Televisio elää ajassa – samoin siihen liittyvä terminologia

Anna Lujanen artikkelikuva

Englanninkielisillä sanoilla mennään vääjäämättä kohti maailmaa, jossa käytännössä kaikkien alojen ammattisanastot jäävät ilman suomenkielisiä vastineita. On kriittisen tärkeää, että Suomeen luodaan aktiivisemmin uusia sanoja, kirjoittaa Screenforcen Anna Lujanen. 

Kuluva vuosi on ollut uutisrintamalla tiukkaa seurattavaa. Maailman tapahtumat ja niiden vaikutus omaan arkeen herättävät nyt harvinaisen paljon kysymyksiä – nouseeko sähkön hinta, miten kodin saa lämpimäksi pakkasilla, pärjäämmekö talven yli. Illalla seuraamme television kautta, missä nyt mennään, sen jälkeen omat lempisarjat ja -ohjelmat rentouttavat meidät hetkeksi pois arkihuolista.

Television roolia ei tavallinen katsoja sen kummemmin puntaroi, saati sitten teknologista kehitystä tv-sisältöjen taustalla. Meille mainonnan kanssa työskenteleville televisio merkitsee kuitenkin eri asioita, joihin usein liittyy paitsi uutta teknologiaa, myös kokonaisia uusia ilmiöitä. Samalla mainontaan liittyvä kieli elää ja kehittyy jatkuvasti.

Merkittävin vinkkeli terminologian ymmärtämiseen työn kannalta lieneekin mainostajalla. Mainonnassa tv:n merkityksellä myös pitäisi olla väliä. Tv edustaa bränditurvallista ja laadukasta sisältöympäristöä. Tv on säädeltyä ja tv-sisältöjä ostetaan tai tuotetaan, eli niihin investoidaan rahaa ja niitä tuotetaan ammattimaisesti. Mitään turhia lupauksia ei televisiomainonnassa ole, sillä jokainen mainos tavoittaa sovitun kontaktimäärän ja kohderyhmän.

Kuten monilla muillakin aloilla, on digimurros tuonut tv-alalle viime vuosina paljon uusia sanoja. Valtaosa niistä on alun perin lähtöisin englannin kielestä, eikä vierassanoille löydy aina suoria suomenkielisiä vastineita. Lainaukset eri kielistä kuuluvat toki kielen tavanomaiseen kehitykseen, mutta turhia anglismeja on silti syytä välttää.

Rivakan kehitystahdin keskellä olemme Screenforce Finlandilla joutuneet pohtimaan paljon sitä, miten uusia sanoja, termejä ja lyhenteitä käännetään suomeksi. Joskus tietylle asialle löytyy useampikin sana, joita kaikkia voidaan periaatteessa käyttää, ja jotka ovat kaikki oikein. Hankalaksi asian tekee se, minkä niistä lopulta valitsee.  

Koska sanat ohjaavat ajattelua ja tekemistä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuka keskustelua määrittelee ja mihin määrittely perustuu. Me Screenforce Finlandilla olemme tv-mainostajien puolestapuhuja, ja jos Screenforce Finland jostain puhuu, saavat sanat silloin aivan omanlaisensa painoarvon. Tämä tuo mukanaan myös vastuun, ja teemme jatkuvaa kehitystyötä pysyäksemme aallonharjalla. 

Monessa maassa puhutaan esimerkiksi Total Videosta, kun me taas Suomessa puhumme Total TV:stä. Olemme pyrkineet lanseeraamaan termin, joka kattaisi television katselua kaikissa muodoissa. Total TV = online tv + lineaarinen tv. Suomessa mitataan Total TV -katselua kaikilta päätelaitteilta, myös mobiililaitteista (Finnpanelin Total TV -mittaus).

Avoin keskustelu ohjaa kehitystä

Miten vakiinnutetaan uudet, yhteneväiset käsitteet maailman muuttuessa? Miten päästään yhteisymmärrykseen siitä, että puhutaan samasta asiasta? Nämä ovat asioita, joita Screenforce Finland joutuu pohtimaan jatkuvasti, jotta uusille sanoille ja termeille voidaan määritellä sekä oikeat suomenkieliset vastineet että tarpeelliset käyttökontekstit.  

Yhtä helppoa vastausta tähän ei ole, ja olemme osaltamme päätyneet ratkaisemaan asian sillä, että olemme valinneet omat keihäänkärkemme, sanat, joita pyrimme käyttämään säännöllisesti ja joissa on jatkuvaa määrittelyn ja kommentoinnin tarvetta. Tärkeintä on, että keskustelu termien ympärillä käy, sillä vasta keskustelun kautta saavutetaan laajempi ymmärrys. 

Yksi lähestymistapa on lista ns. kielteisistä sanoista, joita ei käytetä, ellei ole pakko. Tällä tarkoitetaan sanoja, joita ei haluta pitää mukana sotkemassa kuviota, vaan niiden sijaan käytetään termejä, jotka voidaan itse määritellä, ja jotka eivät vie keskustelua väärään suuntaan.

Yksi tällainen termi on esimerkiksi ”perinteinen media”, joka kuulostaa terminä varsin vanhanaikaiselta, ikään kuin museotavaralta, johon verrattuna muut uutuudet ovat jännittävämpiä. Mielestämme lähes kaikki mediat ovat nykyään kuitenkin myös digitaalisia, eli eivät yhtään perinteisiä. Lineaarinenkin on aika ahdas kuvaus, sillä se viittaa sanana lähetystapaan. Silti lineaarisella selitetään usein laajempikin ns. perinteinen kenttä.

Koska englanninkielisillä sanoilla mennään vääjäämättä kohti maailmaa, jossa käytännössä kaikkien alojen ammattisanastot jäävät ilman suomenkielisiä vastineita, on kriittisen tärkeää, että Suomeen luodaan aktiivisemmin uusia sanoja. Muuten kirjoittaminen suomeksi muuttuu pian monilla aloilla varsin hankalaksi, ellei jopa mahdottomaksi.

Murrosvaihe voi tuntua sekavalta, mutta samalla uudet tuulet tuovat myös uusia mahdollisuuksia. Me Screenforce Finlandilla yritämme omalta osaltamme helpottaa mainostajien työtä selkeyttämällä uutta terminologiaa.

Pidetään siis keskustelu käynnissä!

Screenforce Finland ylläpitää tärkeimpien  tv-termien sanastoa täällä

Kirjoittaja on Screenforce Finlandin toiminnanjohtaja. 

Liittyvät artikkelit
Kari Eilola Alalla somejako

Alalla: Founder ja luova strategi Kari Eilola

Bob the Robotin Kari Eilola nauttii työssään siitä, että saa jatkuvasti sukeltaa uusiin asioihin.
Alalla
Näkemyksiä markkinoinnista
Alalla: Founder ja luova strategi Kari Eilola
Tommi Kortesniemi Effie blogi artikkelikuva

Effie on työkalu vaikuttavampaan markkinointiin

Jo kisaentryn tekeminen altistaa oikeille kysymyksille, joilla voi peilata omaa tekemistään, kirjoittaa Sherpan Tommi Kortesniemi.
Effie
Näkemyksiä markkinoinnista
Vieraskynä
Effie on työkalu vaikuttavampaan markkinointiin