Naisen paikka on kaikkialla

Naisen paikka on kaikkialla

Naisen paikka on siellä, missä hän haluaa olla

Naistenpäivä tarjoaa mahdollisuuden juhlistaa jo saavutettua edistystä tasa-arvon saralla. Tänä naistenpäivänä mielessämme päällimmäisenä ovat kuitenkin Ukrainan naiset ja heidän perheensä, joiden perustavanlaatuinen oikeus elämään ja turvallisuuteen on nyt uhattuna. Sanoma Media B2B ja Marketing Finland lähtivät mukaan UN Women Suomen Naisen paikka on kaikkialla -kampanjaan, jossa inspiroivien esimerkkien kautta kannustetaan jokaista osallistumaan tasa-arvoisemman maailman rakentamiseen, jossa jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

Naisen paikka on kaikkialla kuva.png


Jokainen konflikti koskettaa myös naisia, mutta silti naisten ääni ei pääse niiden aikana kuuluviin. Konflikteissa ja kriiseissä naisiin kohdistuva väkivalta lisääntyy, ja seksuaalista väkivaltaa käytetään usein sodankäynnin välineenä. Naiset pääsevät vain harvoin mukaan rauhanneuvottelupöytiin. Ilman sukupuolten välistä tasa-arvoa rauhaa ei voi saavuttaa.

Tule mukaan puolustamaan naisten ja tyttöjen oikeutta valita paikkansa maailmassa!

 

Naisen paikka logot.png

Roolimalleilla on merkitystä

Naisen paikka -kampanjassa mukana olevat naiset haluavat esimerkeillään osoittaa, että tasa-arvoinen maailma on mahdollinen. Meistä jokainen voi olla mukana rikkomassa lasikattoja ja murtamassa stereotypioita, jotka estävät tyttöjä ja naisia ottamasta paikkaansa maailmassa. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa ei saa unohtaa, edes sodan keskellä.

Naisen paikka Anne Korkiakoski.jpg

Naisen paikka on yrityksen hallituksessa

Hallitusammattilainen ja useiden suuryhtiöiden johtotehtävissä työskennelleen Anne Korkiakosken mukaan markkinoinnin ammattilaiset voivat viisaasti toimimalla vaikuttaa merkittävästi naisen asemaan, yhdenvertaisuuteen ja diversiteettiin laajemminkin.

Lue Anne Korkiakosken haastattelu
Naisen paikka_Wanda ja Naomi.jpg

Naisen paikka on moninaisuuden edistäjänä

Yrittäjäsisarukset Naomi ja Wanda Holopainen herättelevät yritysmaailmaa tiedostamaan haitalliset stereotypiat, purkamaan niitä ja ottamaan sosiaalisen vastuun mukaan kaikkeen toimintaansa.

Lue Naomin ja Wandan tarina
Naisen paikka Elisa Markula.jpg

Naisen paikka on toimitusjohtajana

Oriolan toimitusjohtajana työskentelevän Elisa Markulan uraan on mahtunut monenlaisia haasteita ja käänteitä, myös sen kuuluisan lasikaton murtumiskilinää. Tiiminsä jäseniä hän kohtelee aina ennen kaikkea ihmisinä, ilman minkäänlaisia sukupuolirajauksia.  

Lue Elisa Markulan haastattelu
Naisen paikka Emma Winiecki.jpg

Naisen paikka on tasa-arvon puolustajana

Monimuotoisuus, erilaisten äänten kuuluminen ja monenlaisten tarinoiden esiin nostaminen on äärimmäisen tärkeää, kirjoittaa UN Women Suomen Emma Winiecki.

Lue Emma Winieckin kirjoitus


Tutustu muihin kampanjakasvoihin

Naisen paikka Tarja Halonen.jpg

Tarja Halonen on Suomen ensimmäinen naispuolinen presidentti (2000–2012), ulkoministeri, oikeusministeri ja SAK:n ensimmäinen naispuolinen juristi – todellinen lasikattojen murskaaja.

Naisen paikka Renaz.jpg

Renaz Ebrahimi, toimittaja ja yhdenvertaisuuskouluttaja, on erikoistunut populaarimusiikkiin, yhdenvertaisuuteen ja monimediaan, ja hän toimii myös yhteiskunnallisena aktivistina, asiantuntijana ja kouluttajana. 

Naisen paikka Elina Gustafsson.jpg

Elina Gustafsson on 30-vuotias uransa lopettanut nyrkkeilijä, vaikuttaja ja aktivisti. Gustafsson on voittanut mm. EM-kultaa ja MM-pronssia, ja hän on moninkertainen SM-mitalisti.

Naisen paikka Lola Odusoga.jpg

Lola Odusoga on arvostettu suomalainen viihdealan moniosaaja ja kauneus- ja viihdealan yrittäjä.

Naisen paikka Päivi Kannisto.jpg

Päivi Kannisto johtaa UN Womenin rauha ja turvallisuus -yksikköä. Kannisto on toiminut tehtävässään vuodesta 2015 lähtien.

Naisen paikka Maria Veitola.jpg

Maria Veitola on suomalainen televisio- ja radiotoimittaja, kirjoittaja, sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja.

UN Women logo.png

64 % apua tarvitsevista Ukrainan konfliktissa ovat naisia. Konflikteissa väkivalta tyttöjä ja naisia kohtaan lisääntyy hälyttävästi, ja naisten asema heikkenee kaikilla elämän alueilla. Naiset tarvitsevat suojelua, ja naisten ja tyttöjen erityiset tarpeet tulee huomioida konflikteissa.

Lue lisää ja lahjoita
Sanoma logo.png

Sanoman tavoitteena on monimuotoinen ja yhdenvertainen työpaikka, joka edistää tasavertaista kohtelua. Sanoman johdossa sukupuolten monimuotoisuus on jo hyvällä tasolla, ja 39 prosenttia ylimmästä ja keskijohdostamme on naisia. Yhdenvertaisuuden kehittäminen on yksi Sanoman vastuullisuustyön painopisteistä.

Lue lisää
Marketing Finland logo.png

Marketing Finland on markkinointia ja viestintää tekevien ja ostavien yritysten verkosto. Marketing Finland halusi lähteä mukaan Naisen paikka on kaikkialla -kampanjaan nostaakseen markkinointi- ja viestintäalalla olevan yleisen haasteen: markkinointitaustaisten naisten eteneminen hallituksiin ja yritysjohtoon.

Lue lisää Marketing Finlandista