Ohjelmallisen mainonnan tutkimus: Bränditurvallisuutta ja laadukasta mediaympäristöä pidetään kotimaisen median vahvuutena

Ohjelmallinen ostaminen artikkelikuva

Toimistot arvostavat ohjelmallisen mainonnan nopeutta ja reagointikykyä, mainostajat tulosten mitattavuutta.

Olemme tutkineet kevään aikana suhtautumista digimainonnan ohjelmalliseen ostamiseen. Teimme tutkimusta varten kaksi eri kyselyä: toisen suomalaisille media- ja digitoimistoille ja toisen mainostajille.

Tuloksista kävi ilmi, että toimistot kokevat ohjelmallisen mainonnan sopivan kaikkeen tekemiseen. Mainostaja-asiakkaat roolittavat ohjelmallista mainontaa vahvemmin. Taktiseen mainontaan sen kokee sopivan 53 % vastaajista ja brändimainontaan 45 % mainostajista.

Ohjelmallisen mainonnan rooli

Ohjelmallisen mainonnan rooli 2022.png

Toimistot näkivät ohjelmallisen mainonnan suurimpana hyötynä nopeuden ja reagointikyvyn, kun taas mainostajille tärkeintä oli mitattavuus sekä kustannustehokkuus ja paremmat tulokset.

Ohjelmallisen mainonnan hyödyt

Ohjelmallisen mainonnan hyödyt 2022.png

Suurimmaksi haasteeksi ohjelmallisessa mainonnassa koettiin 3. osapuolen evästeiden katoaminen. Myös laadun varmistaminen, esimerkiksi brand safety, koettiin haasteelliseksi mainostajien mielestä.

Ohjelmallisen mainonnan haasteet

Ohjelmallisen mainonnan haasteet 2022.png

Kotimaiset mediat ovat toimistojen mielestä vahvoilla bränditurvallisuudessa ja läpinäkyvyydessä. Hinta ja oman kohderyhmän tavoittaminen ohjaavat ostoja, mutta toimistot eivät koe niiden olevan kotimaisten medioiden vahvuuksia.

Toimistot: Medioiden vahvuudet ja budjettien jakaminen

Ohjelmallisen mainonnan tutkimus medioiden vahvuudet toimistot 2022.png

Mainostajat kokevat asiakastuen ja bränditurvallisuuden olevan kotimaisten medioiden vahvuuksia, mutta ne eivät ohjaa ostoja. Laadukas mediaympäristö ja liikenteen laadukkuus sen sijaan ohjaavat ostoja jonkin verran.

Mainostajat: Medioiden vahvuudet ja budjettien jakaminen

Ohjelmallisen mainonnan tutkimus medioiden vahvuudet mainostajat 2022.png

Toimistot toivovat julkaisijoiden kehittävän kohdennuskyvykkyyksiä. Mainostaja-asiakkaiden toivelistan ykkösenä CRM-datan kytkeminen mainontaan. Viewabilityn parantamista pidetään edelleen tärkeänä.  

Toiveet julkaisijoiden kehitysvalinnoista

Ohjelmallinen mainonta toiveet kehitysvalinnoista 2022.png

Ohjelmallisen mainonnan tulevaisuuteen suhtaudutaan luottavaisin mielin:

”Asiakkaan ja median välillä tullaan varmasti tekemään enemmän yhteistyötä ja luodaan sen avulla vielä parempia kohdennuskeinoja.”

Suurin osa vastaajista uskoo, että panostukset ohjelmalliseen mainontaan tulevat kasvamaan vuoden 2022 aikana.

Tutkimukseen vastasi 129 mainostajaa-asiakasta ja 66 media- tai digitoimiston edustajaa helmikuussa 2022.

Koko Sanoman verkosto on ohjelmallisesti ostettavissa. Ostaessasi mainontaa Sanomalta, voit luottaa siihen, että mainoksesi näkyvät turvallisessa, laadukkaassa ja luotettavassa mediaympäristössä.

Ohjelmallinen ostaminen

Liittyvät artikkelit