Vastuullista videokuvaa

Videolle Laura Hakulinen Jenny Hotti

Videolle-videotoimiston Jenny Hotti ja Laura Hakulinen kertovat, miten vastuullisuusnäkökulma kannattaa ottaa huomioon mainonnassa.

Videolle-videotoimistossa on pitkään käyty keskustelua siitä, miten vastuullisuus tulisi huomioida markkinointiviestinnän ja koko yrityksen näkökulmasta. Aluksi oli tarkoitus tehdä yrityksen sisäinen eettinen ohjeistus, joka kehittäisi yhteistä ajattelua ja toimintaa eteenpäin sekä auttaisi ylläpitämään keskustelua mainonnan yhteiskuntavastuusta.

”Kun totesimme, että vastaavia infopaketteja ei löydy valmiina, mietimme että ohjeistuksesta voisi olla hyötyä monelle muullekin”, kertoo Videolle:n Jenny Hotti.

Viimeisen parin vuoden aikana monet moninaisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevat keskustelut ovat arkipäiväistyneet, mutta vastuullisuustyö on ole koskaan valmista.

”Meihin vaikuttaa se, mitä näemme mediassa ja minkälaista kuvaa ihmisyydestä meille näytetään. Se vaikuttaa myös siihen, mitä pidämme tavoiteltavana, normaalina ja sosiaalisesti hyväksyttynä”, Hotti sanoo.

”Mainonta ja markkinointiviestintä on perinteisesti ollut geneeristä ja homogeenista. Muutosta on tapahtunut, mutta edelleen on todella paljon tekemistä sekä mediakuvaston että sen osalta, missä sisältöjä tehdään ja kuka niitä tekee.”

On tärkeää, että mainontakin on luomassa yhteiskuntaa, joka on yhdenvertainen kaikille.

”Elokuva-alalla on käyty jo pidempään moninaisuuteen liittyvää keskustelua. Mainonnan ala on laahannut perässä, eikä mainonnassa käytettyjä representaatioita olla nostettu kunnolle esiin. Näemme ihan yhtä lailla mainontaa kuin sarjoja ja leffoja. Moninaisuus ja inklusiivisuus pitäisi olla esillä joka paikassa, missä ihmisiä kuvataan”, toteaa Videolle:n Laura Hakulinen.

Yksi tärkeimmistä asioita on, että vähemmistön ja sukupuolen kuvauksissa ei sorruta haitallisiin stereotypioihin.

”Esimerkkinä voi olla vaikkapa mainos, jossa mies nikkaroi ja nainen seuraa avuttomana vieressä. Mainonnassa olisi hyvä keskittyä siihen, että sukupuoleen liittyviä stereotypioita ei ainakaan vahvistettaisi”, Hotti sanoo.

Yksi selkeä apukeino on miettiä, miltä käsikirjoitus näyttäisi, jos mies- ja naisroolit käännetäisiin tosin päin.

Vähemmistön kuvauksissa tulisi olla syvällistä ymmärrystä yrityksen sisällä.

”Olisi tärkeää, että mainontaakin olisi tekemässä kaikenlaiset ihmiset. Näin ei tällä hetkellä ole”, Hotti sanoo.

Moninaisuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota rekrytoinneissa ja hankkia tarvittaessa asiantuntijapalveluja.

Omien ajatusten kyseenalaistaminen kannattaa.

”Kaikista tärkeintä työtä näiden asioiden parissa on omien asenteiden ja piilevien ennakkoluulojen tarkastelu, sillä niitä on meillä kaikilla”, Hotti summaa.

Videolle on koonnut eettisen ohjeistuksen mainonnan tekijöille ja markkinoinnin suunnittelijoille. Ohjeistus käsittelee mainonnan yhteiskuntavastuuta ja representaatioita. Ohjeistus sisältää tietoa ja konkreettisia vinkkejä vastuullisemman mainonnan suunnitteluun.

Tutustu vastuullisemman mainonnan ja visuaalisen viestinnän maailmaan ja lataa ohjeistus täältä:

Eettinen ohjeistus mainonnan tekijöille

Videolle-markkinointitoimisto on osa Sanomaa.

Kuva:  Laura Hakulinen ja Jenny Hotti

Liittyvät artikkelit
Pietari Korhonen artikkelikuva

Neljä hyvää syytä valita Sanoman uutismedia

Sanoman yhä digitaalisemmassa uutismediassa tavoitat sitoutuneet kohderyhmät kotimaisessa ja luotettavassa ympäristössä, kirjoittaa uutismedian kaupallisista ratkaisuista vastaava Pietari Korhonen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Uutismedia
Neljä hyvää syytä valita Sanoman uutismedia
IS feature_kampanja 2023 artikkelikuva

IS on myös syventävien sisältöjen koti

Ilta-Sanomat tarjoaa tiedonjanon sammutuksen lisäksi nautinnollisia ja rentouttavia hetkiä syventävien uutissisältöjen parissa, kirjoittaa Ilta-Sanomien Head of Marketing Karla Louhelainen.
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Uutismedia
IS on myös syventävien sisältöjen koti