SANOMA MEDIATRENDI 5
Media 360+: Media kaikkialla läsnä

Median tavoittavuus on suurempaa kuin koskaan, mutta entistä monimuotoisempana.

Brändit tavoittavat ennätysyleisöitä monikanavaisesti, useampiin kohtaamispisteisiin jakautuneena.

Median kokonaistavoittavuus on kattavampaa kuin koskaan. Brändit tavoittavat ennätysyleisöitä monikanavaisesti, useampiin kohtaamispisteisiin jakautuneena. Ihmiset ovat sisältöjen tavoitettavissa lähes kaikkialla ja jatkuvasti.

Laitteiden ja medioiden rinnakkais- ja päällekkäis-käyttö lisääntyy ja samalla myös sisällöt ja toimijoiden roolit sekoittuvat - kauppa voi toimia mediana, media niinikään kauppana.

Samalla uudet teknologiat, kuten AI, AR, VR kehittyvät. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia, mutta erityisesti VR ja AR edellyttävät riittävää laitepenetraatiota ja käyttötottumusta. Niiden todellista vaikutusta on vielä vaikea ennustaa.

 

Lataa Sanoma Mediatrendit 2017 raportti >>

”Median käyttötilanteet ovat monipuolisempia ja -muotoisia kuin koskaan ja ne täytyy pystyä ottamaan eri kanavissa haltuun. Mobiili on poistanut kyvyn tuntea tylsyyttä - tylsyyttä pelätään.”

Paula Hernetkoski, Director, Insight and Agencies, Sanoma Media Finland

 

Media 360+

Nyt nousussa sisällöissä

Media 360+ – Miten hyödynnän trendiä mainonnassa?

Ajankohtaan ja kontekstiin kiinnittyminen monikanavaisesti. Katso esimerkki: Netflix 2016. House of Cards FU 2016
 

Törmäytä yleisö itseesi ja rakenna tarinat moni-kanavaisesti.

Jalkauta viesti useisiin kohtaamis-pisteisiin ostopolulla.

Rakenna eri kanaviin brändistäsi relevantilla tavalla muistuttavia kokemuksia.