Kysynnan-luominen-2020-hero.jpg

Kysynnän luominen 2020

Kysynnän luominen -tilaisuus Sanomatalon Mediatorilla 26.2.2020

Kysynnän luominen on markkinoijan ydintehtävä. Markkinoinnilla yhdistetään kuluttajien olemassa olevat tarpeet ja yritysten tarjonta sekä luodaan parhaimmillaan täysin uusia tarpeita. Markkinoinnilla vaikutetaan siihen, että tuote ostetaan, sillä saadaan tavara liikkumaan kauppojen hyllyistä ja verkkokaupoista, ja asiakkaat hurmaantumaan yhä uudelleen ja sitoutumaan brändiin.

Kysynnän luominen on liiketoiminnan tärkein ajuri ja samalla  koko Suomen menestymisen edellytys. Koko maa voi paremmin, kun kysyntä kasvaa eli tehdään vaikuttavaa markkinointia.

Tarkastelimme kysynnän luomista eri näkökulmista tilaisuudessa, joka keräsi Sanomatalon Mediatorille noin 100 aiheesta kiinnostunutta markkinoinnin ammattilaista. 

Proof Advisoryn Senior Advisor Tommi Pelkosen puheenvuorossa korostettiin tunnesitoutumisen yhteyttä kaupallisen tuloksen ja kasvun tekemiseen. 95 % ostopäätöksistä tapahtuu alitajunnan ohjaamina – tiedostamatta. Pelkonen peräänkuulutti sitä, huomioivatko markkinoijat tällä hetkellä tarpeeksi tunteen merkitystä vai mennäänkö liikaa tekniikka edellä.

Sanoman Median kaupallinen johtaja Tuomas Airisto puolestaan esitteli markkinointiviestinnän tämän hetken kuumien teemojen sekä lukuisten esimerkkien avulla sitä, miten mediaa on käytetty luomaan kysyntää.

Fazer Makeisten markkinointijohtaja Risto Kalsta esitteli heidän Effie Awards Finland 2019 shortlistalla olleen casen, jossa uudella markkinointiviestinnän konseptilla käännettiin kysyntä kasvuun.

Aamupäivän viimeisessä puheenvuorossa käsiteltiin yhtä markkinoinnin suurinta megatrendiä – vastuullisuutta. Sanoma Median Consumer Insight Strategist Tiina Kosonen kertoi, miten markkinoijat voivat erottautua vastuullisuudella sekä muista vastuullista markkinointia tekevistä yrityksistä.

Käsi ylös, jos haluat tietää, miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä


Videotallenteet ja tilaisuuden materiaalit