Vastuullisuus on Pauligilla liiketoiminnan ja brändin ytimessä

Kaisa Lipponen Paulig artikkelikuva

Pauligin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kaisa Lipponen kertoi Vastuullinen elintarvikemarkkinointi -webinaarissa, miten Paulig tekee vastuullisuustekonsa näkyväksi kuluttajille.

Paulig on perheomisteinen elintarvikealan yritys, jolla on toimintaa 13 maassa. Kahvin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat Tex Mex- ja snackstuotteet, mausteet ja aamiaistuotteet.   

”Uskon, että Pauligin vastuullisuusajattelu tulee jo DNA:sta. Perhe ja suku ovat aina halunneet pitää yrityksestä ja sidosryhmistä huolta ja toimia vastuullisesti”, Lipponen kertoo.

Kun Lipponen tuli taloon kaksi ja puoli vuotta sitten, Pauligilla oli jo tehty hienoa vastuullisuustyötä kahvien kategoriassa: 100 % Pauligin kahvipavuista tulee vastuullisiksi varmennetuista lähteistä.

Nyt vastuullisuustyötä on laajennettu kaikkiin eri kategorioihin, liiketoimintastrategiaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Pauligilla on määritelty vuoteen 2030 tähtäävä vastuullisuusstrategia.

”Haasteet, joita haluamme olla ratkaisemassa, liittyvät sekä ilmastoon että ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Haluamme olla osa ratkaisua kehittämällä tuotteita, jotka ovat hyväksi ihmisille ja planeetalle.”

Kauempana tuotettujen tuotteiden, kuten kahvin ja mausteiden, osalta on Lipposen mukaan erityisen tärkeää huolehtia koko toimitusketjun vastuullisuudesta. Siitä, että raaka-aineet on kasvatettu hyvissä olosuhteissa, ihmisoikeudet toteutuvat ja logistiikan päästöt on minimoitu.

”Tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassamme 80 % ja arvoketjussamme 50 % vuoteen 2030 mennessä”, Lipponen kertoo.

Pauligilla on 11 tuotantolaitosta kuudessa maassa. Pauligin tavoitteena on tehdä kaikista tehtaista hiilineutraaleja vuoden 2023 loppuun mennessä. Kun tavoite asetettiin vuonna 2020, Vuosaaren kahvipaahtimo sertifioitiin hiilineutraaliksi vielä saman vuoden aikana.

”Haimme luotettavan kumppanin, joka pystyi varmistamaan meille sertifioinnin. Tämä antoi myös hyvän pohjan viestinnälle.”

Pauligilla tehdään jatkuvasti työtä kahvin raaka-ainepäästöjen vähentämiseksi. Vaikka vielä ei ole päästy maaliin, viestintä kannatta silti.

”Ei pidä pelätä sitä, että kertoo edistymisestä matkan varrella. Siinä ei ole mitään hävettävää, että kaikki ei ole vielä valmista. Tärkeätä on viestiä avoimesti ja läpinäkyvästi ja olla valmiina keskustelemaan aiheesta.”

Mitä enemmän yritys nostaa vastuullisuustavoitteitaan esiin, sitä enemmän kuluttajat haastavat ja kysyvät.

Vastuullisen brändin rakentaminen on vaikeaa pelkästään viestinnällä. Kuluttajia kiinnostaviin teemoihin kannattaa ottaa myös mainonnan ja markkinoinnin keinot käyttöön. Pauligilla on pohdittu paljon keinoja saada kuluttajat mukaan vastuulliseen muutokseen.

”Mietimme mikä olisi sellainen teema, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä, relevantti kaikille tuotekategorioillemme ja kuluttajille kiinnostava. Päädyimme ruokahävikkiin. Se on ongelma, jota ei ole vielä onnistuttu ratkaisemaan, joten lähdimme kehittämään siihen liittyvää bränditekoa. Kuluttajat voivat hävikkilaskurimme avulla arvioida omassa kodissaan syntyvää ruokahävikin määrää ja sen vaikutuksia ympäristöön ja talouteen. Yli 50 000 ihmistä on jo käyttänyt laskuria ja toivottavasti miettinyt yhä enemmän sitä, miten omassa kodissa syntyvää ruokahävikkiä voisi minimoida.”

Pauligilla on toteutettu vastuullisuusohjelmaa systemaattisesti nyt parin vuoden ajan. Luottamus- ja mainetutkimuksien kautta on todettu, että Pauligin vastuullisuusmielikuva on lähtenyt merkittävään nousuun.

”Kannattaa luottaa siihen, että systemaattinen ja pitkäjänteinen tekeminen tuo tulosta”, Lipponen kannustaa.   

Vastuullisuustyössä teot ja puheet tulee olla tasapainossa.

”Vastuullisuus voi tarkoittaa todella monenlaisia asioita. Kannattaa katsoa nimenomaan oman yrityksen lähtökohdista ja oman tuoteportfolion näkökulmasta mitkä ovat juuri meidän yrityksellemme keskeiset teemat. Kaikkea ei kannata lähteä viestimään kaikille. On hyvä kirkastaa mihin keskitytään, tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmat ja edetä systemaattisesti niitä kohti”, Lipponen vinkkaa.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat kasvattaneet vastuullisuuden vaateita yrityksiä kohtaan. Brändit ja yritykset ovat joukoin poistuneet Venäjän markkinoilta.

”Yritysten on näytettävä, että ne toimivat eettisesti ja arvojensa mukaisesti. Eettinen kuluttaminen tulee varmasti vahvistumaan. Koronan myötä korostuivat terveys ja hyvinvointi, nyt esiin ovat nousseet enemmän eettiset kysymykset ja yhteiskuntavastuu. On puhuttu pitkään siitä, että yritysten täytyy ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tämä on Suomessa ollut vielä aika harvinaista. Nyt alkaa uusi aikakausi, ja odotukset yrityksiä kohtaan tulevat entisestään kasvamaan.”

Katso Vastuullinen elintarvikemarkkinointi -webinaari tallenteena

Tutustu vastuullisuussuosituksiin markkinointipäättäjille

Liittyvät artikkelit
Naomi ja Wanda Holopainen artikkelikuva

Tulevaisuuden maailma luodaan tänään

Sosiaalisen vastuun tulisi olla osa yrityksen kokonaisvaltaista toimintaa eikä yksittäisiä markkinointitekoja, korostavat Ataá Agencyn Wanda ja Naomi Holopainen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vastuullisuus
Tulevaisuuden maailma luodaan tänään
Markus Nieminen artikkelikuva

Kasvua taantumassa

Kasvu taantumassa kuulostaa hullulta ajatukselta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Jos tutkitaan markkinoinnin historiaa ja tieteellisesti todistettuja faktoja, voidaan todeta että kyse ei ole hulluudesta ollenkaan, kirjoittaa TBWA:n Markus Nieminen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Kasvua taantumassa
Anna Lujanen artikkelikuva

Televisio elää ajassa – samoin siihen liittyvä terminologia

Englanninkielisillä sanoilla mennään vääjäämättä kohti maailmaa, jossa käytännössä kaikkien alojen ammattisanastot jäävät ilman suomenkielisiä vastineita. On kriittisen tärkeää, että Suomeen luodaan aktiivisemmin uusia sanoja, kirjoittaa Screenforcen Anna Lujanen. 
Näkemyksiä markkinoinnista
TV & video
Vieraskynä
Televisio elää ajassa – samoin siihen liittyvä terminologia