Sanoma tutki: Luonnonkosmetiikka kiinnostaa, mutta tietoa siitä kaivataan lisää

Kosmetiikkatutkimus artikkelikuva

Luonnonkosmetiikka kiinnostaa kuluttajia ekologisista ja eettisistä syistä.

Sanoman tekemän tutkimuksen mukaan kiinnostus luonnonkosmetiikkaa kohtaan on kasvussa. Vastaajista 37 % kertoo käyttävänsä luonnonkosmetiikkaa. 26 % on käyttänyt luonnonkosmetiikkaa joskus ja 17 % ei ole käyttänyt vielä, mutta luonnonkosmetiikka tuntuu kiinnostavalta vaihtoehdolta.

Luonnonkosmetiikka koetaan vastuulliseksi, eettiseksi ja turvalliseksi. Toisaalta kuluttajat kokevat, että tietoa luonnonkosmetiikasta ei ole riittävästi saatavilla. Myös hinta koetaan kalliiksi ja valinta vaikeaksi.

”Luonnonkosmetiikkaa koskevia virheellisiä mielikuvia kannattaa oikaista esimerkiksi natiivimainonnan välityksellä. Sisältölähtöinen natiivimainonnan keinoin voi avata tarkemmin tuotteen ominaisuuksia ja tarinaa”, vinkkaa Sanoman Insight Strategist Heidi Sjölund.

Verkkokauppaostamisen kasvu näkyy myös kosmetiikan hankinnassa. Tyypillisimpiä kosmetiikan ostopaikkoja ovat isot marketit. Verkkokaupan osuus on kasvanut viime vuonna tehdystä tutkimuksesta neljä prosenttiyksikköä.

Verkkokauppojen ja -sivustojen osuus on myös kasvanut inspiraation lähteenä. Myös aikakausmedia on kasvattanut osuuttaan inspiraation lähteenä, kun taas vaikuttajien suosituksiin kosmetiikkahankinnoissa ei juurikaan luoteta: 74 % vastaajista toteaa, että he eivät osta kosmetiikkaa vaikuttajien suosituksesta. Kosmetiikan osalta vaihtelunhalu ei ole kovin suurta, vaan kuluttajat haluavat usein pitäytyä tutuissa ja hyviksi havaituissa tuotemerkeissä. Tuttuihin tuotemerkkeihin sanoo luottavansa 78 % vastaajista.

Kasviperäiset raaka-aineet määrittävät luonnonkosmetiikkaa kyselyn mukaan eniten. Toisena kriteerinä vastaajat kokevat ympäristöystävällisyyden ja kolmantena vastuullisen valmistustavan.

”Sertifikaateilla koetaan olevan vähemmän merkitystä, joten kuluttajille kannattaa tarjota niistä lisää tietoa”, Sjölund vinkkaa.

Kyselyn kohderyhmänä olivat15–69-vuotiaat suomalaiset naiset. Tutkimusaineisto on painotettu vastaamaan väestöä iän ja asuinläänin mukaan. Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä on n=625. Tiedonkeruu toteutettiin Sanoman Suomitutka -paneelissa 23.2.–27.2.2022.

Katso myös: 

Pandemia-aika vahvisti verkon roolia ostoprosessissa pysyvästi

Erikoistavarakaupan toimialasivut

Liittyvät artikkelit
Antti Isokangas

Viherpesun lopettaminen on myös yritysten etu

Viherpesu ei ole ainoastaan kuluttajien harhaan johtamista. Vielä ongelmallisempaa on se, että yritykset valehtelevat myös itselleen, väittää Antti Isokangas.
Näkemyksiä markkinoinnista
Vastuullisuus
Vieraskynä
Viherpesun lopettaminen on myös yritysten etu
Ritva Lassila artikkelikuva

”Ympäristöystävällinen”, ”eko” tai jopa ”päästötön”

Mainonnan yleiset ympäristöväittämät johtavat usein kuluttajia harhaan. Mitä me markkinoinnin ammattilaiset voisimme asialle tehdä, pohtii viestintäpäällikkö Ritva Lassila.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Vastuullisuus
”Ympäristöystävällinen”, ”eko” tai jopa ”päästötön”