Viime syksynä uudistuneen ET:n ytimessä on ikäpositiivisuus

ET Jorma Uotinen artikkelikuva

ET-lehden koetaan rikkovan myönteisellä tavalla ennakkoluuloja ikääntymisestä ja ikääntyneistä ihmisistä.

ET-lehti uudistui viime syyskuussa numerossa 18/2021. Uudistuksen tavoitteena oli korostaa ikäpositiivisuutta.  ET:n lukijatutkimus osoittaa, että uudistustavoitteessa on onnistuttu. ET-lehden koetaan muun muassa rikkovan myönteisellä tavalla ennakkoluuloja ikääntymisestä ja ikääntyneistä ihmisistä. Myös aiempaa useampi lukija kokee lehdellä olevan positiivinen elämänkokemuksen ääni.

Ulkoasullisesti lehti koetaan uudistukseen jälkeen erityisesti selkeämmäksi ja raikkaammaksi, ja myös sisältöön koetaan tulleen parannuksia. Yksi ET-lehden parhaista puolista on lukijoiden mielestä lehden monipuolisuus. Aihealueista henkilötarinat sekä terveys ja hyvinvointi nousivat lukijoille kaikkein tärkeimmiksi.

Lukijatutkimuksessa kysyttiin mielipidettä myös ET:n sloganista Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa. Vastaajista lähes yhdeksän kymmenestä pitää ajatusta puhuttelevana ja kolme neljästä kokee ajatuksen vastaavan omaa kokemusta ET-lehdestä. Ajatus tulee lukijoiden mukaan esiin mm. henkilötarinoista, erilaisten teemojen esiin tuomisesta sekä lehden kannustavasta ja positiivisesta sävystä.

"Ikääntyminen ei tarkoita laskevaa käyrää, päinvastoin.  Kohderyhmässämme onkin valtavasti elämänvoimaa, viisautta ja vimmaa, minkä haluamme tuoda näkyväksi. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa, minkä ymmärtäminen ja näkeminen tekee meille kaikille hyvää", sanoo päätoimittaja Minna McGill.

ET:n brändikampanja näkyi Sanoman kaikissa kanavissa maalis- ja huhtikuussa. Mainonnan nähneistä 68 prosenttia koki kuuluvansa kohderyhmään. Tilaajista, harkitsijoista, säännöllisesti tai silloin tällöin lukevista kohderyhmään koki kuuluvansa yli 80 %.

Tavoittavuuden lisäksi on tärkeää se, miten brändi koetaan. Tutkimuksen mukaan ET:n mainonta nosti erityisesti brändiattribuutteja elämäniloinen, hyväntuulinen ja innostava.

Brändikampanjatutkimukseen vastasi 300 aikavälillä 21.3.–3.4.2022. Kohderyhmänä olivat yli 60-vuotiaat naiset. Lukijatutkimukseen vastasi lähes 600 ET-lehden tilaajaa joulukuussa 2021.

ET

ET-brändin muodostavat 24 kertaa vuodessa ilmestyvä ET-lehti, etlehti.fi ja ET Terveys. ET:n kokonaistavoittavuus on 350 000.

ET tavoittaa aktiiviset aikuiset lukijat, joilla on sekä aikaa, rahaa että halua panostaa omaan ja läheistensä hyvinvointiin. ET puhuu kohderyhmälleen juuri heidän elämänvaiheeseensa liittyvistä tärkeistä ja kiinnostavista asioista, antaa vertaistukea, viihdyttää ja antaa runsaasti hyötytietoa. Terveys ja hyvinvointi, ihmiset, tarinat ja haastattelut, pukeutuminen ja tyyli, kulttuuri, sisustaminen ja oma talous sekä matkailu eli koko elämän kirjo kiinnostaa lukijoitamme. Me uskomme, että uteliaisuus elämän pieniä ja suuria asioita kohtaan pitää jokaisen päivän mielenkiintoisena ja mielen avoimena uusille kokemuksille uudessa elämänvaiheessa. Siksi kannustamme elämään rohkeasti omannäköistä elämää, sillä hyvällä elämällä ei ole ikärajaa!

ET-lehden mediakortti

Katso myös: 

Sanoma selvitti: 60-plussat eivät mukaudu vanhentuneisiin ikäoletuksiin – on aika unohtaa yleiset standardit tiettyyn ikään sopivasta elämästä

Minna McGill: Aikakausmedia on turvasatama

Sanoman aikakausmedia

ET kampanja Jorma Uotinen
Liittyvät artikkelit