminnan näkökulmasta.”

Vastuullisuus teemana nousee usein mediassa erityisesti nuoria aikuisia ja ylipäätään nuoria puhuttavaksi aihealueeksi.

”Mitä tarkemmin kohderyhmiä lähdetään purkamaan, alkaakin vaikuttaa siltä, että nuorten aikuisten kohdalla kiinnostus on nimenomaan kasvavaa. Varsinainen vastuullisuuden supersegmentti on profiililtaan ehkä vähän yllättäväkin”, Kosonen kertoo.  

Ketkä kuuluvat tähän vastuullisuuden supersegmenttiin? Mitä vastuullinen ruoka tarkoittaa suomalaisille?

Katso Vastuullinen elintarvikemarkkinointi -webinaari tallenteena

Tutustu vastuullisuussuosituksiin markkinointipäättäjille


Alta pääset lataamaan yhteenvedon ruokaan keskittyvästä vastuullisuuskartasta.

Liittyvät artikkelit
Tiina Hosiokoski artikkelikuva

Vastuullisuudessa teot ratkaisevat – eivät tavoitteet

Organisaatiot viestivät vahvasti erilaisista vastuullisuustavoitteistaan. Tavoitteet ovat tärkeitä, mutta ennen kaikkea tarvitsemme tekoja, jotka johtavat tavoitteisiin. Brändin rakentamisen ja viestinnän näkökulmasta pelkillä tavoitteilla on enää vaikea erottua. Ja erottautumistahan me haluamme, kirjoittaa SEKin Tiina Hoisiokoski.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vastuullisuus
Vieraskynä
Vastuullisuudessa teot ratkaisevat – eivät tavoitteet