Haluatko nousta voittajana talouden turbulenssista?

Stinde Mäkinen

Voittavassa strategiassa korostuu kolme asiaa juuri nyt. Yksi niistä on investoiminen markkinointiviestintään, kirjoittaa myyntijohtaja Stinde Mäkinen.

Elämme suuremman epävarmuuden ajassa kuin vuosikymmeniin. Ennustaminen kuukauden, saati puolen vuoden päähän on vaikeaa.

Viime vuosien kriisit ovat muuttaneet suomalaisten arkea ja arvoja merkittävästi, ja kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen on alhaisempi kuin koskaan. Tämän epävarmuuden seuraukset ovat uhka myös niille brändeille ja yrityksille, jotka eivät sopeuta strategiaansa.

Kuluttaminen on voimakkaassa muutoksessa

Muutostahti ja epävarmuus näkyvät toimialasta ja kuluttajasegmentistä riippuen muun muassa ostopäätösten lykkäämisenä, kasvavana hintaherkkyytenä, heikentyvänä brändiuskollisuutena tai jopa ostamisen vähentämisenä. Kulutuksen muutos ei toki aina tarkoita ostojen laskua – joskus se tarkoittaa kasvua kilpailevissa tai jopa yllättävissä tuoteryhmissä.

Sanoman lokakuussa toteuttaman Kulutuspulssi-kyselytutkimuksen mukaan 65 % suomalaisista on pohtinut viime aikoina entistä enemmän omaa kulutuskäyttäytymistään. 75 % kuluttajista arvioi nykyisiä ostotottumuksiaan uudelleen ja päätöksenteon tueksi etsitään yhä aktiivisemmin tietoa. Yli puolet on kokeillut uusia brändejä tai tuotteita säästääkseen rahaa. Esimerkiksi lähes puolet lapsiperheistä harkitsee nykyisin ostamiensa päivittäistavaratuotteiden vaihtamista toisiin tai ostamisen vähentämistä. Koko väestössä vastaava luku on 44 %.

WARC:n kansainvälinen tutkimus kertoo samaa: kolme neljästä kuluttajasta globaalisti on vaihtanut edullisempaan, pääsääntöisesti brändituotteista private label -brändeihin*.

Samalla on kasvussa vastuullinen kuluttaminen: yli 46 % kiinnittää vastuullisuuteen enemmän huomiota kuin vuosi sitten. Paine tulee siis kahdesta suunnasta: halutaan toisaalta tehdä vastuullisia, ympäristön kannalta kestäviä ostopäätöksiä, toisaalta koetaan painetta säästää.

Voittavassa strategiassa korostuu kolme asiaa

Miten varmistaa kasvu, jos kuluttaja muuttaa peliä? Harvard Business Review’n analyysi aiemmista epävarmuuden ja taantuman jaksoista osoittaa, mitkä tekijät yhdistävät niitä yhdeksää prosenttia yrityksistä, jotka nousevat talouden turbulenssista voittajina.

Voittavassa strategiassa korostuu kolme asiaa: nykyasiakkaiden sitoutumisen varmistaminen ja uusien asiakkaiden aktiivinen hakeminen, kasvustrategian pitkäjänteinen toteuttaminen ja investoiminen markkinointiviestintään strategian edellyttämällä tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi brändiarvon puolustamista markkinointiviestinnän keinoin, jos samalla nostetaan hintoja.

Nämä yritykset panostivat samalla operatiiviseen tehokkuuteen ja leikkasivat sieltä missä oli varaa tehostaa, mutta panostivat ennen kaikkea voimakkaasti pitkän tähtäimen kasvuun.

Mitä tuloksellinen mainonta edellyttää?

Sanomalla on vahva ote suomalaisesta yleisöstä. Tämä tuo meille valtavan määrän asiakasymmärrystä. Tiedämme mistä kanavista eri kohderyhmät tavoittaa, millaiset sisällöt toimivat ja millaiset teemat kiinnostavat juuri nyt.

Tuloksellinen markkinointiviestintä edellyttää, että saavutetaan riittävä yleisö, kohdennetaan tälle yleisölle relevantti viesti ja varmistetaan, että kohtaamisesta syntyy muistijälki. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää markkinoijan omaa segmentointia tai asiakasdataa. Jo yli puolet Sanoman medioiden käyttäjistä ovat kirjautuneita, mikä tehostaa kohdentamisen vaikuttavuutta merkittävästi ja mahdollistaa mainostajan oman asiakasdatan hyödyntämisen kohdentamisessa.

Tuloksellinen mainonta edellyttää työkaluja seurantaan. Sanoman brand tracking -tutkimukset, mainonnan mittaukset tai jatkuva ROMI-mallinnus kääntävät markkinoinnin investoinnit johtoryhmän kielelle ja tukevat jatkuvaa oppimista.

Tuote- ja palvelukehityksemme huomioi eri toimialojen lainalaisuudet. Pyrimme yhdessä mainostajien kanssa ennakoimaan, miten eri toimialoilla luodaan kasvua tulevaisuudessa. Yhteistyössä syntyy ratkaisuja, joissa kaikki palaset loksahtavat kohdalleen.

Haluatko, että sinun yrityksesi on siinä joukossa, joka nousee voittajana talouden turbulenssista? Ollaan yhteyksissä!

Kirjoittaja toimii myyntijohtajana Sanoman B2B-organisaatiossa.

* Lähde: WARC News 23.8.2022: As consumers globally trade down, where’s spend going?

Autamme sinua tavoittamaan asiakkaasi arjen keskellä.

Lue miten 

Lue lisää ROMI-mallinnuksesta

Lue lisää kuluttajaymmärryksestä

 

Liittyvät artikkelit
Sini Hartikka artikkelikuva

Kuntamarkkinointia timanttisella yhteistyöllä

Kuntamarkkinointi, kuten markkinointi yleensäkin, on pitkäjänteistä tekemistä ja parhaat tulokset syntyvät silloin, kun yhteistyökumppanit oppivat toinen toisiltaan yhteisten projektien myötä, kirjoittaa Sini Hartikka. Miten tällaista yhteistä oppimista voi rakentaa?
Näkemyksiä markkinoinnista
Omakynä
Kuntamarkkinointia timanttisella yhteistyöllä
Katri Saarikivi video artikkelikuva

Tunteet tekevät sponsoroinnista vaikuttavaa

Mitä aivoissamme tapahtuu, kun koemme erilaisia tunteita? Aivotutkija Katri Saarikivi kertoo Business Manager Jari Raskin haastattelussa tunteiden vaikutuksesta muistiin ja päätöksentekoon.
Näkemyksiä markkinoinnista
Tunteet tekevät sponsoroinnista vaikuttavaa